logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
minus Rada Miejska
   minus Przewodniczący Rady Miejskiej
   minus Skład Rady Miejskiej
   plus Komisje Rady Miejskiej
   minus Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej
   minus Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2006-2010
   plus Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   minus Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
   minus Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

e-mail do Biura Rady: radazawidow@wp.pl

tel. 075 77 88 435 wew. 105

Załączniki do pobrania: 2006-12-20 12:15:17 - Protokół z I sesji Rady w dniu 27 listopada 2006r. (28.18 kB)
2006-12-20 12:16:05 - Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2006r. (50.90 kB)
2007-01-12 13:47:54 - Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006r. (128.12 kB)
2007-02-05 17:32:15 - Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2007r. (917.56 kB)
2007-03-07 13:22:38 - Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2007r. (1.74 MB)
2007-03-22 11:10:36 - Protokół Nr VI/2007 z Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 12 marca 2007r. (80.50 kB)
2007-04-12 10:08:56 - Protokół Nr VII/2007 z Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 2 kwietnia 2007r. (52.50 kB)
2007-05-14 09:49:05 - Protokół Nr VIII z sesji w dniu 26.04.2007r. (114.50 kB)
2007-05-16 11:14:56 - Protokół Nr IX z sesji w dniu 7 maja 2007r. (65.50 kB)
2007-06-05 08:41:41 - Protokół Nr X z sesji w dniu 23.05.2007r. (72.00 kB)
2007-09-03 12:36:32 - Protokół Nr XI z sesji w dniu 11.06.2007r. (97.66 kB)
2007-09-25 12:41:09 - Protokół Nr XII z sesji w dniu 10 września 2007r. (83.60 kB)
2007-10-30 07:52:29 - Protokół nr XIII z sesji w dniu 02.10.2007r. (124.89 kB)
2007-11-19 10:55:00 - Protokół Nr XIV z sesji w dniu 30.10.2007r. (86.89 kB)
2007-12-10 08:37:08 - Protokół nr XV z sesji w dniu 29.11.2007r. (95.19 kB)
2008-01-22 20:51:24 - Protokół z XVI Sesji w dniu 12 grudnia 2007r. (65.79 kB)
2008-01-22 20:52:17 - Protokół z XVII Sesji w dniu 28 grudnia 2007r. (41.01 kB)
2008-02-25 08:29:31 - Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2008r. (155.53 kB)
2008-03-10 22:22:46 - Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2008r. (102.62 kB)
2008-04-15 12:38:11 - Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 13.03.2008r. (104.94 kB)
2008-04-15 12:39:45 - Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 kwietnia 2008r. (54.99 kB)
2008-05-16 12:09:56 - Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.04.2008r. (128.56 kB)
2008-05-16 12:11:06 - Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2008r. (47.30 kB)
2008-06-13 10:20:51 - Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 maja 2008r. (111.42 kB)
2008-07-24 10:37:03 - Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2008r. (92.00 kB)
2008-09-03 11:50:33 - Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 lipca 2008r. (75.57 kB)
2008-09-24 12:34:48 - Protokół z XXVII Sesji Rady Miejksiej w dniu 9 września 2008r. (101.15 kB)
2008-10-22 11:01:07 - Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2008r. (94.03 kB)
2008-12-16 10:30:17 - Projekt protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2008r. (112.78 kB)
2008-12-16 10:30:53 - Projekt protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2008r. (40.17 kB)
2009-02-05 12:47:09 - Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2008r. (99.74 kB)
2009-04-22 09:30:28 - Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2009r. (111.72 kB)
2009-04-22 09:31:02 - Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2009r. (144.37 kB)
2009-04-22 09:31:34 - Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 kwietnia 2009r. (44.39 kB)
2009-05-22 11:20:57 - Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2009r. - POPRAWIONY (146.79 kB)
2009-05-22 11:21:49 - Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2009r. (151.42 kB)
2009-06-23 09:37:42 - Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2009r. (120.70 kB)
2009-10-29 14:07:24 - Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2009r. (132.65 kB)
2009-10-29 14:08:02 - Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2009r. (63.11 kB)
2009-11-27 12:11:37 - Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2009r. (204.82 kB)
2009-11-27 12:12:22 - Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej w dniu 4 listopada 2009r. (99.31 kB)
2009-11-27 12:12:48 - Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2009r. (38.57 kB)
2009-12-29 09:06:07 - Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2009r. (146.66 kB)
2009-12-29 09:06:57 - Załącznik do protkołu z XLII Sesji Rady Miejskiej (81.17 kB)
2010-01-28 08:15:44 - Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2009r. (108.18 kB)
2010-04-21 12:04:36 - Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2010r. (82.60 kB)
2010-04-21 12:05:13 - Protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2010r. (68.01 kB)
2010-05-13 12:20:56 - Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2010r. (138.07 kB)
2010-05-13 12:22:12 - Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 kwietnia 2010r. (48.18 kB)
2010-05-13 12:23:18 - Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 kwietnia 2010r. KONTYNUACJA (108.08 kB)
2010-07-20 13:04:44 - Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2010r. (111.94 kB)
2010-07-20 13:05:14 - Protokół z XLIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2010r. (86.35 kB)
2010-09-15 13:08:31 - Protokół z L Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2010r. (75.41 kB)
2010-09-15 13:09:01 - Protokół z LI Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lipca 2010r. (51.55 kB)
2010-10-26 12:30:26 - Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2010r. (156.63 kB)
2010-10-26 12:35:39 - Protokół z LIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2010r. (72.31 kB)
2010-10-26 12:36:34 - Protokół z LIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 października 2010r. (46.83 kB)
2011-01-19 14:32:35 - Protokół z LV Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2010r. (114.64 kB)
2011-01-19 14:34:31 - Protokół z LVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2010r. (51.67 kB)

Ilość odwiedzin: 39803
Nazwa dokumentu: Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2006-12-20 12:14:49
Data udostępnienia informacji: 2006-12-20 12:14:49
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-19 14:35:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner