logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
minus Archiwum
   minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


FINANSE > Archiwum > Budżet

Załączniki do pobrania: 2007-12-21 12:36:50 - Uchwała budżetowa na rok 2008 wraz z załącznikami (132.15 kB)
2009-01-05 09:16:11 - Uchwała budżetowa na rok 2009 wraz z załącznikami (158.88 kB)
2010-01-06 11:38:09 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 (168.84 kB)
2010-03-16 07:40:01 - Informacja z wykonania budżetu za rok 2009 (1.08 MB)
2010-04-26 13:45:53 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2010r. (584.52 kB)
2010-07-29 14:20:16 - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. (184.92 kB)
2011-01-14 10:52:51 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 (11.94 MB)
2011-01-14 10:55:29 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (33.41 kB)
2011-03-02 11:37:30 - Uchwała Składu Orzekającego RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu (543.09 kB)
2011-03-23 08:18:44 - Informacja dotycząca realizacji budżetu za rok 2010 (337.07 kB)
2011-04-26 09:46:32 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011r. (419.94 kB)
2011-07-21 14:11:02 - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. (420.93 kB)
2011-10-21 12:04:43 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2011r. (341.14 kB)
2011-11-30 07:20:33 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 24.11.2011r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012r. (486.79 kB)
2011-11-30 07:21:53 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 24.11.2011r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (497.22 kB)
2011-12-28 07:47:46 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 (15.20 MB)
2011-12-28 07:48:24 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (1.54 MB)
2012-01-20 07:06:40 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16.01.2012r. o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (578.96 kB)
2012-03-01 11:22:53 - INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2011 (452.62 kB)
2012-04-24 09:57:50 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012r. (501.01 kB)
2012-07-20 08:50:11 - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. (505.22 kB)
2012-10-19 10:07:43 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2012r. (360.96 kB)
2012-11-20 13:12:33 - Projekt budżetu miasta na rok 2013 (17.55 MB)
2012-12-07 12:46:37 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28.11.2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013r. (466.46 kB)
2012-12-07 12:47:49 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28.11.2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów na 2013r. (0.00 B)
2013-01-04 09:53:24 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 (17.32 MB)
2013-01-08 08:43:11 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (2.25 MB)
2013-01-28 08:44:32 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 23.01.2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy f (558.47 kB)
2013-05-09 14:52:52 - INFORMACJA dotycząca realizacji budżetu za rok 2012 (456.41 kB)
2013-05-09 14:53:11 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013r. (504.75 kB)
2013-10-21 14:43:25 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2013r. (339.47 kB)
2013-12-02 09:50:54 - Projekt budżetu na rok 2014 wraz z załącznikami (1.37 MB)
2013-12-03 07:25:53 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 26.11.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014r. (616.75 kB)
2013-12-03 07:27:15 - Opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 26.11.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów na 2014r. (1.01 MB)
2014-01-21 11:30:42 - Uchwała Nr I/1/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13.01.2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Zawidowie Nr XL (1.36 MB)
2014-02-26 14:46:45 - Informacja dotycząca realizacji budżetu za rok 2013 (824.15 kB)
2014-04-23 12:34:59 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014r. (800.56 kB)
2014-07-18 13:19:53 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. (1.36 MB)
2014-10-21 10:20:55 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2014r. (329.00 kB)
2014-12-09 11:58:59 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27.11.2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów na 2015r. (657.51 kB)
2015-01-20 11:15:31 - Uchwała Nr I/2/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 13.01.2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Zawidowie (597.83 kB)
2015-01-20 14:04:13 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 (25.73 MB)
2015-01-20 14:04:48 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (6.30 MB)
2015-02-19 10:37:47 - Informacja z wykonania budżetu za 2014 r. (790.95 kB)
2015-03-03 11:14:02 - Informacja dotycząca realizacji budżetu za rok 2014 (639.02 kB)
2015-04-22 10:47:26 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r. (768.45 kB)
2015-07-20 12:30:29 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. (682.77 kB)
2015-10-21 10:37:16 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r. (260.71 kB)
2015-12-04 12:31:46 - Projekt budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniem (3.48 MB)
2015-12-04 12:32:51 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (3.02 MB)
2015-12-04 12:35:51 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 01.12.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (622.50 kB)
2016-01-13 09:01:18 - Uchwała Nr I/366/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28.12.2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Zawidowie (622.33 kB)
2016-03-07 07:37:01 - Informacja z wykonania budżetu za 2015 r. (355.18 kB)
2016-03-09 10:39:27 - Informacja dotycząca realizacji budżetu za rok 2015 (648.58 kB)
2016-04-22 08:18:32 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r. (691.41 kB)
2016-07-22 09:02:31 - Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r. (261.05 kB)
2016-10-19 12:56:42 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r. (1.00 MB)
2016-12-19 07:28:14 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 09.12.2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów, przedstawionym wraz (1013.41 kB)
2017-01-23 10:04:53 - Uchwała Nr I/12/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16.01.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Zawidowie (994.66 kB)
2017-02-03 11:38:16 - Uchwała Nr XXIV/122/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów (3.99 MB)
2017-02-03 11:39:33 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 (20.07 MB)
2017-02-21 08:16:09 - Informacja z wykonania budżetu za 2016 r. (1.34 MB)
2017-07-20 12:16:03 - Informacja z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. (772.08 kB)
2017-08-02 12:38:07 - Uchwała Nr I/194/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 11.07.2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Zawidów przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Za (637.93 kB)
2017-12-11 08:33:24 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 05.12.2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Zawidów, przedstawionym wraz z projektem uchwały (670.33 kB)
2017-12-11 08:58:50 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 05.12.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Zawidów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej m. Zawidów (458.95 kB)
2018-01-30 08:19:47 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Zawidów przedstawionego w uchwale budżetowej m. Zawidów na rok 201 (593.62 kB)
2018-01-30 08:22:29 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19.01.2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prog (671.24 kB)
2018-02-22 07:22:40 - Informacja z wykonania budżetu za 2017 r. (841.04 kB)
2018-02-23 07:28:01 - Informacja dotycząca realizacji budżetu Zawidowa za rok 2017 (465.74 kB)
2018-04-24 10:53:12 - Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. (1.14 MB)
2018-05-24 09:22:04 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 (20.15 MB)
2018-12-20 15:25:21 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10.12.2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Zawidów, przedstawionym wraz z projektem uchwały (741.20 kB)
2018-12-20 15:26:16 - Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10.12.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Zawidów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej m. Zawidów (598.81 kB)
2019-03-11 13:32:59 - Informacja z wykonania budżetu za 2018 r. (1.15 MB)

Ilość odwiedzin: 2820
Nazwa dokumentu: Budżet
Podmiot udostępniający: Referat Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimiera Bilmon - Skarbnik
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 09:32:00
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-30 08:18:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner