logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-29 10:17:55 - Zarządzenie Nr 1.2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postepo (360.85 kB)
2018-01-29 10:20:06 - Zarzadzenie Nr 2.2018 z dnia 05.01.2018 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 (4.17 MB)
2018-01-29 10:21:38 - Zarządzenie Nr 3.2018 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (803.12 kB)
2018-01-29 10:24:25 - Zarządzenie Nr 4.2018 z dnia 16.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego...dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych (312.70 kB)
2018-01-29 10:27:47 - Zarządzenie Nr 5.2018 z dnia 18.01.2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów" oraz powołania komisji (1.42 MB)
2018-02-06 10:54:07 - Zarządzenie Nr 7.2018 z dnia 29.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność (375.48 kB)
2018-02-22 10:09:15 - Zarządzenie Nr 8.2018 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (624.63 kB)
2018-02-22 10:14:10 - Zarządzenie Nr 9.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola i odd (662.37 kB)
2018-02-22 10:20:28 - Zarządzenie Nr 10.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawidów w 2018 roku. (955.70 kB)
2018-02-22 10:25:56 - Zarządzenie Nr 11.2018 z dnia 05.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.09 MB)
2018-02-22 10:31:29 - Zarządzenie Nr 12.2018 z dnia 05.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń oświatowych (304.29 kB)
2018-02-22 10:33:27 - Zarządzenie Nr 13.2018 z dnia 08.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność (427.33 kB)
2018-02-22 10:56:26 - Zarządzenie Nr 15.2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta (323.03 kB)
2018-02-22 11:26:59 - Zarządzenie Nr 16.2018 z dnia 19.02.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (324.17 kB)
2018-03-08 08:26:23 - Zarządzenie Nr 18.2018 z dnia 23.02.2018 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Zawidowie (487.38 kB)
2018-06-04 14:52:20 - Zarządzenie Nr 19.2018 z dnia 26.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych - B (326.63 kB)
2018-06-04 14:53:11 - Zarządzenie Nr 20.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (618.61 kB)
2018-06-04 14:53:49 - Zarządzenie Nr 21.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018. (1.63 MB)
2018-08-08 07:31:54 - Zarządzenie Nr 23.2018 z dnia 08.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. dla zadania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długote (319.22 kB)
2018-08-08 07:34:38 - Zarządzenie Nr 24.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie w przypadku jego nieobecności. (306.06 kB)
2018-08-08 07:35:40 - Zarządzenie Nr 25.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.61 MB)
2018-08-08 07:36:58 - Zarządzenie Nr 26.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy (286.56 kB)
2018-08-08 07:39:49 - Zarządzenie Nr 27.2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy. (370.19 kB)
2018-08-08 07:43:42 - Zarządzenie Nr 28.2018 z dnia 21.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (861.20 kB)
2018-08-08 07:45:34 - Zarządzenie Nr 29.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1019.71 kB)
2018-08-08 07:47:29 - Zarządzenie Nr 30.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania mieniem komunalnym. (299.91 kB)
2018-08-08 07:49:00 - Zarzadzenie Nr 31.2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.26 MB)
2018-08-08 07:51:13 - Zarządzenie Nr 32.2018 z dnia 13.04.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej (812.81 kB)
2018-08-08 07:53:08 - Zarządzenie Nr 32A.2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (735.42 kB)
2018-08-08 07:59:34 - Zarządzenie Nr 33.2018 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020 (3.26 MB)
2018-08-08 08:29:19 - Zarządzenie Nr 33A.2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (747.99 kB)
2018-08-08 08:10:51 - Zarządzenie Nr 34.2018 z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucj (274.23 kB)
2018-08-08 08:31:11 - Zarządzenie Nr 34A.2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie". (297.07 kB)
2018-08-08 08:32:21 - Zarządzenie Nr 34B.2018 z dnia 04.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.09 MB)
2018-08-08 08:33:59 - Zarządzenie Nr 36.2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (1.96 MB)
2018-08-08 08:35:11 - Zarządzenie Nr 37.2018 w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie. (211.58 kB)
2018-06-04 16:00:41 - Zarządzenie Nr 38.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Zawidów (1.77 MB)
2018-08-08 08:37:01 - Zarządzenie Nr 39.2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (504.05 kB)
2018-08-08 08:39:12 - Zarządzenie Nr 41.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Za (362.27 kB)
2018-08-08 08:40:20 - Zarządzenie Nr 44.2018 z dnia 30.05.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (366.08 kB)
2018-08-08 08:43:07 - Zarządzenie Nr 46.2018 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. dla zadania pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Za (312.52 kB)
2018-08-08 09:13:44 - Zarządzenie Nr 47.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start". (249.90 kB)
2018-08-08 08:44:50 - Zarządzenie Nr 48.2018 z dnia 14.06.2018 r. zmieniające zarządzenie sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (281.41 kB)
2018-08-08 09:19:52 - Zarządznie Nr 49.2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start". (249.92 kB)
2018-08-08 09:21:21 - Zarządzenie Nr 51.2018 z dnia 02.07.2018 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Ośrodek Kultury w Zawidowie (554.52 kB)
2018-08-08 09:22:37 - Zarządzenie Nr 52.2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (217.66 kB)
2018-08-08 09:24:00 - Zarządzenie Nr 53.2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (224.98 kB)
2018-08-08 09:26:43 - Zarządzenie Nr 54.2018 z dnia 09.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym. (539.92 kB)
2018-08-08 09:28:16 - Zarządzenie Nr 55.2018 z dnia 10.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. (606.14 kB)
2018-08-08 09:29:31 - Zarządzenie Nr 56.2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.21 MB)
2018-08-08 09:31:12 - Zarządzenie Nr 57.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (617.89 kB)
2018-08-08 09:35:48 - Zarządzenie Nr 58.2018 z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców oraz udzielenia bonif (676.68 kB)
2018-08-08 09:37:25 - Zarządzenie Nr 59.2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (10.58 MB)
2018-08-08 09:39:34 - Zarządzenie Nr 60.2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (2.31 MB)
2018-08-08 09:41:04 - Zarządzenie Nr 61.2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości jednostki w Urzędzie Miejskim w Zawid (276.41 kB)
2018-08-08 09:42:48 - Zarządzenie Nr 62.2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (269.70 kB)
2018-08-08 09:43:47 - Zarządzenie Nr 63.2018 z dnia 30.07.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (222.41 kB)
2018-08-08 09:45:17 - Zarządzenie Nr 64.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (743.86 kB)
2018-08-08 09:46:30 - Zarządzenie Nr 65.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (218.48 kB)
2018-08-08 09:47:49 - Zarządzenie Nr 67.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyc do dzierżawy w trybie przetargowym. (501.99 kB)
2018-08-08 09:49:33 - Zarządzenie Nr 68.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie" (305.10 kB)
2018-08-08 09:50:56 - Zarządzenie Nr 70.2018 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (213.90 kB)
2019-01-15 07:46:59 - Zarządzenie Nr 71.2018 z dnia 08.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...dla zadania pn."Przebudowa ulicy Parkowej w Z (305.13 kB)
2019-01-15 07:48:47 - Zarządzenie Nr 72.2018 z dnia 09.08.2018 r. zmieniające zarządzenie w spr. wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości jednostki w Urzę (258.95 kB)
2019-01-15 07:50:55 - Zarządzenie Nr 73.2018 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planisycznych do sporządzenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-20 (3.56 MB)
2019-01-15 08:00:43 - Zarządzenie Nr 74.2018 z dnia 09.08.2018 r. zmieniające zarządzenie w spr. wyznaczenia osób do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr i oświaty w Urzędzie Mi (252.73 kB)
2019-01-15 08:08:25 - Zarządzenie Nr 75.2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I pół (17.98 MB)
2019-01-15 08:10:53 - Zarządzenia Nr 76.2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (2.45 MB)
2019-01-15 08:12:25 - Zarządzenie Nr 77.2018 z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie (226.53 kB)
2019-01-15 08:20:52 - Zarządzenie Nr 79.2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszu dla terenów pod stanowiska kontenerowe na odzież używaną (262.56 kB)
2019-01-15 08:22:22 - Zarządzenie Nr 80.2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie (209.21 kB)
2019-01-15 08:26:54 - Zarządzenie Nr 81.2018 z dnia 03.09.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń oświatowych (368.27 kB)
2019-01-15 08:29:13 - Zarządzenie Nr 82.2018 z dnia 10.09.2018 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie po (361.43 kB)
2019-01-15 08:33:02 - Zarządzenie Nr 83.2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (833.10 kB)
2019-01-15 08:35:30 - Zarządzenie Nr 84.2018 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność (5.23 MB)
2019-01-15 08:37:16 - Zarządzenie Nr 86.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (811.82 kB)
2019-01-15 08:45:40 - Zarządzenie Nr 89.2018 r. z dnia 05.10.2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem uła (688.20 kB)
2019-01-15 08:49:49 - Zarządzenie Nr 90.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych dp sprzedaży w trybie przetargowym wraz z oddaniem ułamkowych częśc gruntu w użytkowanie wiec (624.73 kB)
2019-01-15 08:50:53 - Zarządzenie Nr 91 z dnia 10.10.2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (894.90 kB)
2019-01-15 08:53:45 - Zarządzenie Nr 92.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa na realizację zadania pn."Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Zawidowie (486.16 kB)
2019-01-15 08:58:21 - Zarządzenie Nr 94.2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym (515.26 kB)
2019-01-15 09:00:39 - Zarządzenia Nr 95.2018 z dnia 23.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta na rok 2018 (2.20 MB)
2019-01-15 08:59:24 - Zarządzenie Nr 96.2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (2.15 MB)
2019-01-15 09:02:51 - Zarządzenie Nr 97.2018 z dnia 29.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność (298.13 kB)
2019-01-15 09:12:53 - Zarządzenie Nr 98.2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie powierzenia realizacji części zadań wykonywanych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła oknem na świat" (349.33 kB)
2019-01-15 09:20:46 - Zarządzenie Nr 99.2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (2.46 MB)
2019-01-15 09:23:17 - Zarządzenie Nr 100.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2019 (19.56 MB)
2019-01-15 09:25:15 - Zarządzenie Nr 101.2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Zawidowie nie będącego mieszkańcem miasta Zawidowa (413.22 kB)
2019-01-15 09:26:41 - Zarządzenie Nr 103.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (3.38 MB)
2019-01-15 09:30:06 - Zarządzenie Nr 105 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej...dla zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (316.31 kB)
2019-01-15 09:36:01 - Zarządzenie Nr 107.2018 z dnia 30.11.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawidow (233.28 kB)
2019-01-15 09:37:32 - Zarządzenie Nr 108.2018 z dnia 03.12.2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów (939.18 kB)
2019-01-15 09:39:15 - Zarządzenie Nr 112.2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zmiany osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie (234.50 kB)
2019-01-15 09:40:33 - Zarządzenie Nr 114.2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2018 (1.87 MB)
2019-01-15 09:42:30 - Zarządzenie Nr 115.2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim i OSP w Zawidowie wg. stanu na dzień 31.12.2018 oraz śr (1.57 MB)
2019-01-15 09:43:40 - Zarządzenie Nr 116.2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad i zastosowania stawek amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych. (286.45 kB)
2019-01-15 09:45:43 - Zarządzenie Nr 118.2018 z dnia 31.12.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własnoś (303.01 kB)

Ilość odwiedzin: 12786
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 10:14:00
Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 11:47:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner