logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-01-29 15:39:33 - Nr 1 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc styczeń 2007 roku (1.24 MB)
2007-01-29 15:41:45 - Nr 2 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naświadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (38.24 kB)
2007-01-29 15:42:48 - Nr 3 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 94/2003 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie (103.98 kB)
2007-02-16 08:17:35 - Nr 4 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc luty 2007 r. (377.28 kB)
2007-02-16 08:20:32 - Nr 5 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania "Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikami ul. Pułaskiego w Zawidowie" (58.34 kB)
2007-02-16 08:22:05 - Nr 6 w sprawie: układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2007 ... (78.14 kB)
2007-04-04 09:49:28 - Nr 7 w sprawie: zatwierdzenia składu osobowego Grupy Zadaniowej ds. opracowania projektów obiektów sportowych dla obszaru Gminy Zawidów (72.11 kB)
2007-04-04 09:50:36 - Nr 8 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (364.37 kB)
2007-04-04 09:51:36 - Nr 9 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym ... (26.39 kB)
2007-04-04 09:52:45 - Nr 10 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc marzec 2007 r. (131.47 kB)
2007-04-04 09:53:59 - Nr 11 w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za 2006r. (57.09 kB)
2007-04-04 09:54:52 - Nr 12 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Miejskiemu w Zawidowie (22.58 kB)
2007-04-04 09:55:38 - Nr 13 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2006 (53.12 kB)
2007-04-04 09:56:34 - Nr 14 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (234.43 kB)
2007-04-04 09:57:05 - Nr 15 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych ... (84.70 kB)
2007-05-04 09:07:21 - Nr 16 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc kwiecień 2007 roku (1.49 MB)
2007-05-04 09:11:37 - Nr 17 w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury w Zawidowie (262.72 kB)
2007-05-25 12:21:29 - Nr 18 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (319.81 kB)
2007-05-25 12:22:53 - Nr 19 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania (85.21 kB)
2007-05-25 12:24:52 - Nr 20 w sprawie: ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za 2006r. (48.72 kB)
2007-05-25 12:25:40 - Nr 21 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc maj 2007 r. (286.98 kB)
2007-05-25 12:26:34 - Nr 22 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (107.09 kB)
2007-05-25 12:27:44 - Nr 23 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży (68.85 kB)
2007-05-25 12:28:37 - Nr 24 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (76.07 kB)
2007-05-25 12:29:17 - Nr 25 w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (250.89 kB)
2007-05-25 12:30:05 - Nr 26 w sprawie: konkursu na najpiękniejszą posesję miasta Zawidów w roku 2007 (26.80 kB)
2007-05-25 12:31:03 - Nr 27 w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych (83.29 kB)
2007-06-15 11:24:28 - Nr 28 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 94/2003 z dnia 10.12.2003r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie (149.19 kB)
2007-06-15 11:27:03 - Nr 29 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 12/2007 z dnia 26.03.2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu (101.47 kB)
2007-06-15 11:28:09 - Nr 30 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (106.81 kB)
2007-06-15 11:28:44 - Nr 31 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc czerwiec 2007 roku (272.30 kB)
2007-06-15 11:29:29 - Nr 32 w sprawie: instrukcji postępowania w przypadkach dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (829.89 kB)
2007-06-15 11:31:14 - Nr 33 w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówien publicznych (6.60 kB)
2007-06-15 11:31:48 - Nr 34 w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro (136.12 kB)
2007-07-27 12:28:11 - Nr 34A w sprawie: powołania komisji w celu odbioru robót "Wykonanie remontów cząstkowych ..." (54.38 kB)
2007-07-27 12:29:01 - Nr 35 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (74.62 kB)
2007-07-27 12:30:26 - Nr 36 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (74.85 kB)
2007-07-27 12:31:01 - Nr 36A w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (75.65 kB)
2007-07-27 12:31:32 - Nr 36B w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (75.51 kB)
2007-07-27 12:32:04 - Nr 37 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (230.16 kB)
2007-07-27 12:32:56 - Nr 38 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (356.01 kB)
2007-07-27 12:33:39 - Nr 39 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc lipiec 2007 r. (282.23 kB)
2007-07-27 12:34:47 - Nr 40 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego (81.84 kB)
2007-07-27 12:35:58 - Nr 41 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (102.69 kB)
2007-07-27 12:37:13 - Nr 42 w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy miejskiej Zawidów na rok 2008 (305.37 kB)
2007-07-27 12:38:28 - Nr 43 w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego (62.02 kB)
2007-07-27 12:39:14 - Nr 44 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (228.36 kB)
2007-07-31 09:30:19 - Nr 45 w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania "Rozbudowa ZUW w Zawidowie wraz z rozbudową ujęcia wody" (64.04 kB)
2007-08-10 10:37:25 - Nr 46 w sprawie: odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie (98.45 kB)
2007-08-10 10:38:26 - Nr 47 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc sierpień 2007r. (134.97 kB)
2007-08-10 10:39:27 - Nr 48 w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2007 roku (57.23 kB)
2007-08-10 10:40:19 - Nr 49 w sprawie: zamknięcia odcinka drogi w Zawidowie - ul. Norwida (49.22 kB)
2007-08-10 10:40:55 - Nr 50 w sprawie: zmiany użytkownikowi wieczystemu warunków umowy użytkowania wieczystego (76.25 kB)
2007-08-14 11:48:42 - Nr 51 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (268.62 kB)
2007-08-14 11:49:54 - Nr 52 w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia w sprawie konkursu na najpiekniejszą posesję Miasta Zawidów w roku 2007 (68.12 kB)
2007-08-14 11:51:13 - Nr 53 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska (84.47 kB)
2007-08-22 13:24:14 - Nr 54 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (77.95 kB)
2007-08-22 13:25:09 - Nr 55 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zawidowie (91.72 kB)
2007-08-22 13:26:04 - Nr 55 załącznik: Regulamin Organizacyjny (163.32 kB)
2007-08-22 13:26:57 - Nr 55 załącznik: schemat organizacyjny (24.46 kB)
2007-08-22 13:27:29 - Nr 56 w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 26/2007 z dnia 18 maja 2007r. w sprawie konkursu na najpiękniejszą posesję Miasta Zawidów w roku 2007. (98.89 kB)
2007-08-24 10:34:36 - Nr 57 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki zasobem mieszkaniowym i doręczyciel poczty (85.19 kB)
2007-08-24 10:35:39 - Nr 58 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (85.06 kB)
2007-08-24 10:36:26 - Nr 59 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. promocji i marketingu Miasta (82.71 kB)
2007-08-24 10:39:40 - Nr 60 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie Pani Mirosławie Ciereszko (89.95 kB)
2007-09-04 08:00:13 - Nr 61 w sprawie: zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (130.78 kB)
2007-09-04 08:01:13 - Nr 62 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007 (1.11 MB)
2007-09-04 08:03:02 - Nr 63 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (577.02 kB)
2007-09-21 11:48:37 - Nr 64 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc wrzesień 2007r. (1.80 MB)
2007-09-21 11:53:03 - Nr 65 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007. (1.35 MB)
2007-09-21 11:54:43 - Nr 66 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska (174.11 kB)
2007-11-14 13:58:39 - Nr 67 w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (178.22 kB)
2007-11-14 13:59:40 - Nr 68 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Zawidowie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r. (75.82 kB)
2007-11-14 14:00:36 - Nr 69 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (632.83 kB)
2007-11-14 14:01:21 - Nr 70 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatów budżetu miasta Zawidowa na miesiąc październik 2007 roku (273.32 kB)
2007-11-14 14:02:18 - Nr 71 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (105.13 kB)
2007-11-14 14:02:58 - Nr 72 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.278.000 EURO pn. Przebudowa drogi - ulica Ostróżno w Zawidowie (80.68 kB)
2007-11-14 14:04:06 - Nr 73 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (239.89 kB)
2007-11-14 14:09:30 - Nr 74 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zawidowie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007r. (69.58 kB)
2007-11-14 14:11:17 - Nr 75 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 5.278.000 EURO pn. Termomodernizacja budynku szkolnego - docieplenie Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im. (87.91 kB)
2007-11-14 14:13:25 - Nr 76 w sprawie: powołania Komisji celem dokonania odbioru remontu dachu przy ul. Pl. Zwycięstwa 20 (64.28 kB)
2007-11-14 14:14:32 - Nr 77 w sprawie: organizacji i prowadzenia archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (107.79 kB)
2007-11-14 14:15:26 - Nr 78 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (81.26 kB)
2007-11-14 14:16:07 - Nr 79 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (560.27 kB)
2007-11-14 14:16:46 - Nr 80 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatów budżetu miasta Zawidowa na miesiąc listopad 2007 roku (285.78 kB)
2007-11-14 14:18:02 - Nr 81 w sprawie: przekazania środka trwałego (54.21 kB)
2007-11-14 14:29:40 - Nr 82 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (147.81 kB)
2007-11-14 14:30:22 - Nr 83 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (80.95 kB)
2007-11-14 14:31:14 - Nr 84 w sprawie: powołania Komisji celem dokonania odbioru wykonania prac zduńskich w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską Zawidów (65.18 kB)
2007-11-14 14:32:35 - Nr 85 w sprawie: projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2008 (71.53 kB)
2007-11-14 14:33:28 - Nr 85: załączniki (534.54 kB)
2007-11-15 14:37:24 - Nr 86 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (241.60 kB)
2007-11-15 14:38:01 - Nr 87 w sprawie: powołania dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie oraz udzielenia pełnomocnictwa (114.29 kB)
2007-12-24 09:42:44 - Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007 (440.60 kB)
2007-12-24 09:44:27 - Zarządzenie Nr 89/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w wsprawie: powołania Komisji celem dokonania odbioru robót remontowych na budynkach przy ul. Szybów 10 i ul. Wilczej 3 w Zawidowie (64.42 kB)
2007-12-24 09:45:44 - Zarządzenie Nr 90/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007r. (194.41 kB)
2007-12-24 09:48:54 - Zarządzenie Nr 91/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc grudzień 2007r. (292.62 kB)
2007-12-24 09:50:03 - Zarządzenie Nr 91a/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania premii regulaminowej dla Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie (154.24 kB)
2007-12-24 09:51:04 - Zarządzenie Nr 92/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu technicznego sprzętu Obrony Cywilnej, jego dalszej przydatności, przeklasyfikowania, wybrakowania i i (88.07 kB)
2007-12-24 09:52:47 - Zarządzenie Nr 93/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 211.000 EURO dla dostaw i usług pn. "Prowadzenie usług w zakres (93.19 kB)
2007-12-24 09:58:01 - Zarzązenie Nr 94/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 211.000 EURO dla dostaw i usług pn. "Letnie i zimowe utrzymanie p (85.83 kB)
2008-01-10 09:46:36 - Nr 94A w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania: "Budowa oświetlenia drogowego - zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Okrzei w Zawidowie" (80.69 kB)
2008-01-10 09:48:01 - Nr 94B w sprawie: pwowołania komisji odbiorowej zadania: "Budowa oświetlenia drogowego - zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Lubańskiej w Zawidowie" (60.20 kB)
2008-01-10 09:49:21 - Nr 95 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji stanów finansowych na dzień 31.12.2007r. w Urzędzie Miejskim i OSP w Zawidowie (168.65 kB)
2008-01-10 09:50:17 - Nr 96 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2007. (713.30 kB)

Ilość odwiedzin: 5747
Podmiot udostępniający: Referat Administracyjno-Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2007-01-29 15:35:41
Data udostępnienia informacji: 2007-01-29 15:35:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 09:51:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner