logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
minus Rada Miejska
   minus Przewodniczący Rady Miejskiej
   minus Skład Rady Miejskiej
   plus Komisje Rady Miejskiej
   minus Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej
   minus Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2006-2010
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
   minus Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

e-mail do Biura Rady: kancelaria@zawidow.eu

tel. 75 77 88 435 wew. 105

Załączniki do pobrania: 2014-12-17 09:32:45 - Protokół z obrad I sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2014 r. (71.81 kB)
2015-01-28 13:33:06 - Protokół z obrad II sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2014 r. (103.68 kB)
2015-02-24 14:21:23 - Protokół z obrad III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r. (82.32 kB)
2015-03-25 11:01:51 - Protokół z obrad IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 r. (80.75 kB)
2015-05-14 10:25:52 - Protokół z obrad V sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2015 r. (104.35 kB)
2015-06-10 14:15:49 - Protokół z obrad VI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2015 r. (84.65 kB)
2015-08-12 10:03:04 - Protokół z obrad VII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2015 r. (96.85 kB)
2015-09-25 13:01:40 - Protokół z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 11 czerwca 2015 r. (85.98 kB)
2015-10-28 12:19:48 - Protokół z obrad IX sesji Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2015 r. (78.50 kB)
2015-11-10 14:56:27 - Protokół z obrad X sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2015 r. (90.37 kB)
2015-12-09 14:49:41 - Protokół z obrad XI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2015 r. (81.55 kB)
2016-01-27 10:36:18 - Protokół z obrad XII sesji Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 2015 r. (75.55 kB)
2016-01-27 10:35:43 - Projekt protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2015 r. (74.55 kB)
2016-03-03 09:10:01 - Protokół z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2015 r. (74.55 kB)
2016-04-20 14:54:30 - Protokół z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2016 r. (84.88 kB)
2016-06-16 11:16:53 - Protokół z obrad XV sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2016 r. (78.95 kB)
2016-06-16 11:17:41 - Protokół z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2016 r. (71.47 kB)
2016-09-01 11:04:38 - Protokół z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2016 r. (76.62 kB)
2016-10-27 11:03:47 - Protokół z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 16 czerwca 2016 r. (97.18 kB)
2016-10-27 11:05:24 - Protokół z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lipca 2016 r. (50.22 kB)
2016-11-29 13:00:36 - Protokół z obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 1 września 2016 r. (62.37 kB)
2016-11-29 12:59:57 - Protokół z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 13 października 2016 r. (45.46 kB)
2016-12-19 12:23:14 - Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2016 r. (66.54 kB)
2016-12-19 12:22:47 - Projekt protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2016 r. (69.22 kB)
2017-03-09 12:15:04 - Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. (66.98 kB)
2017-03-09 12:15:35 - Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2017 r. (65.59 kB)
2017-08-31 13:45:22 - Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2017 r. (42.38 kB)
2017-08-31 13:49:43 - Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017 r. (46.51 kB)
2017-08-31 13:50:54 - Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 06 czerwca 2017 r. (84.57 kB)
2017-08-31 13:51:46 - Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2017 r. (84.34 kB)
2017-08-31 13:52:52 - Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 06 lipca 2017 r. (44.32 kB)
2018-05-15 11:50:31 - Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2017 r. (67.47 kB)
2018-07-05 13:40:57 - Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017 r. (44.98 kB)
2018-07-09 12:16:05 - Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 5 października 2017 r. (53.66 kB)
2018-05-15 11:52:30 - Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2017 r. (69.75 kB)
2018-01-29 15:55:51 - Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2017 r. (69.20 kB)
2018-05-15 11:53:46 - Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 15 stycznia 2018 r. (76.77 kB)
2018-05-15 11:54:59 - Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2018 r. (74.40 kB)
2018-05-15 11:55:48 - Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2018 r. (70.84 kB)
2018-08-08 12:17:17 - Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 r. (87.05 kB)
2018-09-28 11:00:35 - Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2018 r. (122.06 kB)
2018-10-17 13:19:39 - Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca 2018 r. (135.26 kB)

Ilość odwiedzin: 5948
Nazwa dokumentu: Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-12-03 12:14:00
Data udostępnienia informacji: 2014-12-03 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-17 13:20:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner