logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
Wszystkie zarządzenia Burmistrza Miasta przechowywane są
w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. 14, tel. (75) 77 88 282, 77 88 360 wew. 101

Załączniki do pobrania: 2005-01-27 10:49:30 - Nr 1 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (33.90 kB)
2005-01-27 10:56:45 - Nr 2 - w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych (108.38 kB)
2005-01-27 11:10:27 - Nr 3 - w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc styczeń 2005 r. (1.41 MB)
2005-01-27 11:14:42 - Nr 4 - w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargów (129.98 kB)
2005-01-27 11:15:42 - Nr 5 - w sprawie powołania członków do przeprowadzenia rokowań (117.41 kB)
2005-01-27 11:16:54 - Nr 6 - w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (107.80 kB)
2005-01-27 11:18:12 - Nr 7 - (4.00 kB)
2005-01-27 11:18:58 - Nr 8 - w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (62.38 kB)
2005-01-27 11:20:24 - Nr 9 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 (1.49 MB)
2005-01-27 11:23:50 - Nr 10 - w sprawie powołania komisji celem dokonania odbioru lokalu mieszkalnego przy ul. Zgorzeleckiej 11/4 (49.54 kB)
2005-05-18 08:03:55 - Nr 11 - w sprawie likwidacji rachunku środka specjalnego (53.97 kB)
2005-05-18 08:04:32 - Nr 12 - w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych (79.52 kB)
2005-05-18 08:05:08 - Nr 13 - w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na m-c luty 2005 (243.55 kB)
2005-05-18 08:06:12 - Nr 14 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zawidowie (78.96 kB)
2005-05-18 08:07:41 - Nr 15 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (78.96 kB)
2005-05-18 08:09:15 - Nr 15 - w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (68.08 kB)
2005-05-18 08:10:05 - Nr 16 - zmiany Zarządzenia Nr 96/2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zawidowie (86.29 kB)
2005-05-18 08:10:36 - Nr 17 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 (145.88 kB)
2005-05-18 08:11:23 - Nr 18 - w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na m-c marzec 2005 (238.56 kB)
2005-05-18 08:12:22 - Nr 19 - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2004 (49.28 kB)
2005-05-18 08:13:17 - Nr 20 - w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikom Urzędu z tyt. zwrotu kosztów podróży służbowych pojazdem samochodowym nie stanowiącym własność gminy. (106.30 kB)
2005-05-18 08:14:40 - Nr 21 - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych (124.33 kB)
2005-05-18 08:15:37 - Nr 22 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005 (87.13 kB)
2005-05-18 08:16:21 - Nr 23 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2004. (50.85 kB)
2005-05-18 08:17:19 - Nr 24 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu członkom OSP (70.45 kB)
2005-05-18 08:18:16 - Nr 25 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (78.83 kB)
2005-05-18 08:19:14 - Nr 26 - w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Zawidowie (160.34 kB)
2005-05-18 08:20:31 - Nr 27 - w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na m-c kwiecień 2005r. (240.42 kB)
2005-05-18 08:21:39 - Nr 28 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. (155.31 kB)
2005-05-18 08:22:29 - Nr 29 - w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (55.17 kB)
2005-05-18 08:23:21 - Nr 30 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005. (92.70 kB)
2005-05-18 08:25:28 - Nr 31 - w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 6/2000 w sprawie umorzeń środków trwałych (59.48 kB)
2005-05-18 08:26:32 - Nr 32 - w sprawie Regulaminu przyznawania nagród w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (192.29 kB)
2005-05-18 08:27:39 - Nr 33 - w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na m-c marzec 2005 (245.56 kB)
2005-05-18 08:37:12 - Nr 34 - w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2004 (45.20 kB)

Ilość odwiedzin: 5672
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rzepnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2005-01-17 14:45:26
Data udostępnienia informacji: 2005-01-17 14:45:26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-28 08:01:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner