logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Archiwum
   minus Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych
   minus Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury
   minus Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
   minus Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
   minus Nabór na stanowisko urzędnicze - referent w MOPS w Zawidowie
   minus Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. czynszów i gospodarki mieszkaniowej
   minus Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
   minus Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
   minus Nabór na stanowisko urzędnicze - koordynacja Systemu Informacji Przestrzennej i rewitalizacji miasta
   minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
   minus Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji szkolnej w Zespole Szkół w Zawidowie
   minus Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Kultury w Zawidowie (stanowisko nieurzędnicze)
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - specjalista ds. administracji szkolnej ZSzSPiG w Zawidowie
   minus Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. administracji szkolnej
   minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta
   minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym
   minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej
   minus Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie
   minus Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej w Zawidowie
   minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty
   minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki
   minus MOPS: Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń społecznych
   minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
   minus II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE > Archiwum

Spis dokumentów:
1. Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych
2. Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury
3. Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
4. Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
5. Nabór na stanowisko urzędnicze - referent w MOPS w Zawidowie
6. Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. czynszów i gospodarki mieszkaniowej
7. Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
8. Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
9. Nabór na stanowisko urzędnicze - koordynacja Systemu Informacji Przestrzennej i rewitalizacji miasta
10. Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
11. Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji szkolnej w Zespole Szkół w Zawidowie
12. Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Kultury w Zawidowie (stanowisko nieurzędnicze)
13. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - specjalista ds. administracji szkolnej ZSzSPiG w Zawidowie
14. Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. administracji szkolnej
15. Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta
16. Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym
17. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej
18. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie
19. Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej w Zawidowie
20. Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty
21. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki
22. MOPS: Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń społecznych
23. Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
24. II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie

Ilość odwiedzin: 9447
Nazwa dokumentu: Archiwum
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2015-12-02 10:05:59
Data udostępnienia informacji: 2015-12-02 10:05:59
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 10:06:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner