logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
minus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > Informacje ODPADY KOMUNALNE

Spis dokumentów:
1. Gospodarka komunalna

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Na stronie BIP dostępne są aktywne, elektroniczne wzory deklaracji, które należy składać w Urzędzie Miejskim w Zawidowie.

Wzory druków dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta (na parterze UM w Zawidowie, p. nr 2). Pomoc w wypełnianiu deklaracji wysokości opłaty za odpady można uzyskać w p. 18 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Wysokość opłaty za odpady komunalne wynosi: 

- 15,00zł za mieszkańca w przypadku segregowania odpadów
- 20,00 zł za mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych.
 
INFORMACJA
Przy ul. Grunwaldzkiej 4 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie wrzucać do wyznaczonych pojemników:

- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- papier, makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne,
- odpady zielone,
- zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe,
- zużyty sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy, płyty CD,
- złom metali żelaznych i nieżelaznych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz),
- opakowania po chemikaliach i chemikalia.
 
Czynny:
w środy: w godz. 8.00 - 12.00 i 18.00 - 20.00
w soboty: w godz. 10.00 - 12.00

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-07-05 10:11:09 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy Zawidów (135.93 kB)
2013-07-05 10:14:35 - Wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami (PDF) (160.39 kB)
2013-07-05 10:14:58 - Wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami (WORD) (87.00 kB)
2015-05-04 11:02:19 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r. (137.13 kB)
2015-05-28 14:18:30 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 17.06-25.06.2015 r. (304.93 kB)
2015-09-25 09:59:36 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 24.09-04.10.2015 r. (41.88 kB)
2016-04-22 08:16:57 - Informacja o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do sk (303.41 kB)
2016-04-28 12:21:51 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r. (183.71 kB)
2016-06-27 13:17:39 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2016 r. (207.29 kB)
2016-07-05 13:42:34 - Korekta informacji o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazany (349.55 kB)
2016-10-06 11:30:59 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 10.10.2016 r. - 18.10.2016 r. (48.65 kB)
2017-01-31 14:01:53 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r. - KOREKTA (28.13 kB)
2017-03-13 15:43:05 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 20.03.2017 r. - 02.04.2017 r. (38.59 kB)
2017-04-28 11:31:40 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r. (98.24 kB)
2017-04-28 12:12:08 - Informacja o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do sk (327.11 kB)
2018-04-26 13:04:31 - Informacja o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do sk (623.65 kB)
2018-04-30 12:05:52 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r. (183.07 kB)
2018-05-11 09:37:52 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - cz. I - 2018 r. (242.07 kB)
2018-05-11 09:38:12 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - cz. II - 2018 r. (236.76 kB)
2018-05-11 09:38:28 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - cz. III - 2018 r. (228.23 kB)

Ilość odwiedzin: 10948
Nazwa dokumentu: Informacje ODPADY KOMUNALNE
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-05 10:09:40
Data udostępnienia informacji: 2013-07-05 10:09:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-11 09:38:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner