logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2021-01-13 08:30:03 - Zarządzenie Nr 1.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia pełnienia dyżuru w opiece nad dziećmi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (147.20 kB)
2021-01-15 12:51:55 - Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (145.11 kB)
2021-01-13 08:32:39 - Zarządzenie Nr 3.2021 z dnia 07.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 (598.07 kB)
2021-01-11 15:54:44 - Zarządzanie Nr 4.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego W Zawidowie (33.05 kB)
2021-01-14 08:55:33 - Zarządzenie Nr 5.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (49.02 kB)
2021-01-14 08:52:35 - Zarządzenie Nr 6.2021 z dnia 13.01.2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej (106.57 kB)
2021-01-18 14:59:58 - Zarządzenie Nr 7.2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (98.01 kB)
2021-01-18 15:02:16 - Zarządzenie Nr 8.2021 z dnia 18.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto (520.54 kB)
2021-01-18 15:03:28 - Zarządzenie Nr 9.2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego (113.37 kB)
2021-01-26 11:11:40 - Zarządzenie Nr 10.2021 z dnia 20.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności (44.26 kB)
2021-01-26 11:17:01 - Zarządzenie Nr 11.2021 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. (56.01 kB)
2021-01-26 11:20:32 - Zarządzenie Nr 12.2021 z dnia 25.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 (51.99 kB)
2021-02-02 10:33:32 - Zarządzenie Nr 13.2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (304.06 kB)
2021-02-02 10:36:26 - Zarządzenie Nr 14.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola, (187.08 kB)
2021-06-25 13:02:22 - Zarządzenie Nr 15.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczajacego do przedszkola w Zawidowie w 2021 r. (110.42 kB)
2021-02-04 13:26:13 - Zarządzenie Nr 17.2021 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawidów w 2021 r. (170.25 kB)
2021-05-17 11:03:09 - Zarządzenie Nr 18.2021 z dnia 10.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Ośrodek Kultury w Zawidowie (66.34 kB)
2021-02-17 13:06:45 - Zarządzenie Nr 19.2021 z dnia 17.02.2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego (110.78 kB)
2021-05-17 11:04:33 - Zarządzenie Nr 20.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (376.31 kB)
2021-05-17 11:06:15 - Zarządzenie Nr 21.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (90.69 kB)
2021-05-17 11:08:27 - Zarządzenie Nr 23.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (39.59 kB)
2021-05-17 11:10:47 - Zarządzenie Nr 24.2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Zawidowie do prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń w sprawach dotyczących ustalenia wysokości przecię (45.42 kB)
2021-05-17 11:12:24 - Zarządzenie nr 25.2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego (93.91 kB)
2021-05-17 11:14:26 - Zarządzenie Nr 26.2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidów za 2020 r. (4.99 MB)
2021-05-17 11:20:11 - Zarządzenia Nr 27.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (248.13 kB)
2021-06-25 13:06:41 - Zarządzenie Nr 28.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty na ucznia uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Zawidowie (113.93 kB)
2021-05-17 12:59:53 - Zarządzenie Nr 29.2021 z dnia 07.04.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Zawidowie za święto dnia 1 maja 2021 r. przypadającego w sobotę. (56.82 kB)
2021-04-19 15:34:28 - Zarządzenie Nr 30.2021 z dnia 19.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego (101.47 kB)
2021-05-17 13:03:20 - Zarządzenie Nr 31.2021 z dnia 19.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (349.87 kB)
2021-05-20 10:05:27 - Zarządzenie Nr 32.2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (244.93 kB)
2021-05-20 10:18:11 - Zarządzenie Nr 33.2021 z dnia 04.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za 2020 r. (1.70 MB)
2021-05-20 10:21:00 - Zarządzenie Nr 34.2021 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Zawidowie do wydawania decyzji administracyjnych (57.79 kB)
2021-05-20 10:23:51 - Zarządzenie Nr 35.2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. (40.81 kB)
2021-05-20 10:26:44 - Zarządzenie Nr 36.2021 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego (92.02 kB)
2021-06-25 12:15:32 - Zarządzenie Nr 37.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Pzedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności (107.39 kB)
2021-05-19 15:09:00 - Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ograniczonego (105.16 kB)
2021-06-25 12:17:05 - Zarządzenie Nr 39.2021 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności (107.84 kB)
2021-06-25 12:21:51 - Zarządzenie Nr 40.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności (106.41 kB)
2021-06-25 12:19:04 - Zarządzenie Nr 41.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021 (342.19 kB)
2021-06-25 12:24:18 - Zarządzenie Nr 42.2021 z dnia 04.06.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności (110.09 kB)
2021-06-25 12:26:32 - Zarządzenie Nr 43.2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej (234.20 kB)
2021-06-16 13:18:17 - Zarządzenie Nr 45.2021 z dnia 16.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego (289.71 kB)
2021-06-25 13:10:48 - Zarządzenie Nr 44.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności (106.98 kB)
2021-06-25 13:15:05 - Zarządzenie Nr 45.2021 z dnia 16.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego (289.71 kB)
2021-06-16 13:19:08 - Zarządzenie Nr 46.2021 z dnia 16.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ograniczonego (246.40 kB)

Ilość odwiedzin: 9697
Nazwa dokumentu: Rok 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-01-11 15:50:26
Data udostępnienia informacji: 2021-01-11 15:50:26
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-25 13:15:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner