logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
minus Dane podstawowe
   minus Ważne Instytucje
   minus Plan miasta
   minus Zawidów w regionie
   minus Zasoby przyrodnicze
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji szkolnej w Zespole Szkół w Zawidowie
minus Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Kultury w Zawidowie (stanowisko nieurzędnicze)
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


URZĄD MIEJSKI > Dane podstawowe

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2016-05-05 12:02:24
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2016-05-05 11:59:36
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2015-05-11 11:16:56
Dane podstawowe Krzysztof Pawelec 2015-05-11 11:15:35
Dane podstawowe Krzysztof Pawelec 2015-05-07 14:14:36
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2015-05-07 14:12:45
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2015-05-07 14:10:36
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2014-11-13 13:07:43
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2012-05-02 18:17:47
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2011-04-26 20:15:30
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2010-11-04 10:42:00
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2010-11-04 10:39:37
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2010-09-02 13:37:37
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2009-01-20 18:31:24
Informacje o gminie Marcin Rogacki 2007-10-22 08:10:10
Informacje o gminie Administrator 2007-10-16 10:28:46
Informacje o gminie RR 2007-10-16 10:28:00
Informacje o gminie RR 2007-09-17 08:17:54
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2007-09-14 11:28:19
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2007-02-20 12:00:04
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2006-11-12 23:44:49
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2006-08-02 14:59:55
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2006-08-02 14:59:29
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2006-07-06 14:03:47
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2006-07-06 14:03:16
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2006-01-03 11:54:31
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2005-08-09 09:40:06
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2005-01-11 13:41:47
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2004-06-24 21:39:49
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2004-05-15 20:12:26
Informacje o gminie Marcin Rogacki 2004-05-05 16:24:08
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2004-02-13 12:34:00
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-08-21 13:05:56
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-08-07 10:05:25
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-07-21 11:06:43
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-07-21 11:05:43
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-07-17 14:50:28
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-07-17 14:49:54
Informacje o gminie Robert Rzepnicki 2003-07-09 09:27:32
Informacje o gminie Administrator 2003-07-01 13:55:48
Informacje o gminie Administrator 0000-00-00 00:00:00

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
SuperAdmin 2006-06-14 22:26:44
SuperAdmin 2006-01-25 15:08:53

Wersja do wydruku...

corner   corner