logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-02-06 10:40:21 - Uchwała nr XVIII/84/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesła (25.85 kB)
2008-02-06 10:41:39 - Uchwała nr XVIII/85/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych Przedszkola Publicz (24.52 kB)
2008-02-06 10:42:23 - Uchwała nr XVIII/86/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy (35.85 kB)
2008-02-06 10:43:11 - Uchwała nr XVIII/87/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz op (23.75 kB)
2008-02-06 10:43:59 - Uchwała nr XVIII/88/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkc (86.87 kB)
2008-02-06 10:45:27 - Uchwała nr XVIII/89/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy Zawidów na 2008r. (23.56 kB)
2008-02-06 10:46:17 - Uchwała nr XVIII/90/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2008r. (25.20 kB)
2008-02-06 10:47:25 - Uchwała nr XVIII/91/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie. (353.83 kB)
2008-02-06 10:48:23 - Uchwała nr XVIII/92/2008 z dnia 30.01.2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług komunalnych Sp. z o.o. (25.43 kB)
2008-02-28 11:13:16 - Uchwała Nr XIX/93/2008 z dnia 27 lutego w sprawie: nabycia lokalu mieszkalnego (53.61 kB)
2008-02-28 11:14:09 - Uchwała Nr XIX/94/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (115.45 kB)
2008-03-21 10:54:12 - Uchwała Nr XX/95/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (525.00 kB)
2008-03-21 10:56:15 - Uchwała Nr XX/96/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: ustalenia dopłat do cen za zużycie wody wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PUK Sp. (79.72 kB)
2008-03-21 10:58:13 - Uchwała Nr XX/97/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie (157.19 kB)
2008-03-21 10:58:58 - Uchwała Nr XX/98/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do zasobu nieruchomośći Gminy Zawidów (93.87 kB)
2008-03-21 11:00:00 - Uchwała Nr XX/99/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (59.31 kB)
2008-03-21 11:01:58 - Uchwała Nr XX/100/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (59.75 kB)
2008-04-11 10:49:22 - Uchwała Nr XXI/101/2008 z dnia 02.04.2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (59.52 kB)
2008-04-11 10:50:17 - Uchwała Nr XXI/102/2008 z dnia 02.04.2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (58.49 kB)
2008-04-11 10:50:57 - Uchwała Nr XXI/103/2008 z dnia 02.04.2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej (61.64 kB)
2008-05-28 13:13:47 - Uchwała Nr XXII/104/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008. (461.45 kB)
2008-05-28 13:15:04 - Uchwała Nr XXII/105/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2007. (900.51 kB)
2008-05-28 13:17:21 - Uchwała Nr XXII/106/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie: zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (266.76 kB)
2008-05-28 13:18:52 - Uchwała Nr XXII/107/2008 z dnia 24.04.2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/96/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13.03.2008r. w sprawie: dopłat do cen za zużycie wody wynikających z taryf z (95.29 kB)
2008-05-28 13:23:59 - Uchwała Nr XXIII/108/2008 z dnia 29.04.2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (63.61 kB)
2008-05-28 13:24:59 - Uchwała Nr XXIV/109/2008 z dnia 21.05.2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (57.07 kB)
2008-05-28 13:25:41 - Uchwała Nr XXIV/110/2008 z dnia 21.05.2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (61.84 kB)
2008-05-28 13:26:18 - Uchwała Nr XXIV/111/2008 z dnia 21.05.2008r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (95.38 kB)
2008-05-28 13:27:30 - Uchwała nr XXIV/112/2008 z dnia 21.05.2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (121.13 kB)
2008-06-23 10:45:59 - Uchwała Nr XXV/113/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Zawidowa (285.12 kB)
2008-06-23 10:58:03 - Uchwała Nr XXV/114/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (447.66 kB)
2008-06-23 10:58:57 - Uchwała Nr XXV/115/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (195.34 kB)
2008-06-23 10:59:54 - Uchwała Nr XXV/116/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego (63.17 kB)
2008-08-05 15:51:10 - Uchwała Nr XXVI/117/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (548.98 kB)
2008-08-05 15:52:11 - Uchwała Nr XXVI/118/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres kolejnych 3 lat (56.59 kB)
2008-08-05 15:53:16 - Uchwała Nr XXVI/119/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (62.58 kB)
2008-08-05 15:54:28 - Uchwała Nr XXVI/120/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (58.81 kB)
2008-08-05 15:55:17 - Uchwała Nr XXVI/121/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (67.57 kB)
2008-08-05 15:56:09 - Uchwała Nr XXVI/122/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (60.06 kB)
2008-08-05 15:56:47 - Uchwała Nr XXVI/123/2008 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 (374.88 kB)
2008-09-15 13:50:03 - Uchwała Nr XXVII/124/2008 z dnia 09.09.2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (130.29 kB)
2008-09-15 13:51:41 - Uchwała Nr XXVII/125/2008 z dnia 09.09.2008r. w sprawie: Planu Odnowy Miejscowości Zawidów na lata 2008-2015 (46.04 kB)
2008-09-15 13:52:59 - Załącznik do Uchwały Nr XXVII/125/2008 z dnia 09.09.2008r. w sprawie: Planu Odnowy Miejscowości Zawidów na lata 2008-2012 (0.00 B)
2008-09-15 13:54:34 - Uchwała Nr XXVII/126/2008 z dnia 09.09.2008r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2007r. (820.77 kB)
2008-09-15 13:57:01 - Uchwała Nr XXVII/127/2008 z dnia 09.09.2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa (158.36 kB)
2008-09-15 13:58:59 - Uchwała Nr XXVII/128/2008 z dnia 09.09.2008r. w sprawie: ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Zawidowie (83.05 kB)
2008-10-14 12:49:35 - Uchwała Nr XXVIII/129/2008 z dnia 29.09.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (732.29 kB)
2008-10-14 12:50:38 - Uchwała Nr XXVIII/130/2008 z dnia 29.09.2008r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (248.06 kB)
2008-10-14 13:01:57 - Uchwała Nr XXVIII/131/2008 z dnia 29.09.2008r. uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (56.64 kB)
2008-10-14 13:03:32 - Uchwała Nr XXVIII/132/2008 z dnia 29.09.2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo (80.51 kB)
2008-10-14 13:04:47 - Uchwała Nr XVIII/133/2008 z dnia 29.09.2008r. w sprawie: przystąpienia Miasta Zawidów do Stowarzyszenia "Partnerstwo Izerskie" działającego jako Lokalna Grupa Działania (65.98 kB)
2008-10-14 13:38:53 - Uchwała Nr XXVIII/134/2008 z dnia 29.09.2008r. w sprawie: przystąpienia Miasta Zawidów do Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" (55.72 kB)
2008-10-14 13:40:15 - Uchwała Nr XXVIII/135/2008 z dnia 29.09.2008r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Zawidów (83.26 kB)
2008-11-05 14:03:53 - Uchwała Nr XXIX/136/2008 z dnia 27.10.2008r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 (34.12 kB)
2008-11-05 14:05:45 - Uchwała Nr XXIX/137/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (566.40 kB)
2008-11-05 14:08:09 - Uchwała Nr XXIX/138/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie (84.83 kB)
2008-11-05 14:09:29 - Uchwała Nr XXIX/139/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (123.97 kB)
2008-11-05 14:10:40 - Uchwała Nr XXIX/140/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Zawidów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez p (69.75 kB)
2008-11-05 14:13:09 - Uchwała Nr XXIX/141/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej (42.57 kB)
2008-11-05 14:13:56 - Uchwała Nr XXIX/142/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (61.29 kB)
2008-11-05 14:14:51 - Uchwała Nr XXIX/143/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (59.40 kB)
2008-11-05 14:15:28 - Uchwała Nr XXIX/144/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (58.83 kB)
2008-11-05 14:16:12 - Uchwała Nr XXIX/145/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (61.77 kB)
2008-11-05 14:17:06 - Uchwała Nr XXIX/146/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie: nabycia nieruchomośći na rzecz gminy Zawidów (54.00 kB)
2008-11-26 09:32:02 - Uchwała Nr XXX/147/2008 z dnia 24.11.2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (46.46 kB)
2009-01-21 12:56:02 - Uchwała Nr XXXI/148/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 (158.88 kB)
2009-01-21 12:57:44 - Uchwała XXXI/149/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (424.18 kB)
2009-01-21 12:58:52 - Uchwałą Nr XXXI/150/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (57.35 kB)
2009-01-21 12:59:31 - Uchwała Nr XXXI/151/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (57.22 kB)
2009-01-21 13:00:09 - Uchwała Nr XXXI/152/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (57.03 kB)
2009-01-21 13:01:42 - Uchwała Nr XXXI/153/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2009r. (549.29 kB)

Ilość odwiedzin: 2203
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2008
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Miejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: SuperAdmin
Osoba, która odpowiada za treść: SuperAdmin
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 15:26:16
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 15:26:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-21 13:02:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner