logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
minus Archiwum
   minus Wybory samorządowe 21.11.2010r.
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   minus Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r.
   minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r.
   minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r.
   minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r.
   minus Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
   minus Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r.
   minus Wybory ławników 2016-2019
   minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
   minus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory ławników 2020-2023
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Załączniki do pobrania: 2019-02-28 09:38:32 - Postanowienie Prezydenta RP z dn. 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (437.24 kB)
2019-02-28 13:16:27 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgac (233.08 kB)
2019-02-28 13:17:15 - Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (201.26 kB)
2019-02-28 13:18:29 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (257.47 kB)
2019-02-28 13:19:08 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (325.26 kB)
2019-02-28 13:20:41 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na (281.59 kB)
2019-04-17 10:26:30 - Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dn. 16 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurac (54.40 kB)
2019-04-17 12:54:54 - Informacja Burmistrza Miasta Zawidów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do (106.08 kB)
2019-04-26 14:30:22 - Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do losowania oraz o terminie tego zgłoszenia a także o miejscu, dac (194.53 kB)
2019-04-29 14:45:23 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidów z dn. 18.04.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondency (142.37 kB)
2019-05-06 14:57:00 - POSTANOWIENIE NR 101/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zawidów (75.52 kB)
2019-05-16 08:40:18 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 (985.91 kB)
2019-05-17 12:08:45 - INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zawidowie z dnia 17 maja 2019 r. o składzie oraz siedzibie komisji (100.02 kB)
2019-05-17 12:09:03 - INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawidowie z dnia 17 maja 2019 r. o składzie oraz siedzibie komisji (100.38 kB)
2019-05-26 15:51:27 - Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dn. 21 maja 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach (256.83 kB)
2019-05-26 15:52:54 - Postanowienie Nr 164/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w mieście Zawidów (54.13 kB)
2019-05-26 15:53:59 - Postanowienie Nr 169/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 2 w mieście Zawidów (198.53 kB)

Ilość odwiedzin: 2235
Nazwa dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 09:36:20
Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 09:36:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-21 08:47:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner