logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2005-02-14 08:03:13 - Uchwała Nr XXXV/150/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (72.81 kB)
2005-02-14 08:10:46 - Uchwała Nr XXXV/151/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2005 rok. (168.45 kB)
2005-02-14 08:11:58 - Uchwała Nr XXXV/152/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zawidowie na 2005 rok. (566.85 kB)
2005-02-14 08:13:43 - Uchwała Nr XXXV/153/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie połączenia w Zespół Szkoły Podstawowej imienia B. Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie (84.29 kB)
2005-02-14 08:14:48 - Uchwała Nr XXXV/154/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie ustalenia w Zawidowie planu sieci szkół publiczych: Zespołu Szkół Szkoły Podstawoewej im. B. Chrobrego i Gimnazju (82.34 kB)
2005-02-14 08:16:39 - Uchwała Nr XXXV/155/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (58.39 kB)
2005-02-14 08:17:33 - Uchwała Nr XXXV/151/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celow (114.67 kB)
2005-02-14 08:20:23 - Uchwała Nr XXXV/151/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (1.37 MB)
2005-02-14 08:22:26 - Uchwała Nr XXXV/151/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie ustalenia należności radnych z tytułu zwsrotu kosztów podróży służbowych pojazdem samochodowym nie stanowiącym wł (75.91 kB)
2005-02-14 08:26:42 - Uchwała Nr XXXV/159/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 lutego 2005r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (81.71 kB)
2005-04-19 12:57:07 - Uchwała Nr XXXVI/160/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2005r. dodatków (1.50 MB)
2005-04-19 13:00:21 - Uchwała Nr XXXVI/161/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy miejskiej Zawidów realizujących nowe inwe (303.40 kB)
2005-04-19 13:01:57 - Uchwała Nr XXXVI/162/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie opłaty administracyjnej (68.56 kB)
2005-04-19 13:02:41 - Uchwała Nr XXXVI/163/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej (57.09 kB)
2005-04-19 13:03:21 - Uchwała Nr XXXVI/164/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji (144.11 kB)
2005-04-19 13:04:08 - Uchwała Nr XXXVI/165/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (701.43 kB)
2005-04-19 13:07:44 - Uchwała Nr XXXVI/166/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie desygnowania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na wyłonienie dyrektora Zespołu Szkół S (64.84 kB)
2005-04-19 13:09:14 - Uchwała Nr XXXVI/167/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005r. W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (279.55 kB)
2005-05-18 14:39:14 - Uchwała Nr XXXVII/168/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 kwietnia 2005r. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (57.15 kB)
2005-06-08 09:21:17 - Uchwała Nr XXXVIII/169/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (270.25 kB)
2005-06-08 09:23:23 - Uchwała Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie ndania Statutu MOPS w Zawidowie (256.68 kB)
2005-06-08 09:24:48 - Uchwała Nr XXXVIII/171/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie wydzierżawienia gruntu na okres do 10 lat (62.89 kB)
2005-06-08 09:25:41 - Uchwała Nr XXXVIII/172/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (72.13 kB)
2005-06-08 09:26:46 - Uchwała Nr XXXVIII/173/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (68.26 kB)
2005-06-08 09:33:35 - Uchwała Nr XXXVIII/174/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (222.09 kB)
2005-06-08 09:35:31 - Uchwała Nr XXXVIII/175/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. W sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne " Ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej ..." (313.26 kB)
2005-06-22 11:04:22 - Uchwała Nr XXXIX/176/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/147/2005 z dnia 21 grudnia 2004r. (59.69 kB)
2005-07-13 10:26:34 - Uchwała Nr XL/177/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia gminy Zawidów do programu "Polski Projekt 400 Miast" (54.78 kB)
2005-07-13 10:27:51 - Uchwała Nr XL/178/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (58.71 kB)
2005-07-13 10:28:35 - Uchwała Nr XL/179/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (59.31 kB)
2005-07-13 10:29:12 - Uchwała Nr XL/180/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Zawidów do projektu pt."kształcenie dla przyszłości" finansowanego z Programu EQUAL (105.93 kB)
2005-07-13 10:38:53 - Uchwała Nr XL/181/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (773.66 kB)
2005-07-13 10:41:03 - Uchwała Nr XLI/182/2006 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobergo i Gimnazjum w Zawidowie (67.62 kB)
2005-08-26 08:29:00 - Uchwała Nr XLII/183/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia2005r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2005 - 2007 (70.03 kB)
2005-08-26 08:30:44 - Uchwała Nr XLII/184/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. (76.23 kB)
2005-08-26 08:32:28 - Uchwała Nr XLII/185/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazwy parkowi w m. Zawidowie (53.83 kB)
2005-08-26 08:33:24 - Uchwała Nr XLII/186/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich (60.13 kB)
2005-08-26 08:34:43 - Uchwała Nr XLII/187/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Ochrony Środowiska (36.27 kB)
2005-08-26 08:35:32 - Uchwała Nr XLII/188/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (66.11 kB)
2005-08-26 08:36:27 - Uchwała Nr XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Zawidowie (50.71 kB)
2005-09-23 12:42:53 - Uchwała Nr XLII/190/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (204.20 kB)
2005-09-23 12:44:28 - Uchwała Nr XLIII/191/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (55.99 kB)
2005-09-23 12:45:54 - Uchwała Nr XLIII/192/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie upoważnienia dyrektora ZSSP i G w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej (90.99 kB)
2005-09-23 12:48:45 - Uchwała Nr XLIV/193/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13 września 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (93.62 kB)
2005-09-23 12:50:25 - Uchwała Nr XLIV/194/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13 września 2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (61.68 kB)
2005-09-23 12:51:32 - Uchwała Nr XLIV/195/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników ZSSP i G w Zawidowie (109.11 kB)
2005-09-23 12:53:45 - Uchwała Nr XLIV/196/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników PP w Zawidowie (176.89 kB)
2005-09-23 12:56:27 - Uchwała Nr XLIV/197/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 13 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników MOPS w Zawidowie (88.35 kB)
2005-09-28 14:05:16 - Uchwała Nr XLV/198/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników MOPS w Zawidowie (88.47 kB)
2005-09-28 14:06:34 - Uchwała Nr XLV/199/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników PP w Zawidowie (173.35 kB)
2005-09-28 14:07:30 - Uchwała Nr XLV/200/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie wpowadzenia zmian w Uchwale w sprawie WPI (120.30 kB)
2005-10-17 14:55:16 - Uchwała Nr XLVI/201/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (485.36 kB)
2005-10-17 14:56:46 - Uchwała Nr XLVI/202/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 07 października 2005r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne " Ochrona wód rzeki Nysy Łużyckiej ..." (2.41 MB)
2005-12-07 14:16:06 - Uchwała Nr XLVII/203/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 października 2005r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (66.47 kB)
2005-12-07 14:17:21 - Uchwała Nr XLVII/204/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 października 2005r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (63.53 kB)
2005-12-07 14:18:02 - Uchwała Nr XLVII/205/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 października 2005r. O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (63.73 kB)
2005-12-07 14:19:50 - Uchwała Nr XLVIII/206/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Zawidowa (61.88 kB)
2005-12-07 14:22:11 - Uchwała Nr XLVIII/207/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa (55.61 kB)
2005-12-07 14:23:50 - Uchwała Nr XLVIII/208/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa (65.02 kB)
2005-12-07 14:25:00 - Uchwała Nr XLVIII/209/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (74.56 kB)
2005-12-07 14:26:40 - Uchwała Nr XLVIII/210/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVI/202/2005 z dnia 07 października 2005r. (260.74 kB)
2005-12-07 14:28:25 - Uchwała Nr XLVIII/211/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (803.10 kB)
2005-12-07 14:30:01 - Uchwała Nr XLVIII/212/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane ... (135.30 kB)
2005-12-07 14:31:30 - Uchwała Nr XLVIII/213/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLII/183/2005 z dnia 11 sierpnia 2005r. (87.41 kB)
2006-01-03 09:32:40 - Uchwała Nr XLIX/214/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2005r. W sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2006 (76.03 kB)
2006-01-03 09:33:52 - Uchwała Nr XLIX/215/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2005 (1.05 MB)
2006-01-03 09:35:34 - Uchwała Nr XLIX/216/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2005r. W sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2006 roku. (132.90 kB)

Ilość odwiedzin: 2175
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rzepnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2005-01-04 13:54:05
Data udostępnienia informacji: 2005-01-04 13:54:05
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-03 09:36:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner