logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


URZĄD MIEJSKI > Struktura organizacyjna

Spis dokumentów:
1. Godziny urzędowania

 

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zawidowie

 BIURO OBSŁUGI KLIENTA - wew. 101

Email do Urzędu: urzad@zawidow.eu, umzawidow@wp.p

Stanowisko

Imię i nazwisko

Email

Pokój

Nr wew.

Burmistrz Miasta

Robert Łężny

r.lezny@zawidow.eu

15

105

Referat Prawno-Administracyjny

Sekretarz Miasta

Marcin Rogacki

sekretarz@zawidow.eu

16

103

Obsługa kancelaryjna organów gminy

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor Izabela Matuszczyk

kancelaria@zawidow.eu

urzad@zawidow.eu

14

105

Zamówienia publiczne i ochrona środowiska

Inspektor Anna Traczyk

zps@zawidow.eu

4

114

Gospodarka mieniem komunalnym i rolnictwo

Inspektor Janina Macutkiewicz

mkr@zawidow.eu

3

106

Drogownictwo i obsługa kasowa

Inspektor Irena Zawal

dk@zawidow.eu

20

122

Informatyk i obrona cywilna

Podinspektor Krzysztof Pawelec

 

oc@zawidow.eu

informatyk@zawidow.eu 

26

116

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Małgorzata Niedźwiecka (umowa zlecenie)

 

26

116

Referat Finansowy

Skarbnik Miasta

Kazimiera Bilmon

skarbnik@zawidow.eu

17

105

Główny księgowy

Lidia Niećko

gks@zawidow.eu

19

111

Księgowość budżetowa

Inspektor Magdalena Paustian

kb@zawidow.eu

19

119

Wymiar podatków lokalnych

Referent Bogusława Stankiewicz

pow@zawidow.eu

18

120

Księgowość podatków i opłat lokalnych

Inspektor Jolanta Fiedukiewicz

pok@zawidow.eu

18

110

Czynsze i gospodarka mieszkaniowa

Referent Maja Ciarkowska

cz@zawidow.eu

3

106

Księgowość oświatowa Podinspektor Justyna Płatek op@zawidow.eu  11 109

Referat Funduszy Pomocowych i Kontroli

Kierownik

Monika Grabowska-Stachowicz

kierownik@zawidow.eu

12

115

Promocja i marketing miasta

Inspektor Agnieszka Roczon

promocja@zawidow.eu

 

12

121

Koordynacja SIP i rewitalizacja miasta Podinspektor Ewa Blin psz@zawidow.eu  12 121

Sprawy organizacyjne – Biuro Obsługi Klienta

Inspektor Ewa Markiewicz

bok@zawidow.eu

2

101

Kierowca, doręczyciel poczty

Bogusław Wołodkowicz kierowca@zawidow.eu 26 116
Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i oświaty

Inspektor Barbara Mędrek-Rutowicz

 

ko@zawidow.eu  13 109
Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Beata Biały

usc@zawidow.eu

zusc@zawidow.eu

11

107

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 

75 77 88 480

 

 

 

Ilość odwiedzin: 53111
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2003-07-15 14:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-07-15 14:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-13 11:00:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner