logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
minus na/w 2018 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
6 wrzesień 2004, poniedziałek 184
7 wrzesień 2004, wtorek 128
8 wrzesień 2004, środa 120
9 wrzesień 2004, czwartek 149
10 wrzesień 2004, piątek 47
11 wrzesień 2004, sobota 108
12 wrzesień 2004, niedziela 114
13 wrzesień 2004, poniedziałek 93
14 wrzesień 2004, wtorek 245
15 wrzesień 2004, środa 143
16 wrzesień 2004, czwartek 124
17 wrzesień 2004, piątek 69
18 wrzesień 2004, sobota 27
19 wrzesień 2004, niedziela 80
12 wrzesień 2005, poniedziałek 310
13 wrzesień 2005, wtorek 307
14 wrzesień 2005, środa 339
15 wrzesień 2005, czwartek 325
16 wrzesień 2005, piątek 142
17 wrzesień 2005, sobota 170
18 wrzesień 2005, niedziela 107
19 wrzesień 2005, poniedziałek 177
20 wrzesień 2005, wtorek 208
21 wrzesień 2005, środa 270
22 wrzesień 2005, czwartek 498
23 wrzesień 2005, piątek 159
24 wrzesień 2005, sobota 243
25 wrzesień 2005, niedziela 57
11 wrzesień 2006, poniedziałek 382
12 wrzesień 2006, wtorek 265
13 wrzesień 2006, środa 326
14 wrzesień 2006, czwartek 265
15 wrzesień 2006, piątek 242
16 wrzesień 2006, sobota 165
17 wrzesień 2006, niedziela 157
18 wrzesień 2006, poniedziałek 408
19 wrzesień 2006, wtorek 271
20 wrzesień 2006, środa 365
21 wrzesień 2006, czwartek 300
22 wrzesień 2006, piątek 289
23 wrzesień 2006, sobota 332
24 wrzesień 2006, niedziela 310
10 wrzesień 2007, poniedziałek 412
11 wrzesień 2007, wtorek 668
12 wrzesień 2007, środa 471
13 wrzesień 2007, czwartek 371
14 wrzesień 2007, piątek 417
15 wrzesień 2007, sobota 274
16 wrzesień 2007, niedziela 232
17 wrzesień 2007, poniedziałek 478
18 wrzesień 2007, wtorek 472
19 wrzesień 2007, środa 570
20 wrzesień 2007, czwartek 373
21 wrzesień 2007, piątek 336
22 wrzesień 2007, sobota 237
23 wrzesień 2007, niedziela 211
8 wrzesień 2008, poniedziałek 364
9 wrzesień 2008, wtorek 472
10 wrzesień 2008, środa 344
11 wrzesień 2008, czwartek 612
12 wrzesień 2008, piątek 519
13 wrzesień 2008, sobota 414
14 wrzesień 2008, niedziela 246
15 wrzesień 2008, poniedziałek 574
16 wrzesień 2008, wtorek 272
17 wrzesień 2008, środa 826
18 wrzesień 2008, czwartek 716
19 wrzesień 2008, piątek 416
20 wrzesień 2008, sobota 459
21 wrzesień 2008, niedziela 354
7 wrzesień 2009, poniedziałek 699
8 wrzesień 2009, wtorek 338
9 wrzesień 2009, środa 302
10 wrzesień 2009, czwartek 881
11 wrzesień 2009, piątek 346
12 wrzesień 2009, sobota 173
13 wrzesień 2009, niedziela 339
14 wrzesień 2009, poniedziałek 403
15 wrzesień 2009, wtorek 858
16 wrzesień 2009, środa 394
17 wrzesień 2009, czwartek 310
18 wrzesień 2009, piątek 275
19 wrzesień 2009, sobota 306
20 wrzesień 2009, niedziela 171
13 wrzesień 2010, poniedziałek 216
14 wrzesień 2010, wtorek 274
15 wrzesień 2010, środa 339
16 wrzesień 2010, czwartek 357
17 wrzesień 2010, piątek 339
18 wrzesień 2010, sobota 274
19 wrzesień 2010, niedziela 287
20 wrzesień 2010, poniedziałek 750
21 wrzesień 2010, wtorek 613
22 wrzesień 2010, środa 567
23 wrzesień 2010, czwartek 482
24 wrzesień 2010, piątek 464
25 wrzesień 2010, sobota 163
26 wrzesień 2010, niedziela 325
12 wrzesień 2011, poniedziałek 504
13 wrzesień 2011, wtorek 394
14 wrzesień 2011, środa 401
15 wrzesień 2011, czwartek 560
16 wrzesień 2011, piątek 377
17 wrzesień 2011, sobota 245
18 wrzesień 2011, niedziela 287
19 wrzesień 2011, poniedziałek 669
20 wrzesień 2011, wtorek 444
21 wrzesień 2011, środa 624
22 wrzesień 2011, czwartek 485
23 wrzesień 2011, piątek 708
24 wrzesień 2011, sobota 374
25 wrzesień 2011, niedziela 245
10 wrzesień 2012, poniedziałek 389
11 wrzesień 2012, wtorek 639
12 wrzesień 2012, środa 327
13 wrzesień 2012, czwartek 277
14 wrzesień 2012, piątek 303
15 wrzesień 2012, sobota 209
16 wrzesień 2012, niedziela 701
17 wrzesień 2012, poniedziałek 438
18 wrzesień 2012, wtorek 672
19 wrzesień 2012, środa 390
20 wrzesień 2012, czwartek 388
21 wrzesień 2012, piątek 579
22 wrzesień 2012, sobota 201
23 wrzesień 2012, niedziela 382
9 wrzesień 2013, poniedziałek 245
10 wrzesień 2013, wtorek 291
11 wrzesień 2013, środa 223
12 wrzesień 2013, czwartek 235
13 wrzesień 2013, piątek 258
14 wrzesień 2013, sobota 232
15 wrzesień 2013, niedziela 130
16 wrzesień 2013, poniedziałek 207
17 wrzesień 2013, wtorek 246
18 wrzesień 2013, środa 821
19 wrzesień 2013, czwartek 773
20 wrzesień 2013, piątek 404
21 wrzesień 2013, sobota 542
22 wrzesień 2013, niedziela 637
8 wrzesień 2014, poniedziałek 294
9 wrzesień 2014, wtorek 498
10 wrzesień 2014, środa 737
11 wrzesień 2014, czwartek 2120
12 wrzesień 2014, piątek 991
13 wrzesień 2014, sobota 975
14 wrzesień 2014, niedziela 812
15 wrzesień 2014, poniedziałek 1103
16 wrzesień 2014, wtorek 849
17 wrzesień 2014, środa 920
18 wrzesień 2014, czwartek 1727
19 wrzesień 2014, piątek 921
20 wrzesień 2014, sobota 1383
21 wrzesień 2014, niedziela 529
7 wrzesień 2015, poniedziałek 1003
8 wrzesień 2015, wtorek 592
9 wrzesień 2015, środa 755
10 wrzesień 2015, czwartek 817
11 wrzesień 2015, piątek 1194
12 wrzesień 2015, sobota 1102
13 wrzesień 2015, niedziela 1213
14 wrzesień 2015, poniedziałek 1359
15 wrzesień 2015, wtorek 1158
16 wrzesień 2015, środa 1272
17 wrzesień 2015, czwartek 1450
18 wrzesień 2015, piątek 820
19 wrzesień 2015, sobota 686
20 wrzesień 2015, niedziela 514
12 wrzesień 2016, poniedziałek 406
13 wrzesień 2016, wtorek 257
14 wrzesień 2016, środa 514
15 wrzesień 2016, czwartek 409
16 wrzesień 2016, piątek 232
17 wrzesień 2016, sobota 456
18 wrzesień 2016, niedziela 566
19 wrzesień 2016, poniedziałek 539
20 wrzesień 2016, wtorek 330
21 wrzesień 2016, środa 570
22 wrzesień 2016, czwartek 326
23 wrzesień 2016, piątek 458
24 wrzesień 2016, sobota 328
25 wrzesień 2016, niedziela 283
11 wrzesień 2017, poniedziałek 664
12 wrzesień 2017, wtorek 806
13 wrzesień 2017, środa 666
14 wrzesień 2017, czwartek 667
15 wrzesień 2017, piątek 675
16 wrzesień 2017, sobota 602
17 wrzesień 2017, niedziela 457
18 wrzesień 2017, poniedziałek 731
19 wrzesień 2017, wtorek 635
20 wrzesień 2017, środa 857
21 wrzesień 2017, czwartek 1066
22 wrzesień 2017, piątek 403
Sumaryczna ilość odwiedzin: 91528
corner   corner