logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
   plus Gospodarka komunalna
   plus Mieszkania
   plus Nieruchomości
   minus Podatki
      minus Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
      minus Podatek od nieruchomości od osób prawnych
      minus Podatek rolny od osób fizycznych
      minus Podatek rolny od osób prawnych
      minus Podatek leśny od osób fizycznych
      minus Podatek leśny od osób prawnych
      minus Korekta podatku od nieruchomości, podatku rolnego
      minus Zaświadczenie o braku zaległości w podatku od nieruchomości.
      minus Zaświadczenie o przeciętnym dochodzie z pracy w gospodarstwach rolnych.
      minus Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości – osoby prawne
      minus Zgłoszenie podmiotu do opodatkowania dla osób fizycznych
      minus Zgłoszenie podmiotu do opodatkowania podatkiem rolnym – osoby fizyczne.
      minus Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo
   plus Ochrona Środowiska
   plus Działalność Gospodarcza
   plus Inne
   plus Skargi i wnioski
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
Podatek leśny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Złożyć informację w sprawie podatku leśnego

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14  lub w pokoju Nr 23

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Zawidowie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682)
Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

Ilość odwiedzin: 22
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2003-08-21 12:18:08
Data udostępnienia informacji: 2003-08-21 12:18:08
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-28 11:09:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner