logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-02-23 12:57:24 - Zarządzenie Nr 1 z dnia 20.01.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.wymiaru podatków lokalnych (23.97 kB)
2012-02-23 12:58:25 - Zarządzenie Nr 2 z dnia 23.01.2012r. w sprawie powierzenia dyrektorowi Ośrodka Kultury w Zawidowie zarządzania nieruchomością przy ul. Zgorzeleckiej 39 w Zawidowie (44.62 kB)
2012-02-23 12:59:42 - Zarządzenie Nr 3 z dnia 23.01.2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 60.2011 z dnia 07.09.2011r. w sprawie powierzenia dyrektorowi Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazj (51.54 kB)
2012-02-23 13:00:24 - Zarządzenie Nr 4 z dnia 30.01.2012r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Kultury w Zawidowie zarządzania nieruchomością (45.36 kB)
2012-02-23 13:01:42 - Zarządzenie Nr 5 z dnia 31.01.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. (...) (88.68 kB)
2012-02-23 13:02:25 - Zarządzenie Nr 6 z dnia 03.02.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 (29.58 kB)
2012-02-23 13:03:12 - Zarządzenie Nr 7 z dnia 15.02.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 (30.31 kB)
2012-02-23 13:04:07 - Zarządzenie Nr 8 z dnia 23.02.2012r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 912/5 o pow. 957m2 (25.00 kB)
2012-03-20 10:55:40 - Zarządzenie Nr 9 z dnia 23.02.2012r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy miejskiej Zawidów dla samorządowej instytucji kultury (86.53 kB)
2012-03-20 10:56:21 - Zarządzenie Nr 10 z dnia 28.02.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 (30.34 kB)
2012-03-20 10:57:05 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 29.02.2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2011 (14.40 kB)
2012-03-20 10:57:46 - Załącznik do Zarządzenia Nr 11.2012 z dnia 29.02.2012r. (114.06 kB)
2012-03-20 10:58:45 - Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 marca 2012r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu w sprawie korzystania i śiadczeń socjalnych z ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (96.56 kB)
2012-03-20 10:59:44 - Zarządzenie Nr 13 z dnia 07.03.2012r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbirowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów (40.85 kB)
2012-03-20 11:00:41 - Zarządzenie Nr 14 z dnia 08.03.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (380.19 kB)
2012-03-20 11:02:03 - Zarządzenie Nr 15 z dnia 09.03.2012r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi w la (32.93 kB)
2012-03-20 11:02:38 - Załączniki do Zarządzenia Nr 15.2012 z dnia 09.03.2012r. (34.81 kB)
2012-03-20 11:43:38 - Zarządzenie Nr 16 z dnia 09.03.2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (39.72 kB)
2012-03-20 11:44:30 - Zarządzenie Nr 17 z dnia 15.03.2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie (34.91 kB)
2012-05-28 12:47:50 - Zarządzenie Nr 34 z dnia 28.05.2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (315.33 kB)
2012-05-30 12:28:53 - Zarządzenie Nr 19 z dnia 21.03.2012r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w (30.16 kB)
2012-05-30 12:29:52 - Zarządzenie Nr 21 z dnia 30.03.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (18.79 kB)
2012-05-30 12:30:39 - Zarządzenie Nr 22 z dnia 30.03.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. (25.15 kB)
2012-05-30 12:32:30 - Zarządzenie Nr 24 z dnia 05.04.2012r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pon (41.55 kB)
2012-05-30 12:33:43 - Zarządzenie Nr 26 z dnia 14.05.2012r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta Zawidowa. (55.65 kB)
2012-05-30 12:35:30 - Zarządzenie Nr 28 z dnia 16.05.2012r. w sprawie powołania rzeczoznawcy w celu umieszczenia na liście rzeczoznawców prowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu. (47.54 kB)
2012-05-30 12:36:45 - Zarządzenie Nr 29 z dnia 16.05.2012r. w sprawie przejęcia pojazdu usuniętego z drogi publicznej na własność Gminy Miejskiej Zawidów. (44.27 kB)
2012-05-30 12:37:39 - Zarządzenie Nr 30 z dnia 16.05.2012r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyka w wymiarze 1/2 etatu. (35.28 kB)
2012-05-30 12:40:00 - Zarządzenie Nr 31 z dnia 17.05.2012r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (41.08 kB)
2012-05-30 12:41:47 - Zarządzenie Nr 32 z dnia 17.05.2012r w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego do wykonywania zadań wyborczych w wyborach przedterminowych burmistrza Zawidowa (47.21 kB)
2012-05-31 11:02:33 - Zarzadzenia Nr 18 z dnia 21.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumantów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (9.43 MB)
2012-05-31 11:06:15 - Zarządzenie Nr 25 z dnia 14.05.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (2.21 MB)
2012-05-31 11:08:37 - Zarządzenie Nr 27 z dnia 16.05.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (865.86 kB)
2012-05-31 11:10:30 - Zarządzenie Nr 33 z dnia 25.05.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (1.93 MB)
2012-05-31 11:13:25 - Zarządzenie Nr 35 z dnia 30.05.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości po (42.46 kB)
2012-07-06 09:06:33 - Zarządzenie Nr 37 z dnia 04.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014. (28.67 kB)
2012-07-06 09:08:52 - Zarządzenie Nr 38 z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek : 915/16 o pow. 1101m2 i 915/17 o pow. 1059 m² przy (25.49 kB)
2012-07-06 09:11:00 - Zarządzenie Nr 39 z dnia 14.06.2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarzadczej w Urzedzie Miejskim w Zawidowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów. (39.85 kB)
2012-07-06 09:27:43 - Załączniki do Zarządzenia Nr 39.2012 (414.39 kB)
2012-07-06 09:31:00 - Zarządzenie Nr 41 z dnia 03.07.2012r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogran (38.82 kB)
2012-07-06 09:32:05 - Zarządzenie Nr 42 z dnia 06.07.2012r w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powodziowych wyrzadzonych w Gminie Miejskiej Zawidów w zwiazku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 5 lipca 2 (25.75 kB)
2012-07-06 09:33:05 - Zarządzenie Nr 43 z dnia 06.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kielar ubiegajacej sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego. (34.28 kB)
2012-07-23 08:29:48 - Zarządzenie Nr 45 z dnia 16.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2011. (40.98 kB)
2012-07-23 08:32:02 - Zarządzenie Nr 46 z dnia 16.07.2012 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 388/11 o pow. 31 m² przy ul. Plac Zwycięstwa w Zaw (25.95 kB)
2012-09-11 08:51:13 - Zarządzenie Nr 48 z dnia 26.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (28.33 kB)
2012-09-11 08:53:31 - Zarządzenie Nr 47 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Zawidowa oraz wystepowania w im (38.54 kB)
2012-09-11 08:56:28 - Zarządzenie Nr 50 z dnia 02.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I pół (23.94 kB)
2012-09-11 08:58:19 - Zarządzenie Nr 51 z dnia 06.08.2012 r. w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Zawidowa na 2013 rok. (50.21 kB)
2012-09-11 08:59:58 - Zarządzenie Nr 52 z dnia 06.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (29.87 kB)
2012-09-11 09:01:28 - Zarządzenie Nr 53 z dnia 06.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych objętych ewidencją wartośc (21.93 kB)
2012-09-11 09:04:20 - Zarządzenie Nr 55 z dnia 07.08.2012 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości. (25.73 kB)
2012-09-11 09:06:10 - Zarządzenie Nr 56 z dnia 10.08.2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia systemu gospodarowania odpadami w gminie miejskiej Zawidów. (32.10 kB)
2012-09-11 09:08:17 - Zarządzenie Nr 57 z dnia 20.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (132.73 kB)
2012-09-11 09:09:36 - Zarządzenie Nr 58 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (217.20 kB)
2012-09-11 09:10:59 - Zarządzenie Nr 59 z dnia 21.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (25.29 kB)
2012-09-11 09:14:04 - Zarządzenie Nr 61 z dnia 23.08.2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury w Zawidowie. (67.14 kB)
2012-09-11 09:15:28 - Zarządzenie Nr 62 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (27.11 kB)
2012-09-11 09:17:37 - Zarządzenie Nr 63 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (27.74 kB)
2012-09-20 09:50:57 - Zarządzenie Nr 60 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (95.62 kB)
2012-10-09 14:58:08 - Zarządzenie Nr 64 z dnia 12.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Mi (25.90 kB)
2012-10-09 15:00:20 - Zarządzenie Nr 65 z dnia 14.09.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Mi (28.10 kB)
2012-10-09 15:03:36 - Zarządzenie Nr 66 z dnia 14.09.2012 r. w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miejskiego w Zawidowie, a także sposobu wyznaczania celów Urzędu Miejskiego w Zawidowie, określania mierników ich rea (43.69 kB)
2012-10-09 15:06:32 - Zarządzenie Nr 67 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości p (40.10 kB)
2012-10-09 15:07:35 - Zarządzenie Nr 68 z dnia 17.09.2012 r. w sprawie: określenia zakresu działalności Komisji Socjalnej (36.06 kB)
2012-10-09 15:08:49 - Zarządzenie Nr 69 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie: powołania komisji Socjalnej do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (36.46 kB)
2012-10-09 15:10:56 - Zarządzenie Nr 70 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie :Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieu (40.07 kB)
2012-10-30 10:34:10 - Zarządzenie Nr 54 z dnia 07.08.2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasac (27.43 kB)
2012-10-30 10:39:38 - Zarządzenie Nr 71 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej. (61.74 kB)
2012-10-30 10:40:55 - Zarządzenie Nr 72 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta na rok 2012. (32.01 kB)
2012-10-30 10:41:43 - Zarządzenie Nr 73 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (23.56 kB)
2012-10-30 10:43:10 - Zarządzenie Nr 74 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego nr ew. 822 w miescie Zawidów” (25.82 kB)
2012-10-30 10:43:57 - Zarządzenie Nr 75 z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonujacej czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Zawidowa. (48.69 kB)
2012-10-30 10:45:17 - Zarządzenie Nr 76 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta na rok 2012. (27.47 kB)
2012-10-30 10:46:39 - Zarządzenie Nr 77 z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta na rok 2012. (29.97 kB)
2012-11-13 09:19:55 - Zarządzenie Nr 78 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (29.46 kB)
2012-11-13 09:24:23 - Zarządzenie Nr 79 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (23.55 kB)
2012-11-13 09:27:52 - Zarządzenie Nr 81 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2013. (22.73 kB)
2012-11-13 09:29:16 - Zarządzenie Nr 82 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. (23.92 kB)
2012-11-15 08:26:50 - Zarządzenie Nr 83 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie. (32.14 kB)
2012-11-15 08:27:38 - Zarządzenie Nr 84 z dnia 14.11.2012 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie. (33.22 kB)
2012-11-27 10:36:58 - Zarządzenie Nr 85 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia "Instrukcji przygotowania i doręczania przesyłek listowych przez doręczyciela Urzędu adresatom miejscowym". (54.38 kB)
2012-11-28 08:59:34 - Zarządzenie Nr 86 z dnia 16.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (28.52 kB)
2012-11-28 09:01:11 - Zarządzenie Nr 87 z dnia 20.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (27.50 kB)
2012-11-28 09:02:23 - Zarządzenie Nr 88 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zmieniajace zarzadzenie w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia "Instrukcji przygotowania i doręczania przesyłek listowych przez doręczyciela Urzęd (63.89 kB)
2012-12-11 14:45:50 - Zarządzenie Nr 89 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (28.37 kB)
2012-12-11 14:46:31 - Zarządzenie Nr 90 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (28.61 kB)
2012-12-11 14:47:48 - Zarządzenie Nr 91 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (23.73 kB)
2012-12-11 14:49:06 - Zarządzenie Nr 92 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (36.57 kB)
2012-12-11 14:50:23 - Zarządzenie Nr 93 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 50 m² przy ul. Grunwaldzkiej nr 4 w Zawidowie (25.16 kB)
2012-12-11 14:51:26 - Zarządzenie Nr 94 z dnia 06.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2012. (28.57 kB)
2012-12-18 08:57:05 - Zarządzenie Nr 96 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego referenta ds. informatycznych w wymiarze 1 etatu. (35.51 kB)
2013-01-04 12:14:23 - Zarządzenie Nr 97 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzedu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzien 31.12.2012 roku oraz srodków pienie (56.15 kB)
2013-01-04 12:15:24 - Zarządzenie Nr 98 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie w sprawie powołania komisji do ustalenia stanu technicznego sprzetu Obrony Cywilnej, jego dalszej przydatnosci, przeklasyfikowania, wybrakowania i in (26.09 kB)
2013-01-04 12:16:28 - Zarządzenie Nr 99 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie w sprawie listy rodzajów przesyłek wpływajacych, nieotwieranych przez Biuro Obsługi Klienta Urzedu Miejskiego w Zawidowie. (40.94 kB)
2013-01-04 12:17:27 - Zarządzenie Nr 100 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta na rok 2012. (28.05 kB)
2013-01-04 12:18:19 - Zarządzenie Nr 101 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (23.72 kB)

Ilość odwiedzin: 2652
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23 12:54:36
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23 12:54:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 12:18:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner