logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
minus Oświadczenia majątkowe
   minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej
   minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta
   minus Oświadczenie Sekretarza Miasta
   minus Oświadczenie Skarbnika Miasta
   plus Oświadczenia majątkowe radnych
   minus Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-07-30 09:53:00 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - złożone w 2006 r. (1.55 MB)
2007-10-30 12:47:26 - Ciereszko Mirosława - po Dyrektora Ośrodka Kultury - 28.09.2007 (524.67 kB)
2007-10-30 12:48:26 - Kasiński Mirosław - Dyrektor Ośrodka Kultury 30.04.2007 (509.40 kB)
2007-10-30 12:49:09 - Kozłowska Anna - Kierownik MOPS 27.04.2007 (443.59 kB)
2012-07-30 09:46:28 - Antonina Krzywiecka - pracownik MOPS - złożone w 2007 r. (1.57 MB)
2007-10-30 12:49:56 - Michalkiewicz Piotr - Prezes PUK Sp. z o.o. 30.04.2007 (349.32 kB)
2007-10-30 12:56:11 - Młynek Wiesława - Dyrektor Przedszkola 25.04.2007 (331.42 kB)
2007-10-30 12:56:53 - Palka Mariusz - Dyrektor Zespołu Szkół 24.04.2007 (544.28 kB)
2007-10-30 12:57:39 - Szulc Karina - Wiceprezes - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. 30.04.2007 (336.47 kB)
2008-06-20 12:29:08 - Paweł Kamiński - Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie 2008 (533.59 kB)
2008-06-20 12:30:02 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS 2008 (467.60 kB)
2012-07-30 09:39:49 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - złożone w 2008 r. (1.53 MB)
2008-06-20 12:30:48 - Michalkiewicz Piotr - Prezes PUK Sp. z o.o. 2008 (533.77 kB)
2008-06-20 12:31:27 - Karina Szulc - Wiceprezes Zarządu PUK Sp. z o.o. 2008 (275.34 kB)
2008-06-20 12:32:11 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola 2008 (355.39 kB)
2008-06-20 12:32:45 - Mariusz Palka - Dyrektor Zespołu Szkół 2008 (567.67 kB)
2009-06-17 12:55:58 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. 30.04.2009r. (1.02 MB)
2009-06-17 12:56:39 - Karina Szulc - Wiceprezes PUK Sp. z o.o. - 30.04.2009r. (594.84 kB)
2009-06-17 12:57:23 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS - 25.03.2009r. (971.45 kB)
2012-07-30 09:32:42 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - złożone w 2009 r. (1.43 MB)
2009-06-17 12:58:04 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego - 28.04.2009r. (659.76 kB)
2009-06-17 12:59:16 - Paweł Kamiński - Dyrektor Ośrodka Kultury - 30.04.2009r. (1.05 MB)
2009-06-17 12:59:58 - Mariusz Palka - Dyrektor Zespołu Szkół - 30.04.2009r. (1.02 MB)
2010-07-04 15:29:54 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. 2010 (670.17 kB)
2010-07-04 15:30:23 - Karina Szulc - Wiceprezes PUK Sp. z o.o. 2010 (592.80 kB)
2010-07-04 15:31:13 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS 2010 (984.64 kB)
2012-07-30 09:27:35 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - złożone w 2010 r. (1.42 MB)
2010-07-04 15:31:54 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego 2010 (690.25 kB)
2010-07-04 15:32:34 - Paweł Kamiński - Dyrektor Ośrodka Kultury 2010 (1.09 MB)
2010-07-04 15:33:14 - Mariusz Palka - Dyrektor Zespołu Szkół 2010 (1.05 MB)
2011-05-17 13:21:52 - Mariola Żurawińska - Dyrektor Zesołu Szkół - złożone w 2011r. (1.06 MB)
2011-05-17 13:22:51 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego - złożone w 2011r. (746.19 kB)
2011-05-17 13:23:36 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS - złożone w 2011r. (925.90 kB)
2012-08-03 08:51:21 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - złożone w 2011 r. (1.43 MB)
2011-05-17 13:24:32 - Paweł Kamiński - Dyrektor Ośrodka Kultury - złożone w 2011r. (1.09 MB)
2011-05-17 13:25:17 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. - złożone w 2011r. (676.23 kB)
2011-05-27 08:24:38 - Karina Szulc - Wiceprezes - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. - złożone w 2011r. (601.68 kB)
2012-06-13 09:13:27 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS - złożone w 2012r. (0.00 B)
2012-06-13 09:21:18 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - osoba upoważniona do wydawania decyzji - złożone w 2012r. (0.00 B)
2012-06-13 09:14:32 - Paweł Kamiński - Dyrektor Ośrodka Kultury - złożone w 2012r. (1.73 MB)
2012-06-13 09:15:07 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. - złożone w 2012r. (0.00 B)
2012-06-13 09:15:38 - Karina Szulc - Wiceprezes - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. - złożone w 2012r. (0.00 B)
2012-06-13 09:16:13 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego - złożone w 2012r. (0.00 B)
2012-06-13 09:17:15 - Mariola Żurawińska - Dyrektor Zesołu Szkół - złożone w 2012r. (0.00 B)
2013-01-09 13:31:14 - Konrad Tkaczyk - Dyrektor Ośrodka Kultury - złożone w dniu 12.12.2012 r (0.00 B)
2013-06-12 12:17:54 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS - złożone w 2013 r. (1.12 MB)
2013-06-12 12:21:12 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - osoba upoważniona do wydawania decyzji - złożone w 2013 r. (1.28 MB)
2013-06-12 12:22:23 - Konrad Tkaczyk - Dyrektor Ośrodka Kultury - złożone w 2013 r. (0.00 B)
2013-06-12 12:25:20 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. - złożone w 2013 r. (942.04 kB)
2013-06-12 12:27:09 - Karina Szulc - Wiceprezes - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. - złożone w 2013 r. (0.00 B)
2013-06-12 12:29:24 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego - złożone w 2013 r. (1.01 MB)
2013-06-12 12:42:12 - Mariola Żurawińska - Dyrektor Zespołu Szkół - złożone w 2013 r. (1.32 MB)
2014-06-16 09:39:48 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS - złożone w 2014 r. (2.01 MB)
2014-06-16 09:40:28 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - osoba upoważniona do wydawania decyzji - złożone w 2014 r. (2.09 MB)
2014-06-16 09:41:06 - Konrad Tkaczyk - Dyrektor Ośrodka Kultury - złożone w 2014 r. (2.17 MB)
2014-06-16 09:41:42 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. - złożone w 2014 r. (1.68 MB)
2014-06-16 09:42:19 - Karina Szulc - Wiceprezes - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. - złożone w 2014 r. (1.33 MB)
2014-06-16 09:43:14 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego - złożone w 2014 r. (1.42 MB)
2014-06-16 09:44:44 - Mariola Żurawińska - Dyrektor Zespołu Szkół - złożone w 2014 r. (2.40 MB)
2015-08-24 10:27:53 - Anna Kozłowska - Kierownik MOPS - złożone w 2015 r. (2.00 MB)
2015-08-24 10:28:27 - Antonina Krzywiecka - Pracownik MOPS - osoba upoważniona do wydawania decyzji - złożone w 2015 r. (2.18 MB)
2015-08-24 10:28:55 - Konrad Tkaczyk - Dyrektor Ośrodka Kultury - złożone w 2015 r. (2.05 MB)
2015-08-24 10:29:23 - Piotr Michalkiewicz - Prezes PUK Sp. z o.o. - złożone w 2015 r. (1.70 MB)
2015-08-24 10:29:44 - Karina Szulc - Wiceprezes - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o. - złożone w 2015 r. (1010.28 kB)
2015-08-24 10:30:05 - Wiesława Młynek - Dyrektor Przedszkola Publicznego - złożone w 2015 r. (1.53 MB)
2015-08-24 10:30:34 - Mariola Żurawińska - Dyrektor Zespołu Szkół - złożone w 2015 r. (2.41 MB)

Ilość odwiedzin: 8205
Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-02-16 11:57:50
Data udostępnienia informacji: 2007-02-16 11:57:50
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 10:30:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner