logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wyniki z m. Zawidów:

Sejm RP: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/1/022501 

Senat RP: http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/1/022501 

Załączniki do pobrania: 2015-07-24 10:19:37 - Postanowienie Prezydenta RP z dn. 17.07.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (1.21 MB)
2015-07-30 09:11:09 - Informacja Burmistrza Miasta - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (186.73 kB)
2015-08-13 07:23:33 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (58.23 kB)
2015-09-08 11:57:18 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (788.47 kB)
2015-09-14 13:00:17 - Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o składzie komisji i pełnionych dyżurach (322.09 kB)
2015-09-18 09:04:36 - Zarządzenie Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 18.09.2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa (240.20 kB)
2015-09-18 09:04:57 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (.doc) (87.00 kB)
2015-09-18 09:05:21 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (pdf) (261.72 kB)
2015-09-18 09:05:40 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (.doc) (54.00 kB)
2015-09-18 09:06:00 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (pdf) (216.46 kB)
2015-09-18 09:07:31 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 18.09.2015 r.o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (112.00 kB)
2015-10-05 12:31:48 - Zarządzenie Burmistrza Miasta z dn. 05.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (44.85 kB)
2015-10-12 11:01:34 - Zarządzenie Burmistrza Miasta z dn. 08.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zawidowie (229.40 kB)
2015-10-12 11:02:22 - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 o składzie komisji (83.79 kB)
2015-10-12 11:02:46 - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 o składzie komisji (84.45 kB)
2015-10-14 14:32:53 - Technika głosowania w wyborach do Sejmu (4.15 MB)
2015-10-14 14:33:14 - Technika głosowania w wyborach do Senatu (1.31 MB)
2015-10-15 08:53:48 - OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 1 października 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym (82.83 kB)
2015-10-15 08:54:18 - OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 1 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 1 (37.20 kB)
2015-10-22 10:36:19 - Zarządzenie Burmistrza Miasta z dn. 22.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie (30.64 kB)
2015-10-23 10:33:01 - Zarządzenie Burmistrza Miasta z dn. 23.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie (30.62 kB)

Ilość odwiedzin: 2692
Nazwa dokumentu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2015-07-24 10:13:57
Data udostępnienia informacji: 2015-07-24 10:13:57
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-30 08:10:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner