logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > Informacje nt. wody

Oceny cząstkowe jakości wody publikowane są na stronie
BIP Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zawidów

pod adresem: http://bip.pukzawidow.pl/index.php?id=155

Załączniki do pobrania: 2010-01-04 08:08:09 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 17.11.2009r. w Zawidowie ul. Parkowa - Przedszkole Publiczne (1.05 MB)
2010-02-23 10:03:26 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 02.02.2010r. w Zawidowie ul. Parkowa - Przedszkole Publiczne (1.02 MB)
2010-05-14 07:08:59 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 27 kwietnia 2010r. w Zawidowie ul. Plac Zwycięstwa - Urząd Miejski (722.97 kB)
2010-05-14 07:09:51 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 27 kwietnia 2010r. w Zawidowie ul. Dworcowa 4 - ZUW (666.26 kB)
2010-06-10 13:06:13 - Ocena cząstkowa wody pobranej dnia 17 maja 2010r. w Zawidowie, Plac Zwycięstwa - Urząd Miejski (1.13 MB)
2010-09-23 11:39:02 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 17.08.2010r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski (412.37 kB)
2010-12-28 13:43:05 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 19 października 2010r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole Publiczne (469.27 kB)
2011-01-21 11:40:10 - TWARDOŚĆ WODY Z UJĘĆ MIASTA (45.06 kB)
2011-03-22 14:16:15 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 07 lutego 2011r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole (701.23 kB)
2011-06-02 06:14:37 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 17.05.2011r. w Zawidowie, ul. Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski (634.00 kB)
2011-08-23 10:06:33 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 12.07.2011r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski (720.92 kB)
2011-09-05 10:08:36 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 16.08.2011r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (758.44 kB)
2011-10-28 09:06:02 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 31.08.2011r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (763.22 kB)
2011-12-06 14:14:11 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 25.10.2011r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole Publiczne (670.00 kB)
2011-12-12 11:34:26 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 22.11.2011r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (601.10 kB)
2012-02-07 09:55:17 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23.01.2012r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - kurek czerpalny w piwnicy (722.12 kB)
2012-05-04 09:58:06 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 03.04.2012r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (1.18 MB)
2012-10-31 12:21:51 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23.10.2012r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski (724.06 kB)
2012-11-12 10:48:02 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 23.10.2012r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - kurek czerpalny w piwnicy (722.32 kB)
2012-11-20 12:33:04 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 05.11.2012r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (717.66 kB)
2013-06-10 10:30:04 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 14.05.2013r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski (717.99 kB)
2013-07-25 10:24:34 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 15.07.2013r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie (739.99 kB)
2013-09-03 07:09:01 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 20.08.2013r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (779.54 kB)
2014-01-29 10:58:29 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 14.01.2014r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (700.31 kB)
2014-02-25 08:02:50 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 11.02.2014r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (3.23 MB)
2014-04-28 09:36:24 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 15.04.2014r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (1.48 MB)
2014-05-15 10:23:38 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 05.05.2014r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie na I piętrze (836.09 kB)
2014-07-24 09:07:59 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 08.07.2014r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie na I piętrze (2.26 MB)
2014-12-05 12:40:06 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 18.11.2014r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (827.37 kB)
2015-02-09 10:16:41 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 27.01.2015r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie (806.28 kB)
2015-04-27 10:37:11 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 20.08.2013r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona i woda surowa (1.41 MB)
2015-09-03 09:25:49 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 18.08.2015r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona - kurek w hali filtrów (1.22 MB)
2015-10-30 10:07:24 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 13.10.2015r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (779.73 kB)
2015-11-13 09:10:37 - Sprawozdanie z badań wody uzdatnionej pobranej w ZUW Zawidów dn. 02.10.2015 r. (1.19 MB)
2015-12-28 12:29:19 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 07.12.2015r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie (826.30 kB)
2016-02-04 11:32:49 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 25.01.2016r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie (271.87 kB)
2016-03-30 10:31:05 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - styczeń 2016 (253.61 kB)
2016-04-04 11:00:33 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - luty 2016 (254.10 kB)
2016-05-20 10:52:59 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - kwiecień 2016 (724.34 kB)
2016-06-22 13:21:35 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - maj 2016 (40.39 kB)
2016-10-04 14:47:54 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - sierpien i wrzesien 2016 (466.29 kB)
2016-11-25 14:22:28 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wrzesień 2016 (441.06 kB)
2017-01-20 12:24:29 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - październik 2016 (466.20 kB)
2017-01-20 12:24:48 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - grudzień 2016 (439.83 kB)
2017-02-02 07:53:40 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - od września do grudnia 2016 (849.11 kB)
2017-02-21 08:17:46 - Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016 (1.09 MB)
2017-03-13 13:04:50 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 20.02.2017 r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (373.34 kB)
2017-03-22 08:35:21 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - styczeń 2017 (329.05 kB)
2017-04-21 11:21:59 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 11.04.2017 r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona, kurek czerpalny w hali filtrów (373.62 kB)
2017-05-29 09:13:16 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 16.05.2017r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie (952.91 kB)
2017-07-31 08:28:48 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - luty 2017 (310.15 kB)
2017-07-31 08:29:20 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - kwiecień 2017 (330.87 kB)
2017-09-21 11:50:04 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 11.07.2017r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona - kurek w hali filtrów (500.04 kB)
2017-09-21 11:50:47 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 24.07.2017r. w Zawidowie, ul. Parkowa - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (502.26 kB)
2017-09-21 11:51:31 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 22.08.2017 r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (491.23 kB)
2017-10-20 06:14:05 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 10.10.2017r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (670.17 kB)
2017-11-14 09:45:33 - Wyniki badań wody surowej w ramach monitoringi kontrolowanego w zakresie występowania substancji promieniotwórczych - z dn. 3 listopada 2017 r. (314.04 kB)
2017-11-27 12:42:28 - Sprawozdanie z badań wody pobranej w ZUW Zawidów dn. 09.11.2017 r. (1.10 MB)
2018-02-12 09:00:17 - Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 (917.81 kB)
2018-03-16 11:29:46 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 19.02.2018 r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - Kurek czerpalny w piwnicy (202.07 kB)
2018-04-26 13:09:49 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 10.04.2018r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona - kurek w hali filtrów (218.49 kB)
2018-05-22 09:20:40 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 07.05.2018r. w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie przy umywalce do mycia rąk (225.73 kB)
2018-06-19 13:42:54 - KOMUNIKAT PUK w sprawie nowych cen opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - od 21.06.2018r. do 20.06.2021r. (736.29 kB)
2018-06-20 07:26:50 - Decyzja z dnia 23.05.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zxatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (315.51 kB)
2018-08-24 10:29:01 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 24.07.2018r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW, woda uzdatniona - kurek czerpalny w hali filtrów (223.63 kB)
2018-08-24 10:29:15 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 07.08.2018r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW, woda uzdatniona - kurek czerpalny w hali filtrów (198.37 kB)
2018-09-14 08:06:47 - Sprawozdanie Laboratorium badawczego JARS Sp. z o.o. z badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ZUW w Zawidowie dnia 22 sierpnia 2018 r. (1.31 MB)
2018-10-01 09:31:59 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 24.07.2018r. w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - ZUW, woda uzdatniona - kurek czerpalny w hali filtrów (181.58 kB)
2018-11-16 09:00:47 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 22 października 2018 roku w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole Publiczne - kurek czerpalny w piwnicy (212.43 kB)
2019-01-24 10:23:33 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 08 stycznia 2019 roku w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran w toalecie (180.70 kB)
2019-03-11 15:47:05 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 19 lutego 2019 roku w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - kurek czerpalny w piwnicy (186.34 kB)
2019-04-03 11:48:34 - Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018 Nr 4/HK/19 - wodociąg publiczny Zawidów (920.95 kB)
2019-04-08 09:35:12 - Obszarowa ocena jakości wody w Gminie Miejskiej Zawidów (543.11 kB)
2019-04-25 11:04:05 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 08 kwietnia 2019 roku w Zawidowie, ul. Dworcowa 4 - SUW - kurek czerpalny w hali filtrów /woda uzdatniona/ (219.21 kB)
2019-05-30 08:38:10 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 14 maja 2019 roku w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran przy umywalce w toalecie (184.89 kB)
2019-09-02 12:55:12 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z dnai 20.08.2019 w Zawidowie ul. Dworcowa 4 - ZUW - woda uzdatniona (1.35 MB)
2019-12-24 08:13:02 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w Przedszkolu Publicznym dnia 20.11.2019r. (601.81 kB)
2020-02-07 11:04:04 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 21.01.2020r. (303.26 kB)
2020-02-28 10:10:51 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 17.02.2020 r. w Zawidowie, ul. Parkowa 2 - Przedszkole - kurek czerpalny w piwnicy (210.90 kB)
2020-05-15 08:46:45 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 10.03.2020r. (814.81 kB)
2020-06-25 12:53:56 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 26.05.2020r. (1.39 MB)
2020-12-23 09:28:51 - Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 30 listopada 2020 roku w Zawidowie, ul. Plac Zwycięstwa 21/22 - Urząd Miejski - kran przy umywalce w toalecie (2.12 MB)

Ilość odwiedzin: 63875
Nazwa dokumentu: Informacje nt. wody
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Blin
Data wytworzenia informacji: 2010-01-04 08:00:03
Data udostępnienia informacji: 2010-01-04 08:00:03
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-13 13:46:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner