logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
plus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta
minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym
minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
11 kwiecień 2005, poniedziałek 137
12 kwiecień 2005, wtorek 200
13 kwiecień 2005, środa 103
14 kwiecień 2005, czwartek 140
15 kwiecień 2005, piątek 84
16 kwiecień 2005, sobota 53
17 kwiecień 2005, niedziela 39
18 kwiecień 2005, poniedziałek 139
19 kwiecień 2005, wtorek 162
20 kwiecień 2005, środa 120
21 kwiecień 2005, czwartek 133
22 kwiecień 2005, piątek 134
23 kwiecień 2005, sobota 34
24 kwiecień 2005, niedziela 139
10 kwiecień 2006, poniedziałek 280
11 kwiecień 2006, wtorek 200
12 kwiecień 2006, środa 315
13 kwiecień 2006, czwartek 230
14 kwiecień 2006, piątek 169
15 kwiecień 2006, sobota 287
16 kwiecień 2006, niedziela 234
17 kwiecień 2006, poniedziałek 318
18 kwiecień 2006, wtorek 756
19 kwiecień 2006, środa 1133
20 kwiecień 2006, czwartek 318
21 kwiecień 2006, piątek 296
22 kwiecień 2006, sobota 325
23 kwiecień 2006, niedziela 271
9 kwiecień 2007, poniedziałek 144
10 kwiecień 2007, wtorek 319
11 kwiecień 2007, środa 450
12 kwiecień 2007, czwartek 367
13 kwiecień 2007, piątek 268
14 kwiecień 2007, sobota 338
15 kwiecień 2007, niedziela 169
16 kwiecień 2007, poniedziałek 363
17 kwiecień 2007, wtorek 287
18 kwiecień 2007, środa 111
19 kwiecień 2007, czwartek 223
20 kwiecień 2007, piątek 311
21 kwiecień 2007, sobota 203
22 kwiecień 2007, niedziela 220
7 kwiecień 2008, poniedziałek 384
8 kwiecień 2008, wtorek 333
9 kwiecień 2008, środa 275
10 kwiecień 2008, czwartek 683
11 kwiecień 2008, piątek 1045
12 kwiecień 2008, sobota 217
13 kwiecień 2008, niedziela 815
14 kwiecień 2008, poniedziałek 1364
15 kwiecień 2008, wtorek 420
16 kwiecień 2008, środa 474
17 kwiecień 2008, czwartek 324
18 kwiecień 2008, piątek 303
19 kwiecień 2008, sobota 105
20 kwiecień 2008, niedziela 190
6 kwiecień 2009, poniedziałek 336
7 kwiecień 2009, wtorek 362
8 kwiecień 2009, środa 338
9 kwiecień 2009, czwartek 344
10 kwiecień 2009, piątek 279
11 kwiecień 2009, sobota 226
12 kwiecień 2009, niedziela 192
13 kwiecień 2009, poniedziałek 392
14 kwiecień 2009, wtorek 464
15 kwiecień 2009, środa 396
16 kwiecień 2009, czwartek 375
17 kwiecień 2009, piątek 538
18 kwiecień 2009, sobota 315
19 kwiecień 2009, niedziela 369
12 kwiecień 2010, poniedziałek 383
13 kwiecień 2010, wtorek 383
14 kwiecień 2010, środa 302
15 kwiecień 2010, czwartek 248
16 kwiecień 2010, piątek 312
17 kwiecień 2010, sobota 517
18 kwiecień 2010, niedziela 175
19 kwiecień 2010, poniedziałek 333
20 kwiecień 2010, wtorek 576
21 kwiecień 2010, środa 306
22 kwiecień 2010, czwartek 282
23 kwiecień 2010, piątek 236
24 kwiecień 2010, sobota 241
25 kwiecień 2010, niedziela 281
11 kwiecień 2011, poniedziałek 563
12 kwiecień 2011, wtorek 590
13 kwiecień 2011, środa 434
14 kwiecień 2011, czwartek 612
15 kwiecień 2011, piątek 442
16 kwiecień 2011, sobota 250
17 kwiecień 2011, niedziela 185
18 kwiecień 2011, poniedziałek 662
19 kwiecień 2011, wtorek 602
20 kwiecień 2011, środa 536
21 kwiecień 2011, czwartek 527
22 kwiecień 2011, piątek 555
23 kwiecień 2011, sobota 285
24 kwiecień 2011, niedziela 338
9 kwiecień 2012, poniedziałek 256
10 kwiecień 2012, wtorek 738
11 kwiecień 2012, środa 633
12 kwiecień 2012, czwartek 706
13 kwiecień 2012, piątek 556
14 kwiecień 2012, sobota 270
15 kwiecień 2012, niedziela 437
16 kwiecień 2012, poniedziałek 520
17 kwiecień 2012, wtorek 548
18 kwiecień 2012, środa 452
19 kwiecień 2012, czwartek 635
20 kwiecień 2012, piątek 437
21 kwiecień 2012, sobota 338
22 kwiecień 2012, niedziela 289
8 kwiecień 2013, poniedziałek 441
9 kwiecień 2013, wtorek 284
10 kwiecień 2013, środa 374
11 kwiecień 2013, czwartek 423
12 kwiecień 2013, piątek 524
13 kwiecień 2013, sobota 173
14 kwiecień 2013, niedziela 353
15 kwiecień 2013, poniedziałek 447
16 kwiecień 2013, wtorek 278
17 kwiecień 2013, środa 264
18 kwiecień 2013, czwartek 316
19 kwiecień 2013, piątek 524
20 kwiecień 2013, sobota 245
21 kwiecień 2013, niedziela 294
7 kwiecień 2014, poniedziałek 442
8 kwiecień 2014, wtorek 707
9 kwiecień 2014, środa 376
10 kwiecień 2014, czwartek 808
11 kwiecień 2014, piątek 717
12 kwiecień 2014, sobota 528
13 kwiecień 2014, niedziela 1279
14 kwiecień 2014, poniedziałek 1359
15 kwiecień 2014, wtorek 1182
16 kwiecień 2014, środa 809
17 kwiecień 2014, czwartek 998
18 kwiecień 2014, piątek 829
19 kwiecień 2014, sobota 863
20 kwiecień 2014, niedziela 820
6 kwiecień 2015, poniedziałek 381
7 kwiecień 2015, wtorek 401
8 kwiecień 2015, środa 518
9 kwiecień 2015, czwartek 506
10 kwiecień 2015, piątek 579
11 kwiecień 2015, sobota 482
12 kwiecień 2015, niedziela 784
13 kwiecień 2015, poniedziałek 1056
14 kwiecień 2015, wtorek 1303
15 kwiecień 2015, środa 622
16 kwiecień 2015, czwartek 833
17 kwiecień 2015, piątek 972
18 kwiecień 2015, sobota 423
19 kwiecień 2015, niedziela 732
11 kwiecień 2016, poniedziałek 664
12 kwiecień 2016, wtorek 792
13 kwiecień 2016, środa 1114
14 kwiecień 2016, czwartek 3890
15 kwiecień 2016, piątek 1166
16 kwiecień 2016, sobota 878
17 kwiecień 2016, niedziela 1487
18 kwiecień 2016, poniedziałek 770
19 kwiecień 2016, wtorek 876
20 kwiecień 2016, środa 715
21 kwiecień 2016, czwartek 816
22 kwiecień 2016, piątek 698
23 kwiecień 2016, sobota 848
24 kwiecień 2016, niedziela 691
10 kwiecień 2017, poniedziałek 487
11 kwiecień 2017, wtorek 295
12 kwiecień 2017, środa 464
13 kwiecień 2017, czwartek 411
14 kwiecień 2017, piątek 654
15 kwiecień 2017, sobota 325
16 kwiecień 2017, niedziela 337
17 kwiecień 2017, poniedziałek 229
18 kwiecień 2017, wtorek 475
19 kwiecień 2017, środa 394
20 kwiecień 2017, czwartek 608
21 kwiecień 2017, piątek 451
22 kwiecień 2017, sobota 315
23 kwiecień 2017, niedziela 436
9 kwiecień 2018, poniedziałek 1412
10 kwiecień 2018, wtorek 1764
11 kwiecień 2018, środa 1567
12 kwiecień 2018, czwartek 1386
13 kwiecień 2018, piątek 2691
14 kwiecień 2018, sobota 2749
15 kwiecień 2018, niedziela 283
16 kwiecień 2018, poniedziałek 535
17 kwiecień 2018, wtorek 758
18 kwiecień 2018, środa 559
19 kwiecień 2018, czwartek 637
20 kwiecień 2018, piątek 3734
21 kwiecień 2018, sobota 2859
22 kwiecień 2018, niedziela 518
Sumaryczna ilość odwiedzin: 109338
corner   corner