logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-08-02 14:46:55 - Nr 49/2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. EURO pn.żBankowa obsługa budżetu gminy miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnychż (27.49 kB)
2006-08-02 14:48:05 - Nr 49/A w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego (95.45 kB)
2006-08-02 14:49:32 - Nr 50 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. EURO pn.żRemont nawierzchni jezdni i chodników ul. Warszawska w Zawidowież (85.99 kB)
2006-08-02 14:51:09 - Nr 51 w sprawie: powołania komisji przetargowej rowadzenia postępowania powyżej 60 tys. EURO pn.żRozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Zawidowie" (32.75 kB)
2006-08-02 14:53:26 - Nr 52 w sprawie: sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zawidów (70.52 kB)
2006-08-02 14:54:58 - Nr 53 w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miejsiego w Zawidowie (74.60 kB)
2006-08-18 09:33:21 - Nr 54 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (490.66 kB)
2006-08-18 09:34:35 - Nr 55 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. EURO pn.żWymiana pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowież (84.43 kB)
2006-08-18 09:36:11 - Nr 56 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąć sierpień 2006r. (122.91 kB)
2006-08-18 09:37:22 - Nr 57 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (72.79 kB)
2006-08-18 09:37:56 - Nr 58 w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2006r. (58.67 kB)
2006-08-18 09:38:40 - Nr 59 w sprawie: powołania komisji celem dokonania odbioru lokalu użytkowego przy ul. Szerokiej 4 (59.28 kB)
2006-08-18 09:39:26 - Nr 60 w sprawie: powołania komisji celem dokonania przejęcia budynku przy ul. Zgorzeleckiej 48 (bud. szkoły), na mienie Gminy (64.49 kB)
2006-09-12 12:24:59 - Nr 61 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. EURO pn.żBankowa obsługa budżetu gminy miejskiej Zawidów i jednostek orgfanizacyjnychż (84.72 kB)
2006-09-12 12:26:47 - Nr 62 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (67.73 kB)
2006-09-12 12:27:23 - Nr 63 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc wrzesień 2006r. (255.95 kB)
2006-09-12 12:28:44 - Nr 64 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (154.85 kB)
2006-09-12 12:29:15 - Nr 65 w sprawie: powołania komisji przetargowej rowadzenia postępowania powyżej 60 tys. EURO pn.żBudowa drogi wraz z chodnikami ul. Pułaskiego w Zawidowie" (72.00 kB)
2006-09-12 12:30:02 - Nr 66 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia negocjacji (66.00 kB)
2006-09-12 12:30:38 - Nr 67 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. EURO pn.żWymiana pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowież (85.92 kB)
2006-09-12 12:31:10 - Nr 68 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (96.34 kB)
2006-09-12 12:31:34 - Nr 69 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (73.36 kB)
2006-10-06 09:15:14 - Nr 70 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (412.91 kB)
2006-10-06 09:36:25 - Nr 71 w sprawie: powałania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. EURO pn.żRemont nawierzchni jezdni i chodników ul. Lubelska w Zawidowież (27.60 kB)
2006-10-06 09:38:01 - Nr 72 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (743.42 kB)
2006-10-06 09:38:53 - Nr 73 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (109.69 kB)
2006-10-06 09:39:32 - Nr 74 w sprawie: wprowadzenia zmian w procedurze kontroli finansowej (139.92 kB)
2006-10-06 09:40:17 - Nr 75 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 72/2005 z dnia 30.09.2005r. (92.34 kB)
2006-10-06 09:41:12 - Nr 76 w sprawie: powołania komisji celem dokonania odbioru robót "Wykonanie remontów cząstkowych na terenie miasta Zawidowa" (81.44 kB)
2006-10-06 09:42:06 - Nr 77 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (4.22 MB)
2006-10-06 09:44:44 - Nr 78 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąć październik 2006r. (224.60 kB)
2006-10-06 09:46:11 - Nr 79 w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorządowej instytucji kultury w Zawidowie (250.71 kB)
2006-10-26 12:21:58 - Nr 80 w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w Mieście Zawidów (143.22 kB)
2006-10-26 12:24:33 - Nr 81 w sprawie: powołania Komisji celem dokonania przeglądu pogwarancyjnego. (66.62 kB)
2006-10-26 12:25:29 - Nr 82 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej 60 tys. Euro. (96.23 kB)
2006-10-26 12:26:56 - Nr 83 w sprawie: ustalenia dnia 2 listopada 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (80.56 kB)
2006-11-28 08:46:25 - Nr 84 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (213.94 kB)
2006-11-28 08:47:05 - Nr 85 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (341.44 kB)
2006-11-28 08:47:46 - Nr 86 w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc listopad 2006 (275.37 kB)
2006-11-28 08:48:44 - Nr 87 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia negocjacji (74.59 kB)
2006-11-28 08:49:30 - Nr 88 w sprawie: powołania komisji odbiorowej (60.42 kB)
2006-11-28 08:50:16 - Nr 88 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (60.42 kB)
2006-11-28 08:50:44 - Nr 90 w sprawie: projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2007 (67.75 kB)
2006-11-28 08:51:23 - Nr 91 w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (85.77 kB)
2006-11-28 08:52:02 - Nr 91/A w sprawie: zbyycia ruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej (132.07 kB)
2006-11-28 08:52:48 - Nr 92 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 (281.62 kB)
2006-11-28 08:53:34 - Nr 93 w sprawie: powołania komisji obdbiorowej (57.85 kB)

Ilość odwiedzin: 5703
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rzepnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2006-08-02 10:22:34
Data udostępnienia informacji: 2006-08-02 10:22:34
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-28 08:54:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner