logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-29 10:17:55 - Zarządzenie Nr 1.2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postepo (360.85 kB)
2018-01-29 10:20:06 - Zarzadzenie Nr 2.2018 z dnia 05.01.2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 (4.17 MB)
2018-01-29 10:21:38 - Zarządzenie Nr 3.2018 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (803.12 kB)
2018-01-29 10:24:25 - Zarządzenie Nr 4.2018 z dnia 16.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego...dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych (312.70 kB)
2018-01-29 10:27:47 - Zarządzenie Nr 5.2018 z dnia 18.01.2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów" oraz powołania komisji (1.42 MB)
2018-02-06 10:54:07 - Zarządzenie Nr 7.2018 z dnia 29.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność (375.48 kB)
2018-02-22 10:09:15 - Zarządzenie Nr 8.2018 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (624.63 kB)
2018-02-22 10:14:10 - Zarządzenie Nr 9.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola i odd (662.37 kB)
2018-02-22 10:20:28 - Zarządzenie Nr 10.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawidów w 2018 roku. (955.70 kB)
2018-02-22 10:25:56 - Zarządzenie Nr 11.2018 z dnia 05.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.09 MB)
2018-02-22 10:31:29 - Zarządzenie Nr 12.2018 z dnia 05.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń oświatowych (304.29 kB)
2018-02-22 10:33:27 - Zarządzenie Nr 13.2018 z dnia 08.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność (427.33 kB)
2018-02-22 10:56:26 - Zarządzenie Nr 15.2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta (323.03 kB)
2018-02-22 11:26:59 - Zarządzenie Nr 16.2018 z dnia 19.02.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (324.17 kB)
2018-03-08 08:26:23 - Zarządzenie Nr 18.2018 z dnia 23.02.2018 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Zawidowie (487.38 kB)
2018-06-04 14:52:20 - Zarządzenie Nr 19.2018 z dnia 26.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych - B (326.63 kB)
2018-06-04 14:53:11 - Zarządzenie Nr 20.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (618.61 kB)
2018-06-04 14:53:49 - Zarządzenie Nr 21.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018. (1.63 MB)
2018-08-08 07:31:54 - Zarządzenie Nr 23.2018 z dnia 08.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. dla zadania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długote (319.22 kB)
2018-08-08 07:34:38 - Zarządzenie Nr 24.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności. (306.06 kB)
2018-08-08 07:35:40 - Zarządzenie Nr 25.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.61 MB)
2018-08-08 07:36:58 - Zarządzenie Nr 26.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy (286.56 kB)
2018-08-08 07:39:49 - Zarządzenie Nr 27.2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy. (370.19 kB)
2018-08-08 07:43:42 - Zarządzenie Nr 28.2018 z dnia 21.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (861.20 kB)
2018-08-08 07:45:34 - Zarządzenie Nr 29.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1019.71 kB)
2018-08-08 07:47:29 - Zarządzenie Nr 30.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania mieniem komunalnym. (299.91 kB)
2018-08-08 07:49:00 - Zarzadzenie Nr 31.2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.26 MB)
2018-08-08 07:51:13 - Zarządzenie Nr 32.2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej (812.81 kB)
2018-08-08 07:53:08 - Zarządzenie Nr 32A.2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (735.42 kB)
2018-08-08 07:59:34 - Zarządzenie Nr 33.2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020 (3.26 MB)
2018-08-08 08:29:19 - Zarządzenie Nr 33A.2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (747.99 kB)
2018-08-08 08:10:51 - Zarządzenie Nr 34.2018 z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucj (274.23 kB)
2018-08-08 08:31:11 - Zarządzenie Nr 34A.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie". (297.07 kB)
2018-08-08 08:32:21 - Zarządzenie Nr 34B.2018 z dnia 04.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.09 MB)
2018-08-08 08:33:59 - Zarządzenie Nr 36.2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (1.96 MB)
2018-08-08 08:35:11 - Zarządzenie Nr 37.2018 w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie. (211.58 kB)
2018-06-04 16:00:41 - Zarządzenie Nr 38.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Zawidów (1.77 MB)
2018-08-08 08:37:01 - Zarządzenie Nr 39.2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (504.05 kB)
2018-08-08 08:39:12 - Zarządzenie Nr 41.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Za (362.27 kB)
2018-08-08 08:40:20 - Zarządzenie Nr 44.2018 z dnia 30.05.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (366.08 kB)
2018-08-08 08:43:07 - Zarządzenie Nr 46.2018 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. dla zadania pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Za (312.52 kB)
2018-08-08 09:13:44 - Zarządzenie Nr 47.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start". (249.90 kB)
2018-08-08 08:44:50 - Zarządzenie Nr 48.2018 z dnia 14.06.2018 r. zmieniające zarządzenie sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (281.41 kB)
2018-08-08 09:19:52 - Zarządznie Nr 49.2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start". (249.92 kB)
2018-08-08 09:21:21 - Zarządzenie Nr 51.2018 z dnia 02.07.2018 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Ośrodek Kultury w Zawidowie (554.52 kB)
2018-08-08 09:22:37 - Zarządzenie Nr 52.2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (217.66 kB)
2018-08-08 09:24:00 - Zarządzenie Nr 53.2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (224.98 kB)
2018-08-08 09:26:43 - Zarządzenie Nr 54.2018 z dnia 09.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym. (539.92 kB)
2018-08-08 09:28:16 - Zarządzenie Nr 55.2018 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. (606.14 kB)
2018-08-08 09:29:31 - Zarządzenie Nr 56.2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.21 MB)
2018-08-08 09:31:12 - Zarządzenie Nr 57.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (617.89 kB)
2018-08-08 09:35:48 - Zarządzenie Nr 58.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców oraz udzielenia bonif (676.68 kB)
2018-08-08 09:37:25 - Zarządzenie Nr 59.2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (10.58 MB)
2018-08-08 09:39:34 - Zarządzenie Nr 60.2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (2.31 MB)
2018-08-08 09:41:04 - Zarządzenie Nr 61.2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości jednostki w Urzędzie Miejskim w Zawid (276.41 kB)
2018-08-08 09:42:48 - Zarządzenie Nr 62.2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (269.70 kB)
2018-08-08 09:43:47 - Zarządzenie Nr 63.2018 z dnia 30.07.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (222.41 kB)
2018-08-08 09:45:17 - Zarządzenie Nr 64.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (743.86 kB)
2018-08-08 09:46:30 - Zarządzenie Nr 65.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (218.48 kB)
2018-08-08 09:47:49 - Zarządzenie Nr 67.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyc do dzierżawy w trybie przetargowym. (501.99 kB)
2018-08-08 09:49:33 - Zarządzenie Nr 68.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie" (305.10 kB)
2018-08-08 09:50:56 - Zarządzenie Nr 70.2018 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (213.90 kB)

Ilość odwiedzin: 872
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 10:14:00
Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-08 09:51:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner