logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
minus Archiwum
   minus Wybory samorządowe 21.11.2010r.
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   minus Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r.
   minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r.
   minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r.
   minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r.
   minus Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
   minus Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r.
   minus Wybory ławników 2016-2019
   minus Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
   minus Wybory samorządowe 2018
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


WYBORY i REFERENDA > Archiwum > Wybory samorządowe 2018

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2018 r.

 

Więcej na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl 

Załączniki do pobrania: 2018-08-16 19:04:48 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist (303.42 kB)
2018-08-23 15:17:31 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta z 22.08.2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (446.72 kB)
2018-08-28 07:13:03 - Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisj (459.68 kB)
2018-08-28 07:14:17 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Woje (571.70 kB)
2018-08-28 07:24:13 - Informacja Burmistrza Miasta Zawidowa w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gm (64.74 kB)
2018-08-29 07:11:55 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, (331.81 kB)
2018-08-29 07:12:47 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmist (82.89 kB)
2018-08-29 07:13:40 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (104.94 kB)
2018-08-29 07:14:21 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (118.72 kB)
2018-08-29 07:15:14 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (140.64 kB)
2018-09-11 17:50:03 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych n (55.54 kB)
2018-09-12 11:49:20 - INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie z dnia 12.09.2018 r. o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach (70.08 kB)
2018-09-14 08:58:41 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta z 14.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i prze (64.44 kB)
2018-09-24 10:49:27 - Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z 24.09.2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów nas członków OKW (39.76 kB)
2018-09-27 14:56:16 - KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 27.09.2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z obszaru właści (50.56 kB)
2018-09-28 11:15:43 - OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Zgorzeleckiego zarządzonych na dzień 21 paździe (208.32 kB)
2018-09-28 13:32:19 - KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie z dnia 28.09.2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawidowie, zarz (53.58 kB)
2018-10-01 14:32:06 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie z dnia 01.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawidowie zarządzonych na dzień 21 październ (50.50 kB)
2018-10-01 19:22:28 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 01.10.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zawidów (54.23 kB)
2018-10-02 14:41:32 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie z dnia 02.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zawidowie zarządzonych na dzień 21 październi (165.05 kB)
2018-10-02 14:42:45 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawidowie z dnia 02.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Zawidowa zarządzonych na dzień 21 października 201 (131.31 kB)
2018-10-10 12:54:15 - INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Zawidowie z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie komisji (407.64 kB)
2018-10-10 12:51:39 - INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Zawidowie z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie komisji (406.95 kB)
2018-10-12 06:19:19 - INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 1 w Zawidowie z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie komisji (406.61 kB)
2018-10-12 06:19:42 - INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Zawidowie z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie komisji (404.26 kB)
2018-10-19 09:45:18 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Wyników Głosowania Nr 2 w mieście Zawidów (238.02 kB)
2018-10-19 09:47:49 - Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w dniu 21 października 2018 r. (63.66 kB)
2018-10-19 09:48:18 - Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w dniu 21 października 2018 r. (62.54 kB)
2018-10-26 06:22:06 - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - WYCIĄG Z WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ KOMISARZA WYBORCZ (1.12 MB)
2018-10-26 06:22:49 - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - WYCIĄG Z WŁAŚCIWOŚC (387.69 kB)

Ilość odwiedzin: 3053
Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2018
Podmiot udostępniający: Gmina Miejska Zawidów
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 19:01:32
Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 19:01:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-28 09:36:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner