logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-04-09 12:57:08 - Uchwała Nr XXXII/154/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2016 (48.82 kB)
2009-04-09 12:57:52 - Uchwała Nr XXXII/155/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (300.20 kB)
2009-04-09 12:59:20 - Uchwała Nr XXXII/156/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, fun (1016.59 kB)
2009-04-09 13:00:11 - Uchwała Nr XXXII/157/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (56.34 kB)
2009-04-09 13:01:02 - Uchwała Nr XXXII/158/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. (91.40 kB)
2009-04-09 13:01:52 - Uchwała Nr XXXIII/159/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy Zawidów na 2009 r. (73.96 kB)
2009-04-09 13:03:10 - Uchwała Nr XXXII/160/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: skargi Pana Kazimierza Naplochy na działalność Burmistrza (120.75 kB)
2009-04-09 13:04:38 - Uchwała Nr XXXII/161/2009 z dnia 05.02.2009r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Uzależnień na rok 2009. (1.25 MB)
2009-04-09 13:05:45 - Uchwała Nr XXXIII/162/2009 z dnia 30.03.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (687.39 kB)
2009-04-09 13:06:32 - Uchwała Nr XXXIII/163/2009 z dnia 30.03.2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2009 (159.70 kB)
2009-04-09 13:07:04 - Uchwała Nr XXXIII/164/2009 z dnia 30.03.2009r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (67.36 kB)
2009-04-09 13:07:42 - Uchwała Nr XXXIII/165/2009 z dnia 30.03.2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie (134.55 kB)
2009-04-09 13:08:24 - Uchwała Nr XXXIII/166/2009 z dnia 30.03.2009r. w sprawie: roz;patrzenia skargi Pana Marka Skrzęty (410.10 kB)
2009-04-09 13:09:09 - Uchwała Nr XXXIII/167/2009 z dnia 30.03.2009 w sprawie: ustalenia dopłat do cen ścieków na terenie gminy Zawidów (90.89 kB)
2009-06-03 13:49:55 - Uchwała Nr XXXIV/168/2009 z dnia 15.04.2009r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2016 (44.27 kB)
2009-06-03 13:50:56 - Uchwała Nr XXXIV/169/2009 z dnia 15.04.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (146.29 kB)
2009-06-03 13:52:50 - Uchwała Nr XXXIV/170/2009 z dnia 15.04.2009r. w sprawie: ustalenia dopłat do cen wody i ścieków na terenie gminy Zawidów (85.97 kB)
2009-06-03 13:54:33 - Uchwała Nr XXXIV/171/2009 z dnia 15.04.2009r. w sprawie: przeznaczenia zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Zawidowie", zawartego w Planie Odnowy Miejscowości Zawidów n (62.79 kB)
2009-06-03 13:55:12 - Uchwała Nr XXXV/172/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (72.68 kB)
2009-06-03 13:55:58 - Uchwała Nr XXXV/173/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2008 (78.88 kB)
2009-06-03 13:56:32 - Uchwała Nr XXXV/174/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (63.68 kB)
2009-06-03 13:56:52 - Uchwała Nr XXXV/175/2009 z dnia 24.04.2009r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (71.09 kB)
2009-06-03 14:01:01 - Uchwała Nr XXXVI/176/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Zawidowa za lata 2007-2008 (157.13 kB)
2009-06-03 14:02:43 - Uchwała Nr XXXVI/177/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (86.84 kB)
2009-06-03 14:03:26 - Uchwała Nr XXXVI/178/2009 z dnia 28.05.2009r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (59.28 kB)
2009-07-07 10:32:07 - Uchwała Nr XXXVII/179/2009 z dnia 29.06.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2009 (365.76 kB)
2009-07-07 10:48:39 - Uchwała Nr XXXVII/180/2009 z dnia 29.06.2009r. w sprawie: regulaminu umieszczania materiałów na tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miejskiej Zawidów (429.97 kB)
2009-07-07 10:50:13 - Uchwała Nr XXXVII/181/2009 z dnia 29.06.2009r. w sprawie: ustalenia dopłat do cen ścieków na terenie gminy Zawidów (83.97 kB)
2009-07-07 10:51:31 - Uchwała Nr XXXVII/182/2009 z dnia 29.06.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (77.08 kB)
2009-07-07 10:52:53 - Uchwała Nr XXXVII/183/2009 z dnia 29.06.2009r. w sprawie: zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie (85.88 kB)
2009-08-18 09:45:31 - Uchwała Nr XXXVIII/184/2009 z dnia 13.08.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (245.79 kB)
2009-08-18 09:47:12 - Uchwała Nr XXXVIII/185/2009 z dnia 13.08.2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2012 (91.15 kB)
2009-08-18 09:47:58 - Uchwała Nr XXXVIII/186/2009 z dnia 13.08.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Zawidów (80.05 kB)
2009-08-18 09:48:53 - Uchwała Nr XXXVIII/187/2009 z dnia 13.08.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Zawidowie (63.75 kB)
2009-08-18 09:51:02 - Uchwała Nr XXXVIII/188/2009 z dnia 13.08.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania (94.46 kB)
2009-10-01 10:30:12 - Uchwała Nr XXXIX/189/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (481.56 kB)
2009-10-01 10:30:51 - Uchwała Nr XXXIX/190/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (230.44 kB)
2009-10-01 10:31:52 - Uchwała Nr XXXIX/191/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2008r. (778.65 kB)
2009-10-01 10:33:54 - Uchwała Nr XXXIX/192/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa (159.14 kB)
2009-10-01 10:34:51 - Uchwała Nr XXXIX/193 z dnia 24.09.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci zabudowanej (99.48 kB)
2009-10-01 10:35:28 - Uchwała Nr XXXIX/194/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (74.81 kB)
2009-10-01 10:36:49 - Uchwała Nr XXXIX/195/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Zawidów publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych (94.94 kB)
2009-10-01 10:37:27 - Uchwała Nr XXXIX/196/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (64.03 kB)
2009-10-01 10:37:50 - Uchwała Nr XXXIX/197/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (62.49 kB)
2009-10-01 10:38:11 - Uchwała Nr XXXIX/198/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (66.90 kB)
2009-10-01 10:38:32 - Uchwała Nr XXXIX/199/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (64.23 kB)
2009-10-01 10:39:07 - Uchwała Nr XXXIX/200/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (65.16 kB)
2009-10-01 10:39:29 - Uchwała Nr XXXIX/201/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (66.15 kB)
2009-10-01 10:39:52 - Uchwała Nr XXXIX/202/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (65.91 kB)
2009-10-01 10:40:29 - Uchwała Nr XXXIX/203/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (65.81 kB)
2009-10-01 10:40:54 - Uchwała Nr XXXIX/204/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (62.64 kB)
2009-10-01 10:41:21 - Uchwała Nr XXXIX/205/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (62.67 kB)
2009-10-01 10:41:51 - Uchwała Nr XXXIX/206/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (62.22 kB)
2009-10-01 10:42:13 - Uchwała Nr XXXIX/207/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (62.62 kB)
2009-10-01 10:43:09 - Uchwała Nr XXXIX/208/2009 z dnia 24.09.2009r. w sprawie ustalenia dopłat do cen ścieków na terenie gminy Zawidów (85.93 kB)
2009-12-03 10:19:58 - Uchwała Nr XL/209/2009 z dnia 04.11.2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 (100.69 kB)
2009-12-03 10:20:42 - Uchwała Nr XL/210/2009 z dnia 04.11.2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej (75.73 kB)
2009-12-03 10:21:31 - Uchwała Nr XL/211/2009 z dnia 04.11.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (590.07 kB)
2009-12-03 10:23:13 - Uchwała Nr XLI/212/2009 z dnia 12.11.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (229.57 kB)
2009-12-03 10:24:18 - Uchwała Nr XLI/213/2009 z dnia 12.11.2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (286.16 kB)
2009-12-03 10:26:09 - Uchwała Nr XLII/214/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (363.96 kB)
2009-12-03 10:27:40 - Uchwała Nr XLII/215/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społ (63.43 kB)
2009-12-03 10:28:41 - Uchwała Nr XLII/216/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela MIasta Zawidów (49.32 kB)
2009-12-03 10:30:15 - Uchwała Nr XLII/217/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego (...) (1018.88 kB)
2009-12-03 10:30:54 - Uchwała Nr XLII/218/2009 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: wygaśniećia mandatu radnego (142.49 kB)
2010-01-06 11:34:53 - Uchwała Nr XLIII/219/2009 z dnia 28.12.2009r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2010 (168.84 kB)
2010-01-06 11:36:07 - Uchwała Nr XLIII/220/2009 z dnia 28.12.2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (466.62 kB)
2010-01-06 11:37:27 - Uchwała Nr XLIII/221/2009 z dnia 28.12.2009r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010r. (532.58 kB)

Ilość odwiedzin: 1967
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2009
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2009-04-09 12:53:18
Data udostępnienia informacji: 2009-04-09 12:53:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-06 11:37:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner