logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-01-10 09:51:35 - Nr 1 w sprawie: ukłądu wykonawczego budżetu miasta na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz planu finansowego zadań zleconych (128.20 kB)
2008-01-10 09:52:49 - Nr 2 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc styczeń 2008r. (274.97 kB)
2008-01-10 11:35:02 - Nr 3 w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartośći kwoty 14.000 EURO (55.07 kB)
2008-01-10 11:37:42 - Nr 4 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych objętych ewidencją wartościową i ilościową znajdujących się w Urzędzie Miejskim (79.50 kB)
2008-01-10 11:43:58 - Nr 5 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (584.08 kB)
2008-01-10 11:44:43 - Nr 6 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych (159.08 kB)
2008-01-10 11:45:20 - Nr 7 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjaom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art (56.48 kB)
2008-01-10 11:47:24 - Nr 8 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 206.000Euro dla dostaw i usług pn: Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwację oraz p (84.48 kB)
2008-02-07 14:15:51 - Nr 9 w sprawie: sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zawidów (60.76 kB)
2008-02-07 14:16:36 - Nr 10 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc luty 2008r. (275.75 kB)
2008-04-01 10:45:34 - Nr 11 w sprawie: wprowadzenia legitymacji złużbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (50.73 kB)
2008-04-01 10:46:16 - Nr 12 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (77.94 kB)
2008-04-01 10:46:59 - Nr 13 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (79.35 kB)
2008-04-01 10:47:34 - Nr 14 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (81.03 kB)
2008-04-01 10:48:14 - Nr 15 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych objętych ewidencją wartościową i ilosciową znajdującą się w Ochotniczej Straży Pożar (81.84 kB)
2008-04-01 10:49:42 - Nr 16 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art (524.98 kB)
2008-04-01 10:51:57 - Nr 17 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.150.000EURO dla robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa drogi - ul. Ostróżno" (81.54 kB)
2008-04-01 10:53:08 - Nr 18 w sprawie: prowadzenia rejestru kancelaryjnego w Urzęzie Miejskim w Zawidowie w formie rejestru informatycznego (78.29 kB)
2008-04-01 10:53:52 - Nr 19 w sprawie: zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej i obuwia (434.41 kB)
2008-04-01 10:54:49 - Nr 20 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc marzec 2008r. (274.75 kB)
2008-04-01 10:55:38 - Nr 21 w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2007 (364.06 kB)
2008-04-01 10:56:20 - Nr 22 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (348.42 kB)
2008-04-01 10:57:18 - Nr 23 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.150.000EURO dla robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Okrzei w Zawidowie" (82.91 kB)
2008-04-01 10:58:23 - Nr 24 w sprawie: przekazania środka trwałego (68.99 kB)
2008-04-01 10:58:53 - Nr 25 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 206.000EURO dla dostaw i usług dla zadania pn. "Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego (82.46 kB)
2008-04-01 11:00:08 - Nr 26 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. (496.42 kB)
2008-05-08 14:03:25 - Nr 27 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc kwiecień 2008r. (280.60 kB)
2008-05-08 14:04:53 - Nr 28 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (216.34 kB)
2008-05-08 14:05:39 - Nr 29 w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (73.99 kB)
2008-05-08 14:06:29 - Nr 30 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania "Ostróżno - III etap" - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej (68.94 kB)
2008-05-08 14:08:19 - Nr 31 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zlecenia: wykonanie dodatkowo 38mb drogi i zjazdu przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi - ul. Ostróżno w Zawidowie" (69.37 kB)
2008-05-08 14:10:10 - Nr 32 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (208.09 kB)
2008-05-08 14:11:05 - Nr 33 w sprawie: ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2007 (48.98 kB)
2008-05-28 12:47:52 - Nr 34 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc maj 2008r. (284.77 kB)
2008-05-28 12:48:46 - Nr 35 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.150.000EURO dla robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni przy kaplicy cmentarnej w Zawidowie (83.39 kB)
2008-05-28 12:50:19 - Nr 36 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosći z zasobu Gminy Zawidów przeznaczonych do przedaży w drodze bezprzetargowej i przetargowej (498.91 kB)
2008-05-28 12:51:34 - Nr 37 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych (81.35 kB)
2008-05-28 12:52:32 - Nr 38 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (79.70 kB)
2008-05-28 12:53:10 - Nr 39 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (77.03 kB)
2008-06-26 12:08:02 - Nr 40 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (407.92 kB)
2008-06-26 12:16:19 - Nr 41 w sprawie:L powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.150.000EURO dla robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kolejowej i Dworc (86.62 kB)
2008-06-26 12:17:43 - Nr 42 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc czerwiec 2008r. (265.71 kB)
2008-06-26 12:18:40 - Nr 43 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwesntaryzacji budynków gospodarczych znajdujących się na mieniu gminy Zawidów, według stanu na dzień 31 maja 2008r. (81.28 kB)
2008-06-26 12:19:52 - Nr 44 w sprawie: konkursu na najpiękniejszą posesję oraz najciekawszą aranżację balkonu miasta Zawidów w roku 2008. (68.61 kB)
2008-06-26 12:20:47 - Nr 45 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.150.000EURO dla robót budowlanych dla zadania pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu M (85.82 kB)
2008-09-05 13:01:21 - Nr 46 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Przebudowa ulicy Okrzei w Zawidowie (50.92 kB)
2008-09-05 13:02:20 - Nr 47 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (41.46 kB)
2008-09-05 13:02:59 - Nr 48 w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy miejskiej Zawidów na rok 2009 (27.08 kB)
2008-09-05 13:03:55 - Nr 49 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych (22.31 kB)
2008-09-05 13:05:27 - Nr 50 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (32.71 kB)
2008-09-05 13:06:10 - Nr 51 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (27.52 kB)
2008-09-05 13:10:40 - Nr 53 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc lipiec 2008r. (44.57 kB)
2008-09-05 13:11:54 - Nr 54 w sprawie: wykazu nieruchomosci na miesiąc lipiec (24.97 kB)
2008-09-05 13:12:26 - Nr 55 zmieniające Zarządzenie Nr 86/2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (26.28 kB)
2008-09-05 13:13:29 - Nr 56 w sprawie: zatwierdzenia i wdrożenia "Instrukcji przygotowania i doręczenia przesyłek listowych przez doręczyciela Urzędu adresatom miejscowym" (41.13 kB)
2008-09-05 13:14:26 - Nr 57 w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2008r. (122.22 kB)
2008-09-05 13:15:11 - Nr 58 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (28.39 kB)
2008-09-05 13:15:46 - Nr 59 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 51/2008 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (22.77 kB)
2008-09-05 13:16:49 - Nr 60 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc sierpień 2008r. (45.12 kB)
2008-09-05 13:17:38 - Nr 61 w sprawie: procedur kontroli oraz instrukcji regulującej gospodarkę finansową w Urzęzie Miejskim w Zawidowie (15.26 kB)
2008-09-05 13:18:31 - Nr 62 w sprawie gospodarki kasowej i gospodarki druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (15.25 kB)
2008-09-05 13:19:36 - Nr 63 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (22.37 kB)
2008-09-05 13:20:22 - Nr 64 w sprawie: metod i terminów inwentaryzowania składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (20.98 kB)
2008-09-05 13:21:10 - Nr 65 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżęcie miasta na rok 2008 (19.92 kB)
2008-09-05 13:24:09 - Nr 66 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania na stanie Urzędu Miejskiego w Zawid (33.88 kB)
2008-09-05 13:25:16 - Nr 67 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.150.000EURO dla robót budowlanych dla zadania pn. wykonanie i montaż typowego mudołowego budynku socjaln (39.45 kB)
2008-09-05 13:26:52 - Nr 68 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kolejowej i Dworcowej w Zawidowie (52.96 kB)
2008-09-05 13:27:48 - Nr 69 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (34.19 kB)
2008-09-05 13:28:23 - Nr 70 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc wrzesień 2008r. (45.41 kB)
2008-09-05 13:29:10 - Nr 71 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tyc (26.19 kB)
2008-09-05 13:30:18 - Nr 72 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbioru oświadczeń majątkowych (26.65 kB)
2008-09-05 13:31:26 - Nr 73 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (33.16 kB)
2008-11-04 13:59:02 - Nr 74 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej i Dworcowej w Zawidowie - II etap (35.31 kB)
2008-11-04 14:00:15 - Nr 75 w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: Wymiana nawierzchni przy Kaplicy Cmentarnej w Zawidowie (45.78 kB)
2008-11-04 14:01:05 - Nr 76 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (22.54 kB)
2008-11-04 14:05:53 - Nr 77 w sprawie: zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (41.63 kB)
2008-11-04 14:06:26 - Nr 78 w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniocznego (23.49 kB)
2008-11-04 14:07:08 - Nr 79 w sprawie: zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (36.39 kB)
2008-11-04 14:07:34 - Nr 80 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc październik 2008r. (45.08 kB)
2008-11-04 14:08:32 - Nr 81 w sprawie: poowłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. udzielenie i obsługa kreydtu (30.04 kB)
2008-11-04 14:10:13 - Nr 83 w sprawie: upoważnienia Pani Antoniny Krzywieckiej - starszego pracownika MOPS do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego (24.41 kB)
2008-11-04 14:11:19 - Nr 84 w sprawie: upoważnienia Pani Antoniny Krzywieckiej - starszego pracownika socjalnego MOPS w Zawidowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawani (24.79 kB)
2008-11-04 14:12:30 - Nr 85 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawidowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzieży roboczej (64.67 kB)
2008-11-04 14:13:36 - Nr 87 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Cywilnego (25.37 kB)
2008-11-04 14:14:23 - Nr 88 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżęcie miasta na rok 2008 (44.16 kB)
2008-11-04 14:15:00 - Nr 89 w sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicza i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzęzie Miejskim w Zawidowie (94.81 kB)
2008-11-04 14:15:49 - Nr 90 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc listopad 2008r. (44.43 kB)
2008-11-04 14:16:50 - Nr 91 w sprawie: ustalenia dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy dlapracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (25.83 kB)
2008-11-26 09:42:06 - Nr 93 w sprawie: projektu budżetu miasta zawidowa na rok 2009 (167.78 kB)
2008-11-26 09:43:06 - Nr 95 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania pn. wymiana szkła w oknach kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Zawidowie (34.99 kB)
2008-11-26 09:43:51 - Nr 96 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania odbioru remontu dachu przy ul. Wilczej 11 w Zawidowie (13.06 kB)
2008-11-26 09:44:30 - Nr 97 w sprawie: powpłania komisji do ustalenia stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej (15.47 kB)
2008-11-26 09:45:05 - Nr 98 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (49.45 kB)
2008-11-26 09:47:10 - Nr 99 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 206.000 Euro dla dostaw dla zadania pn. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem na pot (31.21 kB)
2009-01-21 13:03:15 - Nr 100 w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków na miesiąc grudzień 2008r. (45.33 kB)
2009-01-21 13:03:55 - Nr 101 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (34.40 kB)
2009-01-21 13:04:56 - Nr 102 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składnika majątkowego objętego ewidencją środków trwałych znajdującego się na terenie Gminy Zawidów (19.71 kB)
2009-01-21 13:05:48 - Nr 103 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia spisu podmiotów posiadających wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Zawidów (22.03 kB)
2009-01-21 13:06:21 - Nr 104 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008 (44.69 kB)
2009-01-21 13:07:14 - Nr 105 w sprawie: powołania Komisji celem dokonania odbioru wykonania prac zduńskich w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską Zawidów (13.26 kB)
2009-01-21 13:08:00 - Nr 107 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych (22.73 kB)
2009-01-21 13:09:38 - Nr 108 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy praw (41.07 kB)
2009-01-21 13:10:15 - Nr 109 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2008 (56.15 kB)
2009-01-21 13:11:09 - Nr 110 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji stanów finansowych na dzień 31.12.2008r. (26.29 kB)

Ilość odwiedzin: 5907
Nazwa dokumentu: Rok 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-10 09:42:27
Data udostępnienia informacji: 2008-01-10 09:42:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-21 13:11:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner