logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
4. Wydanie duplikatu zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
5. Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej
6. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
7. Wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
8. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
9. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
10. Opiniowanie wniosku dotyczącego organizacji handlu sezonowego i okolicznościowego
11. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
12. Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zgodnie do art. 68 Ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie wpisani w ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym winni złożyć wnioski o zmianie wspólnego wpisu w ten sposób żeby każdy z małżonków legitymował się wpisem odrębnym, a wpisy te mogą wskazywać na kontynuację dotychczasowej działalności gospodarczej obecnie w formie spółki cywilnej o ile taka będzie między małżonkami zawarta. W przypadku nie złożenia takich wniosków do 31 grudnia 2005 r. organ ewidencyjny ma obowiązek wykreślenia wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Ilość odwiedzin: 3419
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2003-08-22 09:31:04
Data udostępnienia informacji: 2003-08-22 09:31:04
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-04 12:30:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner