logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-05-04 11:05:39 - Zarządzenie nr 1.2015 z dn. 08.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 (5.02 MB)
2015-05-04 11:15:59 - Zarządzenie nr 2.2015 z dn. 13.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w gminie miejskiej Zawidów (1.61 MB)
2015-05-04 11:16:31 - Zarządzenie nr 3.2015 z dn. 23.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (30.35 kB)
2015-05-04 11:17:58 - Zarządzenie nr 4.2015 z dn. 23.01.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (43.63 kB)
2015-05-04 11:18:59 - Zarządzenie nr 5.2015 z dn. 02.02.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publiczn (29.14 kB)
2015-05-04 11:21:53 - Zarządzenie nr 6.2015 z dn, 03.03.2015 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych (54.57 kB)
2015-05-04 11:23:07 - Zarządzenie nr 7.2015 z dn. 12.02.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miej (159.45 kB)
2015-05-04 11:23:49 - Zarządzenie nr 8.2015 z dn. 12.02.2015 r. w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (37.91 kB)
2015-05-04 11:24:22 - Zarządzenie nr 9.2015 z dn. 27.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (32.03 kB)
2015-05-04 11:25:56 - Zarządzenie nr 10.2015 z dn. 02.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2014 (26.91 kB)
2015-05-04 11:26:38 - Zarządzenie nr 11.2015 z dn. 16.03.2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego (30.08 kB)
2015-05-04 11:27:24 - Zarządzenie nr 12.2015 z dn. 16.03.2015 r. w sprawie nieodpłatnego powierzenia Przedszkolu Publicznemu w Zawidowie zarządzania nieruchomością (36.75 kB)
2015-05-04 11:28:32 - Zarządzenie nr 13.2015 z dn. 16.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (30.03 kB)
2015-05-04 11:44:50 - Zarządzenie nr 14.2015 z dn. 19.03.2015 r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów (61.56 kB)
2015-05-04 11:45:44 - Zarządzenie nr 15.2015 z dn. 20.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (29.08 kB)
2015-05-04 11:46:57 - Zarządzenie nr 16.2015 z dn. 30.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (31.16 kB)
2015-05-04 11:48:17 - Zarządzenie nr 17.2015 z dn. 30.03.2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze sta (28.03 kB)
2015-05-04 11:48:58 - Zarządzenie nr 18.2015 z dn. 30.03.2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Zawidowa oraz występowania (112.74 kB)
2015-05-04 11:49:29 - Zarządzenie nr 19.2015 z dn. 09.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (29.21 kB)
2015-05-04 11:50:03 - Zarządzenie nr 20.2015 z dn. 14.04.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki (27.71 kB)
2015-05-04 11:51:20 - Zarządzenie nr 21.2015 z dn, 14.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 (105.24 kB)
2015-05-04 11:51:50 - Zarządzenie nr 22.2015 z dn. 17.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (31.26 kB)
2015-05-04 11:52:31 - Zarządzenie nr 23.2015 z dn. 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. (40.69 kB)
2015-05-04 11:53:47 - Zarządzenie nr 24.2015 z dn. 20.04.2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zawidowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospoli (27.18 kB)
2015-05-04 11:54:21 - Zarządzenie nr 25.2015 z dn. 22.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (29.74 kB)
2015-05-04 11:54:48 - Zarządzenie nr 26.2015 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (27.82 kB)
2015-05-04 11:55:42 - Zarządzenie nr 27.2015 z dn. 27.04.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (47.34 kB)
2015-05-04 11:56:06 - Zarządzenie nr 28.2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (334.53 kB)
2015-05-04 11:56:48 - Zarządzenie nr 29.2015 r. z dn. 04.05.2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (89.54 kB)
2015-07-16 10:57:03 - Zarządzenie nr 30.2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (29.48 kB)
2015-07-16 10:58:02 - Zarządzenie nr 31.2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie (27.50 kB)
2015-07-16 10:59:55 - Zarządzenie nr 32.2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie up (39.89 kB)
2015-07-16 11:01:25 - Zarządzenie Nr 33.2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży. (36.43 kB)
2015-07-16 11:02:38 - Zarządzenie Nr 34.2015 z dnia 19.05.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. (29.66 kB)
2015-07-16 11:05:30 - Zarządzenie Nr 35.2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015. (29.90 kB)
2015-07-16 11:07:48 - Zarządzenie Nr 36.2015 z dnia 23.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie. (38.45 kB)
2015-07-16 11:11:51 - Zarządzenie Nr 37.2015 z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia post. o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot ok (46.80 kB)
2015-07-16 11:12:45 - Zarządzenie nr 38.2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (28.19 kB)
2015-07-16 11:15:00 - Zarządzenie Nr 39.2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia post. o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ...dla z (47.05 kB)
2015-07-16 11:16:23 - Zarządzenie Nr 40.2015 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017 (154.17 kB)
2015-07-16 11:18:34 - Zarządzenie nr 41.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie (51.70 kB)
2015-07-16 11:19:58 - Zarządzenie Nr 42.2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie. (54.44 kB)
2015-07-16 11:22:24 - Zarządzenie Nr 43.2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych objetych ewidencją ilościową znajdujących siż (64.39 kB)
2015-07-16 11:23:22 - Zarządzenie Nr 44.2015 z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (31.04 kB)
2015-07-16 12:41:25 - Zarządzenie Nr 45.2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Zawidowa. (78.55 kB)
2015-07-16 12:42:28 - Zarządzenie Nr 46.2015 z dnia 06.07.2015 w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (27.60 kB)
2015-07-16 12:46:33 - Zarządzenie Nr 47.2015 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży. (60.69 kB)
2015-07-16 12:47:20 - Zarządzenie Nr 48.2015 z dnia 10.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2014 (15.36 kB)
2015-08-27 09:05:17 - Zarządzenie Nr 49.2015 z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (28.57 kB)
2015-08-27 09:06:05 - Zarządzenie Nr 50.2015 z dnia 14.07.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata (65.03 kB)
2015-08-27 09:08:06 - Zarządzenie Nr 52.2015 z dnia 21.07.2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. (28.13 kB)
2015-08-27 09:08:50 - Zarządzenie Nr 53.2015 z dnia 22.07.2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (99.08 kB)
2015-08-27 09:10:36 - Zarządzenie Nr 54.2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 r. (29.51 kB)
2015-08-27 09:22:14 - Zarządzenie Nr 55.2015 z dnia 28.07.2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015. (28.06 kB)
2015-08-27 09:22:58 - Zarządzenie Nr 56.2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (30.56 kB)
2015-08-27 09:24:25 - Zarządzenie Nr.57.2015 z dnia 03.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz infomacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I p (30.56 kB)
2015-08-27 09:25:13 - Zarządzenie Nr 58.2015 z dnia 05.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (29.56 kB)
2015-08-27 09:26:59 - Zarządzenie Nr 59.2015 z dnia 07.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół z terenu Miasta Zawidowa pomocy finansowej z Rządo (28.13 kB)
2015-08-27 09:29:32 - Zarządzenie Nr 60.2015 z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2015 BM Zawidowa z dnia 08.03.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejs (40.26 kB)
2015-08-27 09:32:43 - Zarządzenie Nr 61.2015 z dnia 11.08.2015 r. w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum (778.48 kB)
2015-08-27 09:35:11 - Zarządzenie Nr 62.2015 z dnia 11.08.2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (30.69 kB)
2015-08-27 09:36:00 - Zarządzenie Nr 63.2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Zawidowie (28.10 kB)
2015-08-27 09:36:59 - Zarządzenie Nr 64.2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży (1.53 MB)
2015-08-27 09:38:33 - Zarządzenie Nr 65.2015 z dnia 20.08.2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn."Odbudowa ul. Cmentarnej w Zawidowie (powódź czerwiec 2013 r.)" (28.09 kB)
2015-11-03 14:10:06 - Zarządzenie Nr 66.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (40.55 kB)
2015-11-03 14:11:19 - Zarządzenie Nr 67.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanwisko urzędnicze ds. wymiaru podatków lokalnych. (90.30 kB)
2015-11-03 14:12:04 - Zarządzenie Nr 68.2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 (28.55 kB)
2015-11-03 14:15:10 - Zarządzenie Nr 69.2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności. (51.55 kB)
2015-11-03 14:16:00 - Zarządzenie Nr 70.2015 z dnia 03.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015. (27.66 kB)
2015-11-03 14:17:43 - Zarządzenie Nr 71.2015 z dnia 16.09.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków lokalnych. (103.91 kB)
2015-11-03 14:18:52 - Zarządzenie Nr 72.2015 z dnia 18.09.2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. (28.03 kB)
2015-11-03 14:20:29 - Zarządzenie Nr 73.2015 z dnia 18.09.2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. (27.80 kB)
2015-11-03 14:21:29 - Zarządzenie Nr 74.2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie. (90.16 kB)
2015-11-03 14:23:09 - Zarządzenie Nr 75.2015 z dnia 28.09.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu w sprawie korzystania i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Mi (120.84 kB)
2015-11-03 14:23:56 - Zarządzenie Nr 76.2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015. (32.14 kB)
2015-11-03 14:40:01 - Zarządzenie Nr 77.2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (28.60 kB)
2015-11-03 14:41:06 - Zarządzenie Nr 78.2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. (41.41 kB)
2015-11-03 14:43:42 - Zarządzenie Nr 79.2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (30.30 kB)
2015-11-03 14:45:18 - Zarządzenie Nr 80.2015 z dnia 08.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zawidowie (27.76 kB)
2015-11-03 14:47:52 - Zarządzenie Nr 81.2015 z dnia 08.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015. (31.91 kB)
2015-11-03 14:48:55 - Zarządzenie Nr 82.2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu. (27.55 kB)
2015-11-03 14:50:33 - Zarządzenie Nr 83.2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (31.88 kB)
2015-11-03 14:51:29 - Zarządzenie Nr 84.2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (30.10 kB)
2015-11-03 15:00:24 - Zarządzenie Nr 85.2015 z dnia 20.10.2015 w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru wykonanych prac zduńskich w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską Zawidów. (16.52 kB)
2015-11-03 15:04:04 - Zarządzenie Nr 86.2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie (27.92 kB)
2015-11-03 15:05:02 - Zarządzenie Nr 87.2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie (27.92 kB)
2015-11-27 09:37:50 - Zarządzenie Nr 88.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (32.25 kB)
2015-11-27 09:47:29 - Zarządzenie Nr 89.2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (19.28 kB)
2015-11-27 09:56:10 - Zarządzenie Nr 90.2015 z dnia 02.11.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. dla zad. pn Świadczenie usług w zakresie odbierania od (47.52 kB)
2015-11-27 10:17:17 - Zarządzenie Nr 91.2015 z dnia 04.11.2015 w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (27.66 kB)
2015-11-27 10:18:28 - Zarządzenie Nr 92.2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (29.02 kB)
2015-11-27 10:23:58 - Zarządzenie Nr 93.2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2016 (110.65 kB)
2015-11-27 10:41:32 - Zarządzenie Nr 94.2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (30.54 kB)
2015-11-27 10:42:42 - Zarządzenie Nr 95.2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników UM w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (29.47 kB)
2015-11-27 10:43:50 - Zarządzenie nr 96.2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy W UM w Zawidowie (90.08 kB)
2015-11-27 10:44:58 - Zarządzenie Nr 97.2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne do sprzedaży. (36.30 kB)

Ilość odwiedzin: 15316
Nazwa dokumentu: Rok 2015
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2015-03-19 10:19:55
Data udostępnienia informacji: 2015-03-19 10:19:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-27 10:45:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner