logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
minus Informacje ODPADY KOMUNALNE
   minus Gospodarka komunalna
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > Informacje ODPADY KOMUNALNE

Spis dokumentów:
1. Gospodarka komunalna

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Na stronie BIP dostępne są aktywne, elektroniczne wzory deklaracji, które należy składać w Urzędzie Miejskim w Zawidowie.

Wzory druków dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta (na parterze UM w Zawidowie, p. nr 2). Pomoc w wypełnianiu deklaracji wysokości opłaty za odpady można uzyskać w p. 18 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Wysokość opłaty za odpady komunalne wynosi: 

- 15,00zł za mieszkańca w przypadku segregowania odpadów
- 20,00 zł za mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych.
 
INFORMACJA
Przy ul. Grunwaldzkiej 4 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie wrzucać do wyznaczonych pojemników:

- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- opony,
- papier, makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne,
- odpady zielone,
- zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe,
- zużyty sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy, płyty CD,
- złom metali żelaznych i nieżelaznych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz),
- opakowania po chemikaliach i chemikalia.
 
Czynny:
w środy: w godz. 8.00 - 12.00 i 18.00 - 20.00
w soboty: w godz. 10.00 - 12.00

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-07-05 10:11:09 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy Zawidów (135.93 kB)
2013-07-05 10:14:35 - Wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami (PDF) (160.39 kB)
2013-07-05 10:14:58 - Wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami (WORD) (87.00 kB)
2015-05-04 11:02:19 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r. (137.13 kB)
2015-05-28 14:18:30 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 17.06-25.06.2015 r. (304.93 kB)
2015-09-25 09:59:36 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 24.09-04.10.2015 r. (41.88 kB)
2016-04-22 08:16:57 - Informacja o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do sk (303.41 kB)
2016-04-28 12:21:51 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r. (183.71 kB)
2016-06-27 13:17:39 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2016 r. (207.29 kB)
2016-07-05 13:42:34 - Korekta informacji o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazany (349.55 kB)
2016-10-06 11:30:59 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 10.10.2016 r. - 18.10.2016 r. (48.65 kB)
2017-01-31 14:01:53 - Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r. - KOREKTA (28.13 kB)
2017-03-13 15:43:05 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 20.03.2017 r. - 02.04.2017 r. (38.59 kB)

Ilość odwiedzin: 7195
Nazwa dokumentu: Informacje ODPADY KOMUNALNE
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-05 10:09:40
Data udostępnienia informacji: 2013-07-05 10:09:40
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-13 15:43:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner