logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2010-02-12 10:58:48 - Zarządzenie Nr 6 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (40.66 kB)
2010-02-12 10:59:42 - Zarządzenie nr 7 z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (21.62 kB)
2010-02-12 11:00:56 - Zarządzenie Nr 8 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym (39.46 kB)
2010-02-12 11:01:59 - Zarządzenie Nr 9 z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych (28.23 kB)
2010-02-12 11:02:44 - Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie powołania członków do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (25.13 kB)
2010-02-12 11:03:39 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Zawidowie (83.21 kB)
2010-02-12 11:04:46 - Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Zawidów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Zawidowie or (55.01 kB)
2010-02-12 11:05:36 - Zarządzenie Nr 13 z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (154.56 kB)
2010-02-12 11:06:35 - Zarządzenie Nr 14 z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskiem w Zawidowie oraz kierowników zatrudnionych w jednostkac (103.17 kB)
2010-03-30 14:19:42 - Zarządzenie Nr 15 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (...) II nabór (39.50 kB)
2010-03-30 14:20:20 - Zarządzenie Nr 16 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: powołania komisji (22.42 kB)
2010-03-30 14:21:09 - Zarządzenie Nr 17 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2009 (21.63 kB)
2010-03-30 14:21:58 - Zarządzenie Nr 18 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie powłania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, doręczyciel poczty (35.23 kB)
2010-03-30 14:23:04 - Zarządzenie Nr 19 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów (79.48 kB)
2010-04-22 10:20:12 - Zarządzenie Nr 20 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (46.66 kB)
2010-04-22 10:21:23 - Zarządzenie Nr 21 z dnia n12 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy7 z zakrsu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozar (40.75 kB)
2010-04-22 10:21:59 - Zarządzenie Nr 22 z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (29.72 kB)
2010-07-06 11:37:17 - Zarządzenie Nr 23 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargów niograniocznych na sprzedaż nieruchomości (26.44 kB)
2010-07-06 11:37:47 - Zarządzenie Nr 24 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (35.77 kB)
2010-07-06 11:38:27 - Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 maja 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (31.49 kB)
2010-07-06 11:39:08 - Zarządzenie Nr 26 z dnia 10 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2009 (19.88 kB)
2010-07-06 11:39:35 - Zarządzenie Nr 27 z dnia 11 maja 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej (43.94 kB)
2010-07-06 11:40:27 - Zarządzenie Nr 28 z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (38.72 kB)
2010-07-06 11:41:13 - Zarządzenie Nr 29 z dnia 21 maja 2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Zawidów (35.61 kB)
2010-07-06 11:42:57 - Zarządzenie Nr 30 dnia 25 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (38.76 kB)
2010-07-06 11:44:39 - Zarządzenie Nr 31 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie (45.18 kB)
2010-07-06 11:45:44 - Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (26.35 kB)
2010-07-06 11:47:50 - Zarządzenie Nr 33 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych w warunkach zagrożenia i wojny na terenie miasta Zawidów (38.36 kB)
2010-07-06 11:48:24 - Zarządzenie Nr 34 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (31.98 kB)
2010-07-06 11:49:15 - Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. (48.19 kB)
2010-07-06 11:50:30 - Zarządzenie Nr 36 z dnia 1 czerwca 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 21 maja 2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego (34.08 kB)
2010-07-06 11:51:21 - Zarządzenie Nr 37 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Zawidów (37.03 kB)
2010-07-06 11:52:05 - Zarządzenie Nr 38 z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie konkursu na "Najpiękniejszą posesję 2010r. w mieście Zawidów" (31.88 kB)
2010-07-06 11:52:33 - Załącznik do Zarządzenia Nr 38 z dnia 10 czerwca 2010r. (43.23 kB)
2010-07-06 11:53:26 - Zarządzenie Nr 39 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych (40.18 kB)
2010-07-06 11:54:14 - Zarządzenie Nr 40 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (35.95 kB)
2010-07-06 11:56:01 - Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (22.10 kB)
2010-07-08 14:19:57 - Zarządzenie Nr 43 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (39.73 kB)
2010-07-08 14:20:58 - Zarządzenie Nr 44 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza (69.60 kB)
2010-07-20 07:36:41 - Zarządzenie Nr 41 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 50/2008 Burmistrza MIasta Zawidowa z dnia 7 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowo (19.34 kB)
2010-07-20 07:38:08 - Zarządzenie Nr 45 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (18.11 kB)
2010-07-20 07:38:46 - Zarządzenie Nr 46 z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (19.18 kB)
2010-07-20 07:40:04 - Zarządzenie Nr 47 z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 50/2008 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 7 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoś (18.12 kB)
2010-07-20 07:40:43 - Zarządzenie Nr 48 z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie (39.46 kB)
2010-07-20 12:06:39 - Zarządzenie Nr 49 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (36.20 kB)
2010-07-21 08:50:35 - Zarządzenie Nr 50 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych (35.75 kB)
2010-09-08 12:54:20 - Zarządzenie Nr 51 z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (42.84 kB)
2010-09-08 12:55:07 - Zarządzenie Nr 52 z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (26.46 kB)
2010-09-08 12:55:47 - Zarządzenie Nr 53 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2010r. (14.80 kB)
2010-09-08 12:56:21 - Zarządzenie Nr 54 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (45.95 kB)
2010-09-08 12:57:30 - Zarządzenie Nr 55 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego - Budowa i wyposażenie szkolnego placu zabaw w ramach projektu rząd (46.64 kB)
2010-09-08 12:58:45 - Zarządzenie Nr 56 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego - Remont obiektów sportowych na Stadionie Miejskim w Zawidowie (44.84 kB)
2010-09-08 12:59:52 - Zarządzenie Nr 57 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego - Przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską (46.35 kB)
2010-09-08 13:12:05 - Zarządzenie Nr 57a z dnia 8 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych wyrządzonych w gminie miejskiej Zawidów w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu (200.11 kB)
2010-09-08 13:12:53 - Zarządzenie Nr 58 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (20.05 kB)
2010-09-08 13:14:07 - Zarządzenie Nr 59 z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (30.83 kB)
2010-09-08 13:16:37 - Zarządzenie Nr 60 z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego - Remont obiektów sportowych na Stadionie Miejskim w Zawidowie (35.48 kB)
2010-09-08 13:17:25 - Zarządzenie Nr 61 z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie (43.07 kB)
2010-09-08 13:18:04 - Zarządzenie Nr 62 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (19.66 kB)
2010-09-08 13:18:42 - Zarządzenie Nr 63 z dnia 27 sierpnia 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 60/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej (25.93 kB)
2010-09-08 13:19:40 - Zarządzenie Nr 64 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (20.04 kB)
2010-09-08 13:20:41 - Zarządzenie Nr 65 z dnia 1 września 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (40.26 kB)
2010-11-10 06:59:08 - Zarządzenie Nr 66 z dnia 9 września 2010r. w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Zawidowa na 2011 rok (43.90 kB)
2010-11-10 07:00:04 - Zarządzenie Nr 67 z dnia 15 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (47.71 kB)
2010-11-10 07:01:20 - Zarządzenie Nr 68 z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie (35.85 kB)
2010-11-10 07:02:10 - Zarządzenie Nr 69 z dnia 21 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (43.72 kB)
2010-11-10 07:02:52 - Zarządzenie Nr 70 z dnia 21 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (39.40 kB)
2010-11-10 07:03:48 - Zarządzenie Nr 71 z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w mieście Zawidów (167.95 kB)
2010-11-10 07:09:11 - Zarządzenie Nr 72 z dnia 30 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (43.25 kB)
2010-11-10 07:10:05 - Zarządzenie Nr 73 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (21.09 kB)
2010-11-10 07:10:50 - Zarządzenie Nr 74 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (50.75 kB)
2010-11-10 07:11:49 - Zarządzenie Nr 75 z dnia 7 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (39.99 kB)
2010-11-10 07:12:36 - Zarządzenie Nr 77 z dnia 11 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (38.95 kB)
2010-11-10 07:13:52 - Zarządzenie Nr 78 z dnia 12 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (39.53 kB)
2010-11-10 07:15:06 - Zarządzenie Nr 79 z dnia 13 października 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji za zakresu adm (45.59 kB)
2010-11-10 07:15:48 - Zarządzenie Nr 80 z dnia 13 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (20.18 kB)
2010-11-10 07:17:05 - Zarządzenie Nr 81 z dnia 15 października 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miejskim w Zawid (72.04 kB)
2010-11-10 07:18:12 - Zarządzenie Nr 82 z dnia 25 października 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 77/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej (25.52 kB)
2010-11-10 07:19:04 - Zarządzenie Nr 83 z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (58.78 kB)
2010-11-10 07:20:12 - Zarządzenie Nr 84 z dnia 28 października 2010r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych (35.36 kB)
2010-11-10 07:21:00 - Zarządzenie Nr 85 z dnia 29 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (41.29 kB)
2010-11-10 07:22:28 - Zarządzenie Nr 86 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami (34.29 kB)
2010-11-10 07:23:25 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86 z dnia 4 listopada 2010r. (72.31 kB)
2010-11-10 07:23:54 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86 z dnia 4 listopada 2010r. (31.35 kB)
2010-11-10 07:24:16 - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 86 z dnia 4 listopada 2010r. (22.05 kB)
2010-11-10 07:25:00 - Zarządzenie Nr 87 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (49.63 kB)
2010-11-10 07:25:47 - Zarządzenie Nr 88 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 (28.65 kB)
2010-12-23 12:07:21 - Zarządzenie Nr 89 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 (14.90 kB)
2010-12-23 12:08:07 - Zarządzenie Nr 90 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (15.97 kB)
2010-12-23 12:08:54 - Zarządzenie Nr 91 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej (41.68 kB)
2010-12-23 12:09:41 - Zarządzenie Nr 92 z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (43.63 kB)
2010-12-23 12:10:40 - Zarządzenie Nr 93 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (44.31 kB)
2010-12-23 12:11:58 - Zarządzenie Nr 94 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (45.28 kB)
2010-12-23 12:12:43 - Zarządzenie Nr 95 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej (25.02 kB)
2010-12-23 12:13:21 - Zarządzenie Nr 96 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (27.05 kB)
2010-12-23 12:14:09 - Zarządzenie Nr 97 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (22.25 kB)
2010-12-23 12:15:30 - Zarządzenie Nr 98 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia NSP LiM w 2011r. (57.21 kB)
2010-12-23 12:16:52 - Zarządzenie Nr 99 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (24.84 kB)
2010-12-23 12:17:42 - Zarządzenie Nr 100 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania Pana Roberta Łężnego na stanowisko Zastępcy Burmistrza MIasta Zawidowa (35.52 kB)
2010-12-23 12:18:21 - Zarządzenie Nr 101 z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (60.37 kB)
2010-12-23 12:18:59 - Zarządzenie Nr 102 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2010 (49.65 kB)

Ilość odwiedzin: 6115
Nazwa dokumentu: Rok 2010
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 10:45:10
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12 10:45:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-23 12:19:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner