logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
   minus Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 28 czerwca 2020 r. 

GŁOSOWANIE PONOWNE  w dniu 12 lipca 2020 r. 

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dostępny pod adresem: https://pkw.gov.pl/

na której, na bieżąco publikowane są wszelkie wydawane przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały, informacje oraz wyjaśnienia.

Załączniki do pobrania: 2020-06-04 07:37:25 - POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (450.10 kB)
2020-06-04 14:22:33 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (189.46 kB)
2020-06-04 14:23:27 - Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (156.60 kB)
2020-06-04 14:24:06 - Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (176.64 kB)
2020-06-05 08:27:20 - Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzi (143.07 kB)
2020-06-05 10:18:06 - Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (105.60 kB)
2020-06-05 12:15:43 - Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (171.19 kB)
2020-06-08 13:30:59 - Informacja Burmistrza Miasta Zawidów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta (130.91 kB)
2020-06-12 07:31:51 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidów z dn. 12.06.2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób ni (91.64 kB)
2020-06-12 14:40:56 - Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12.092.2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów, terminie tego zgłoszenia oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzeni (56.82 kB)
2020-06-16 06:55:11 - Postanowienie nr 71/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zawidów (209.42 kB)
2020-06-16 14:58:42 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (61.99 kB)
2020-06-18 11:42:17 - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 o składzie komisji i pełnionych funkcjach (86.51 kB)
2020-06-18 11:42:43 - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 o składzie komisji i pełnionych funkcjach (85.19 kB)
2020-06-26 11:12:27 - INFORMACJA dla mężów zaufania - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zawidowie (38.60 kB)
2020-06-26 11:13:10 - INFORMACJA dla mężów zaufania - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zawidowie (39.61 kB)
2020-06-30 11:14:42 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu (128.61 kB)
2020-07-02 10:15:30 - Postanowienie nr 175/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Zawidów (37.04 kB)
2020-07-02 10:51:05 - Postanowienie nr 179/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Zawidów (196.57 kB)
2020-07-02 10:52:00 - Postanowienie nr 180/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Zawidów (198.30 kB)
2020-07-03 12:51:15 - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z dn. 3 lipca 2020 r. o składzie komisji i pełnionych funkcjach (86.52 kB)
2020-07-03 12:51:45 - Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z dn. 3 lipca 2020 r. o składzie komisji i pełnionych funkcjach (85.36 kB)
2020-07-10 09:23:44 - INFORMACJA dla mężów zaufania - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zawidowie (38.12 kB)
2020-07-10 09:24:08 - INFORMACJA dla mężów zaufania - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zawidowie (39.36 kB)

Ilość odwiedzin: 13038
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2020-06-04 07:33:14
Data udostępnienia informacji: 2020-06-04 07:33:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 09:24:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner