logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Godziny urzędowania
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


URZĄD MIEJSKI > Struktura organizacyjna

Spis dokumentów:
1. Godziny urzędowania

 

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zawidowie

 BIURO OBSŁUGI KLIENTA - wew. 101

tel. 75 77 88 282, 75 77 88 360, 75 77 88 435

Email do Urzędu: urzad@zawidow.eu

stanowisko

imię i nazwisko

email

pokój

nr wew.

Burmistrz Miasta

Robert Łężny

r.lezny@zawidow.eu

15

102

Referat Prawno-Administracyjny

Sekretarz Miasta

Marcin Rogacki

sekretarz@zawidow.eu

16

103

Obsługa kancelaryjna organów gminy

Inspektor Izabela Matuszczyk

kancelaria@zawidow.eu

urzad@zawidow.eu

14

105

Informatyk

Inspektor Krzysztof Pawelec

informatyk@zawidow.eu 

26

116

Sprawy kancelaryjne - Biuro Obsługi Klienta

Referent Maja Ciarkowska

bok@zawidow.eu

2

101

Kadry i oświata

Referent Sylwia Kowalska

ko@zawidow.eu

23

113

Bezpieczeństwo i higiena pracy - umowa zlecenia

Małgorzata Niedźwiecka

 bhp@zawidow.eu

26

116

Kierowca, doręczyciel poczty

Kierowca

Wojciech Dowgiało

Adrian Juziuk

kierowca@zawidow.eu

26

116

Sprzątaczka

Jolanta Gaweł

     

Radca prawny - umowa zlecenia

Violetta Lemek

 

16

103

Referat Finansowy

Skarbnik Miasta

Lidia Niećko

skarbnik@zawidow.eu

gks@zawidow.eu

17

104

Główny księgowy

Magdalena Paustian

kb@zawidow.eu

19

119

Księgowość jednostki

Referent Monika Przygodzka

kj@zawidow.eu

19

111

Wymiar należności publicznoprawnych

Podinspektor Bogusława Stankiewicz

pow@zawidow.eu

3

120

Księgowość należności publicznoprawnych i egzekucja administracyjna

Inspektor Jolanta Fiedukiewicz

pok@zawidow.eu

3

110

Księgowość należności cywilnoprawnych i egzekucja sądowa

Podinspektor Wioleta Szychowska-Broda

nc@zawidow.eu

18

108

Księgowość oświaty

Podinspektor Justyna Płatek

op@zawidow.eu

18

109

Referat Funduszy Pomocowych i Kontroli

Kierownik

Monika Grabowska-Stachowicz

kierownik@zawidow.eu

4

115

Promocja i marketing miasta

Inspektor Agnieszka Roczon

promocja@zawidow.eu

4

121

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego

p.o. Kierownika

Ewa Blin

zps@zawidow.eu

12

114

Zarządzanie mieniem komunalnym

Podinspektor Agnieszka Frankiewicz

mkr@zawidow.eu

zmk@zawidow.eu 

13

106

Drogownictwo, koordynacja systemu gospodarki odpadami

Inspektor Irena Zawal

dk@zawidow.eu

20

122

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Beata Biały

zusc@zawidow.eu

11

107

Zastęcpa Kierownika

Marcin Rogacki

sekretarz@zawidow.eu

16

103

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Maja Ciarkowska 

75 77 88 480

 2

101

Pełnomocnik ds. RODO

Izabela Matuszczyk

iod@zawidow.eu

14

105

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-08-22 12:47:01 - Regulamin Organizacyjny - obowiązuje od 15.09.2007r. (163.32 kB)
2007-08-22 12:47:52 - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego - obowiązuje od 15.09.2007r. (24.46 kB)
2011-08-16 09:54:19 - Regulamin organizacyjny - obowiązuje od 1 lutego 2009r. (191.47 kB)
2011-08-16 09:55:19 - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego - obowiązuje od 1 lutego 2009r. (27.17 kB)
2011-08-23 09:31:48 - Regulamin organizacyjny - obowiązuje od 1 września 2011r. (197.02 kB)
2011-08-23 09:32:20 - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego - obowiązuje od 1 września 2011r. (32.88 kB)
2012-09-07 13:21:20 - Regulamin organizacyjny - obowiązuje od 1 września 2012 r. (223.50 kB)
2012-09-07 13:21:42 - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego - obowiązuje od 1 września 2012 r. (32.48 kB)
2016-02-01 11:05:36 - Regulamin organizacyjny - obowiązuje od 1 stycznia 2014r. (190.01 kB)
2015-02-09 09:55:21 - Zmiana regulaminu - od 1 lutego 2015 r. (43.63 kB)
2015-02-09 09:56:11 - Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawidowie - obowiązuje od 1 lutego 2015r. (49.53 kB)
2017-02-01 20:23:19 - Zmiana regulaminu - od 8 listopada 2016 r. (106.88 kB)
2017-02-22 13:42:37 - Regulamin organizacyjny - obowiązujący od 15 marca 2017 r. (210.25 kB)
2017-02-22 13:43:48 - Schemat organizacyjny - obowiązujący od 15 marca 2017 r. (61.47 kB)
2017-04-13 11:00:04 - Zmiana regulaminu - od 15 marca 2017 r. (autopoprawka) (80.30 kB)
2018-04-19 07:14:21 - Regulamin organizacyjny - obowiązujący od 1 kwietnia 2018 r. (220.61 kB)
2018-04-19 07:14:42 - Schemat organizacyjny - obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r. (47.79 kB)
2018-04-19 07:14:56 - Zmiana regulaminu organizacyjnego - z 21 marca 2018 r. (autopoprawka) (73.24 kB)
2018-08-02 09:39:29 - Regulamin organizacyjny - obowiązujący od 1 sierpnia 2018 r. (70.54 kB)
2018-08-02 09:40:17 - Schemat organizacyjny - obowiązujący od 1 sierpnia 2018 r. (55.50 kB)
2019-10-21 10:03:09 - Zmiana regulaminu - od 4 października 2019 r. (75.40 kB)
2020-12-10 11:19:25 - Zmiana regulamin organizacyjnego - obowiązująca od 10 grudnia 2020r. (187.45 kB)
2020-12-10 11:20:06 - Schemat organizacyjny - obowiązujący od 10 grudnia 2020 r. (49.68 kB)

Ilość odwiedzin: 163358
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2003-07-15 14:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-07-15 14:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-10 11:20:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner