logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
   minus Tablica ogłoszeń: archiwum
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > Tablica ogłoszeń

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2021-01-14 13:21:20
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2020-10-27 12:17:32
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-09-11 12:20:49
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-20 13:52:04
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-06 08:01:12
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-06 07:57:09
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-04 12:31:46
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-04 11:16:58
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-06-29 12:55:44
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-05-15 08:39:33
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-05-07 11:48:31
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-04-08 12:42:24
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-03-11 12:56:56
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-02-07 11:08:09
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-01-02 09:50:08
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2019-12-11 13:55:02
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2019-11-05 11:43:05
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2019-07-31 14:50:18
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2019-03-04 15:17:04
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2019-02-18 13:27:39
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2019-02-18 13:26:48
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2019-01-10 13:42:32
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-12-19 08:36:43
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2018-12-19 08:33:17
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2018-11-14 13:37:15
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-09-17 12:19:00
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2018-07-25 13:57:40
Tablica ogłoszeń Krzysztof Pawelec 2018-07-25 13:50:54
Tablica ogłoszeń Krzysztof Pawelec 2018-07-25 13:11:23
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-07-17 12:34:17
Tablica ogłoszeń Izabela Matuszczyk 2018-06-20 07:26:28
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-06-19 13:14:21
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-05-11 09:39:35
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-04-23 16:35:52
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-02-13 13:27:32
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-01-19 13:22:40
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-01-02 13:14:43
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-07-20 07:42:01
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-07-07 11:55:54
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-03-13 15:43:53
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-03-13 13:07:20
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-02-13 10:08:53
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2016-10-13 08:15:55
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2016-09-26 14:12:13
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2016-07-13 11:03:41
Tablica ogłoszeń Krzysztof Pawelec 2016-06-07 11:18:38
Tablica ogłoszeń Izabela Matuszczyk 2016-05-17 10:08:41
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-04-18 12:59:01
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-03-21 14:26:19
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-02-11 12:46:10
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2016-01-08 13:13:01
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-12-30 13:20:14
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-10-30 10:36:12
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-08-26 15:02:27
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-07-17 09:39:06
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Krzysztof Pawelec 2015-06-26 09:41:50
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-06-08 14:54:32
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-05-08 13:36:54
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2015-04-20 08:38:09
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-04-14 14:32:37
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-03-24 12:30:09
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-03-19 09:59:39
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-02-27 13:12:51
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-05-20 12:02:43
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-04-23 07:30:24
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-02-18 07:50:25
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-02-11 11:50:55
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-08-28 10:00:37
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-07-30 10:43:22
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-07-15 07:08:54
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-03-11 14:37:29
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2012-12-17 13:30:56
Ogłoszenia i Zarządzenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2010-03-22 08:52:10
Ogłoszenia i Zarządzenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2010-03-05 13:12:27
Ogłoszenia i Zarządzenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2009-10-16 19:04:21
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2009-10-15 11:49:41

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Archiwum Marcin Rogacki 2016-09-26 13:57:29

Wersja do wydruku...

corner   corner