logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-04-09 08:57:18 - Zarządzenie Nr 1.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 (3.96 MB)
2019-02-04 09:53:23 - Zarządzenie Nr 2.2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w gminie miejskiej Zawidów (329.47 kB)
2019-01-25 16:36:36 - Zarządzenie Nr 3.2019 z dnia 23.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola i odd (591.07 kB)
2019-04-09 08:59:57 - Zarządzenie Nr 4.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (1.24 MB)
2019-04-09 09:04:54 - Zarządzenie Nr 5.2019 z dnia 24.014.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Miejskiej Zawidów (2.47 MB)
2019-04-09 09:07:05 - Zarządzenie Nr 6.2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. (690.78 kB)
2019-04-09 09:58:35 - Zarządzenie Nr 7.2019 z dnia 30.01.2019w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawidów w 2019 r. (727.52 kB)
2019-04-09 12:47:40 - Zarządzenie nr 8.2019 r z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019 (1.76 MB)
2019-04-09 10:07:02 - Zarządzenie Nr 9.2019 z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Zawidów (5.37 MB)
2019-04-09 10:09:29 - Zarządzenie Nr 10.2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Zawidowie (253.07 kB)
2019-04-09 10:28:54 - Zarządznie Nr 11.2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola i (253.07 kB)
2019-04-09 10:32:43 - Zarządzenie Nr 12.2019 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawidów w 2019 r. (756.74 kB)
2019-04-09 12:36:23 - Zarządzenie Nr 13.2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019 (1.41 MB)
2019-04-09 10:35:11 - Zarządzenie Nr 14.2019 z dnia 06.03.2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciagnęcia przez Ośrodek Kultury w Zawidowie (529.52 kB)
2019-04-09 12:53:45 - Zarządzenie Nr 18.2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019 (2.29 MB)
2019-04-09 10:43:44 - Zarządzenie Nr 19.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu organiczonego (644.71 kB)
2019-04-09 11:34:14 - Zarządzenie Nr 21.2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2019 (1.76 MB)
2019-04-09 11:37:18 - Zarządzenie Nr 22.2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (594.11 kB)
2019-05-16 14:51:38 - Zarządzenie Nr 25.2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej bdo przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Szybów 2a/5 stanowiącą własność Gminy Zawidów (302.24 kB)

Ilość odwiedzin: 520
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 07:42:54
Data udostępnienia informacji: 2019-01-15 07:42:54
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-16 14:51:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner