logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Godziny urzędowania
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


URZĄD MIEJSKI > Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zawidowie

 BIURO OBSŁUGI KLIENTA - wew. 101

Email do Urzędu: urzad@zawidow.eu, umzawidow@wp.p

Stanowisko

Imię i nazwisko

Email

Pokój

Nr wew.

Burmistrz Miasta

Robert Łężny

r.lezny@zawidow.eu

15

105

Referat Prawno-Administracyjny

Sekretarz Miasta

Marcin Rogacki

sekretarz@zawidow.eu

16

103

Obsługa kancelaryjna organów gminy

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor Izabela Matuszczyk

kancelaria@zawidow.eu

urzad@zawidow.eu

14

105

Zamówienia publiczne i ochrona środowiska

Inspektor Anna Traczyk

zps@zawidow.eu

4

114

Gospodarka mieniem komunalnym i rolnictwo

Inspektor Janina Macutkiewicz

mkr@zawidow.eu

3

106

Drogownictwo i obsługa kasowa

Inspektor Irena Zawal

dk@zawidow.eu

20

122

Informatyk i obrona cywilna

Podinspektor Krzysztof Pawelec

 

oc@zawidow.eu

informatyk@zawidow.eu 

26

116

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Roman Nizicki (umowa zlecenie)

 

3

106

Referat Finansowy

Skarbnik Miasta

Kazimiera Bilmon

skarbnik@zawidow.eu

17

105

Główny księgowy

Lidia Niećko

gks@zawidow.eu

19

111

Księgowość budżetowa

Inspektor Magdalena Paustian

kb@zawidow.eu

19

119

Wymiar podatków lokalnych

Referent Bogusława Stankiewicz

pow@zawidow.eu

18

120

Księgowość podatków i opłat lokalnych

Inspektor Jolanta Fiedukiewicz

pok@zawidow.eu

18

110

Czynsze i gospodarka mieszkaniowa

Referent Maja Ciarkowska

cz@zawidow.eu

23

113

Referat Funduszy Pomocowych i Kontroli

Kierownik

Monika Grabowska-Stachowicz

kierownik@zawidow.eu

12

115

Promocja i marketing miasta

Inspektor Agnieszka Roczon

Młodszy referent Justyna Płatek (umowa na zastępstwo)

promocja@zawidow.eu

 

12

121

Koordynacja SIP i rewitalizacja miasta Podinspektor Ewa Blin psz@zawidow.eu  12 121

Sprawy organizacyjne – Biuro Obsługi Klienta

Inspektor Ewa Markiewicz

bok@zawidow.eu

2

101

Kierowca, doręczyciel poczty

Bogusław Wołodkowicz kierowca@zawidow.eu 26 116

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Barbara Mędrek-Rutowicz

usc@zawidow.eu

11

107

Zastępca Kierownika

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Beata Biały

zusc@zawidow.eu

13

109

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 

75 77 88 480

 

 

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2003-07-15 14:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-07-15 14:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-22 13:44:31

Wersja do wydruku...

corner   corner