logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-01-31 09:05:30 - Zarządzenie Nr 1 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej aktywów OSP w Zawidowie wg stanu na dzień 15.01.2014 r. (33.86 kB)
2014-01-31 09:06:46 - Zarządzenie Nr 2 z dnia 16.01.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawidowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania (38.28 kB)
2014-01-31 09:08:08 - Zarządzenie Nr 3 z dnia 16.01.2014 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (45.95 kB)
2014-01-31 09:08:53 - Zarządzenie Nr 4 z dnia 17.01.2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności zzakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Zawidowa. (53.01 kB)
2014-01-31 09:09:57 - Zarządzenie Nr 5 z dnia 20.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014. (27.79 kB)
2014-01-31 09:11:03 - Zarządzenie Nr 6 z dnia 20.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjęzadańpublicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (36.80 kB)
2014-03-18 12:41:20 - Zarządzenie Nr 7 z dnia 31.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014. (29.90 kB)
2014-03-18 12:42:29 - Zarządzenie Nr 8 z dnia 07.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014. (29.63 kB)
2014-02-21 08:03:51 - Zarządzenie Nr 9 z dnia 20.02.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione (32.05 kB)
2014-03-18 12:43:46 - Zarządzenie Nr 10 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014. (30.10 kB)
2014-03-18 12:45:16 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów (88.00 kB)
2014-03-18 12:46:26 - Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2013. (26.88 kB)
2014-03-13 12:47:30 - Zarządzenie Nr 13 z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upows (958.26 kB)
2014-04-08 13:15:12 - Zarządzenie Nr 14 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za 2013 rok. (28.19 kB)
2014-04-08 13:18:27 - Zarządzenie Nr 15 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę Ochotniczej St (50.86 kB)
2014-04-08 13:21:54 - Zarządzenie Nr 16 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (31.04 kB)
2014-04-08 13:25:03 - Zarządzenie Nr 17 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (27.06 kB)
2014-04-08 13:30:12 - Zarządzenie Nr 19 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (79.44 kB)
2014-06-02 13:22:27 - Zarządzenie Nr 20 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta na rok 2014 (29.15 kB)
2014-06-02 13:26:55 - Zarządzenie Nr 21 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości p (46.70 kB)
2014-06-02 13:27:48 - Zarządzenie Nr 22 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości p (46.71 kB)
2014-06-02 13:32:42 - Zarządzenie Nr 23 z dnia 17.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (30.31 kB)
2014-06-02 13:34:10 - Zarządzenie Nr 24 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014. (30.53 kB)
2014-06-02 13:35:11 - Zarządzenie Nr 25 z dnia 25.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości p (46.74 kB)
2014-06-02 13:37:27 - Zarządzenie Nr 26 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (30.10 kB)
2014-06-02 13:38:55 - Zarządzenie Nr 27 z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (181.81 kB)
2014-06-02 13:49:16 - Zarządzenie Nr 28 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (27.50 kB)
2014-06-02 13:50:41 - Zarządzenie Nr 29 z dnia 07.05.2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zawidowie (78.78 kB)
2014-06-02 13:52:31 - Zarządzenie Nr 30 z dnia 09.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finanansowym Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie na rok 2014. (28.20 kB)
2014-06-02 13:54:35 - Zarządzenie Nr 32 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzenia postepowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz (27.39 kB)
2014-06-17 12:07:12 - Zarządzenie Nr 33 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości p (47.08 kB)
2014-06-17 12:08:47 - Zarządzenie Nr 34 z dnia 22.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (31.90 kB)
2014-06-17 12:10:23 - Zarządzenie Nr 35 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (102.47 kB)
2014-06-17 12:14:50 - Zarządzenie Nr 36 z dnia 29.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014. (30.46 kB)
2014-06-17 12:16:41 - Zarządzenie Nr 37 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (36.62 kB)
2014-06-17 12:18:57 - Zarządzenia Nr 38 z dnia 06.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (26.93 kB)
2014-06-17 12:20:24 - Zarządzenie Nr 39 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (99.70 kB)
2014-06-17 12:21:45 - Zarządzenie Nr 40 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (99.70 kB)
2014-06-17 12:24:15 - Zarządzenie Nr 41 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (28.22 kB)
2014-08-04 10:38:15 - Zarządzenie Nr 42 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (47.17 kB)
2014-08-04 10:39:33 - Zarządzenie Nr 43 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny (27.36 kB)
2014-08-04 10:41:46 - Zarządzenie Nr 44 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (30.52 kB)
2014-08-04 10:42:56 - Zarządzenie Nr 45 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (26.98 kB)
2014-08-04 10:44:53 - Zarządzenie Nr 46 z dnia 03.07.2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu w sprawie korzystania i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejski (123.27 kB)
2014-08-04 10:47:22 - Zarządzenie Nr 47 z dnia 08.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 08.03.2012 r. dot. zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim (27.72 kB)
2014-08-04 10:51:22 - Zarządzenie Nr 48 z dnia 10.07.2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie (136.92 kB)
2014-08-04 10:56:49 - Zarządzenie Nr 49 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (432.53 kB)
2014-08-04 11:00:34 - Zarządzenie Nr 50 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (31.52 kB)
2014-08-04 11:02:31 - Zarządzenie Nr 51 z dnia 16.07.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wreszcz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (57.76 kB)
2014-08-04 11:05:13 - Zarządzenie Nr 52 z dnia 21.07.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (28.58 kB)
2014-08-04 11:07:50 - Zarządzenie Nr 53 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I pół (15.99 kB)
2014-08-04 11:09:06 - Zarządzenie Nr 54 z dnia 24.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 r. (30.68 kB)
2014-08-04 11:10:22 - Zarządzenie Nr 55 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny (27.37 kB)
2014-09-04 14:24:09 - Zarządzenie Nr 56 z dnia 05.08.2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych objętych ewidencją wartośc (71.62 kB)
2014-09-04 14:30:45 - Zarządzenie Nr 57 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wart. poni (46.84 kB)
2014-09-04 14:40:53 - Zarządzenie Nr 58 z dnia 08.08.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Odbudowa ul. Jana Pawła II" (28.16 kB)
2014-09-04 14:42:16 - Zarządzenie Nr 59 z dnia 19.08.2014 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2014 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Miasta Zawidowa na zakup podręczników w ramch programu "Wypra (102.75 kB)
2014-09-04 14:47:09 - Zarządzenie Nr 60 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (31.93 kB)
2014-09-04 14:48:52 - Zarządzenie Nr 61 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- (51.99 kB)
2015-01-13 08:05:54 - Zarządzenie Nr 62 z dnia 08.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (30.30 kB)
2015-01-13 08:06:50 - Zarządzenie Nr 63 z dnia 18.09.2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (32.11 kB)
2015-01-13 08:08:38 - Zarządzenie Nr 64 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbiory zadania pn. "Odbudowa ul. Strzeleckiej w Zawidowie (powódź czerwiec 2013)" (28.13 kB)
2015-01-13 08:10:26 - Zarządzenie Nr 65 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (27.94 kB)
2015-01-13 08:11:22 - Zarządzenie Nr 66 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Zawidów. (44.75 kB)
2015-01-13 08:12:02 - Zarządzenie Nr 67 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (31.03 kB)
2015-01-13 08:14:04 - Zarządzenie Nr 68 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (26.99 kB)
2015-01-13 08:14:51 - Zarządzenie Nr 69 z dnia 17.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (32.51 kB)
2015-01-13 08:16:19 - Zarządzenie Nr 70 z dnia 17.10.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika UM w Zawidowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 li (27.15 kB)
2015-01-13 08:18:31 - Zarządzenie Nr 71 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego w Zawidowie (powódź lipiec 2012 r.)" (28.19 kB)
2015-01-13 08:20:09 - Zarządzenie Nr 72 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (32.05 kB)
2015-01-13 08:20:48 - Zarządzenie Nr 73 z dnia 27.10.2014 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2014 (33.04 kB)
2015-01-13 08:25:03 - Zarządzenie Nr 74 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamównienia publicznego dla zadania pn. "Świadczenie usług w zakresi (47.13 kB)
2015-01-13 08:26:12 - Zarządzenie Nr 75 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji "Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza" (32.02 kB)
2015-01-13 08:27:00 - Zarządzenie Nr 76 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2015 (26.67 kB)
2015-01-13 08:46:08 - Zarządzenie Nr 77 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (26.76 kB)
2015-01-13 08:47:26 - Zarządzenie Nr 78 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (3.04 MB)
2015-01-13 08:49:09 - Zarządzenie Nr 79 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr14/2012 BM Zawidowa w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (28.71 kB)
2015-01-13 08:52:12 - Zarządzenie Nr 80 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (30.70 kB)
2015-01-13 08:53:50 - Zarządzenie Nr 81 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarzadowymi w la (34.39 kB)
2015-01-13 08:55:12 - Zarządzenie 82 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (27.24 kB)
2015-01-13 08:59:49 - Zarządzenie Nr 83 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (31.09 kB)
2015-01-13 09:01:48 - Zarządzenie Nr 84 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do przeprowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Zawidowa oraz występowania (111.95 kB)
2015-01-13 09:03:00 - Zarządzenie Nr 85 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej. (39.38 kB)
2015-01-13 09:05:17 - Zarządzenie Nr 86 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonujacej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Zawidowa. (136.70 kB)
2015-01-13 09:06:36 - Zarządzenie Nr 87 z dnia 05.12.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiegodo podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej. (29.38 kB)
2015-01-13 09:07:14 - Zarządzenie Nr 88 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (32.41 kB)
2015-01-13 09:09:32 - Zarządzenie Nr 89 z dnia 09.12.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej (29.36 kB)
2015-01-13 09:11:25 - Zarządzenie Nr 90 z dnia 09.12.2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika MOPS w Zawidowie do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych (32.07 kB)
2015-01-13 09:12:49 - Zarządzenie Nr 91 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (32.79 kB)
2015-01-13 09:14:57 - Zarządzenie Nr 92 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie wg stanu na dzień 31.12.2014r. (79.65 kB)
2015-01-13 09:16:26 - Zarządzenie Nr 93 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (26.99 kB)

Ilość odwiedzin: 3915
Nazwa dokumentu: Rok 2014
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 13:21:32
Data udostępnienia informacji: 2014-01-09 13:21:32
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 09:16:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner