logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez gminę Zawidów: stan na 22 września 2017 r.

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Przedmiot

 

Nr umowy

 

Data zawarcia

 

Data obowiązywania

 

 

Nr umowy w rejestrze

Data wprowadzenia do rejestru

 

Kwota

1.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4

59-970 Zawidów

 

 

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w granicach administracyjnych miasta Zawidów w 2017 roku

1.2017

02.01.2017

do 31.12.2017

ZPS.032.1.2017

02.01.2017

 

80.000,00 zł

brutto

2.

 

 

 

PPUH „PAULINKA”

Leokadia Droszcz

ul. Garncarska 5a

59-620 Gryfów Śląski

 

Konserwacja systemu oświetlenia drogowego miasta Zawidów w roku 2017.

2.2017

02.01.2017

do 31.12.2017

ZPS.032.2.2017

02.01.2017

 

29.894,90 zł brutto

3.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4

59-970 Zawidów

 

Prowadzeniu usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenia pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w 2017 roku

3.2017

03.01.2017

do 31.12.2017

ZPS.032.3.2017

03.01.2017

 

 

 

do 20.000,00 zł brutto

4.

 

 

 

MK PROJEKT

Maciej Kaczor

ul. A. Struga 14 lok. 1

58-500 Jelenia Góra

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy

ul. Niepodległości

 

4.2017

 

14.02.2017

 

do 14 dni

 

ZPS.032.4.2017

 

14.02.2017

 

3.000,00 zł

netto

5.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Kubackiego 9 lok. 5

02-954 Warszawa

 

Nadzór autorski i opieka techniczna nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina (..)

 

-

 

08.02.2017

 

01.04.2017-31.03.2018

 

ZPS.032.5.2017

 

28.02.2017

 

6.

 

 

 

Gabinet Weterynaryjny „CITOWET”

ul. Wierzbowa 16

59-970 Zawidów

 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (…)

1.2017

02.01.2017

do 31.12.2017

ZPS.032.6.2017

03.03.2017

 

7.

 

 

 

Przychodnia Weterynaryjna „Manhatan”

ul. Wyspiańskiego 63b

59-900 Zgorzelec

Wykonywanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych w zakresie sterylizacji lub kastracji psów i kotów

2.2017

02.01.2017

do 31.12.2017

ZPS.032.7.2017

03.03.2017

 

8.

 

 

 

BITMEX

Grzegorz Zygadło

ul. Kościuszki 9

48-370 Paczków

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

5.2017

03.03.2017

do 31.12.2017

ZPS.032.8.2017

03.03.2017

do 50.000,00 brutto

9.

 

 

 

MK PROJEKT

Maciej Kaczor

ul. A. Struga 14 lok. 1

58-500 Jelenia Góra

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej 355 na drogę gminną dz. nr 3/2

6.2017

03.03.2017

do 30.06.2017

ZPS.032.9.2017

03.03.2017

11.500,00 zł netto

10.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4

59-970 Zawidów

 

Utrzymanie zieleni w granicach administracyjnych gminy Zawidów

7.2017

31.03.2017

do 30.11.2017

ZPS.032.10.2017

31.03.2017

 

do 55.000,00 zł brutto

11.

 

 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ATA” Soczyński Mirosław

ul. Cmentarna 1

59-800 Lubań

Wykonanie dokumentacji w zakresie poprawy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie

8.2017

31.03.2017

do 19.04.2017

ZPS.032.11.2017

31.03.2017

9.000,00 zł

 netto

12.

 

 

 

MK PROJEKT

Maciej Kaczor

ul. A. Struga 14 lok. 1

58-500 Jelenia Góra

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy

ul. Mickiewicza

9.2017

03.04.2017

do 12.05.2017

ZPS.032.12.2017

03.04.2017

11.000,00 zł brutto

13.

 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa

ul. Zgorzelecka 39

59-970 Zawidów

Przekazanie dokumentacji wykonawczej wykonanej na podstawie Umowy nr 8.2017

Umowa przejęcia praw i obowiązków

12.04.2017

-

ZPS.032.13.2017

12.04.2017

-

14.

ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ADAM SZEWCZYK

ul. Wrocławska 3/7, 59-800 Lubań

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie

10.2017

12.04.2017

do 30.06.2017r

ZPS.032.14.2017

12.04.2017

5.000,00 zł netto

15.

Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak

Łagów, ul. Leśna 9 

  1. Zgorzelec

 

Przebudowa pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w ramach zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

11.2017

05.07.2017

 

do 01.08.2017r.

 

ZPS.032.15.2017

05.07.2017

12.751,22 zł brutto

16.

MK PROJEKT Maciej Kaczor ul. Andrzeja Struga 14 lok. 1, 58-500 Jelenia Góra

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy ulicy Miłosza wraz z łącznikami przyległych ulic w mieście Zawidów

12.2017

31.07.2017

do 30.08.2017r.

ZPS.032.16.2017

31.07.2017

15.000,00 zł brutto

17.

 

„HYDRO – INSTAL” Jadwisińczak Grzegorz

ul. Daszyńskiego  22

59-920 Bogatynia

 

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie – III Przetarg

13.2017

08.08.2017

do 30.11.2017 r.

ZPS.032.17.2017

08.08.2017

530.000,00 zł netto

18.

MK PROJEKT Maciej Kaczor ul. Andrzeja Struga 14 lok. 1, 58-500 Jelenia Góra

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie – III Przetarg

14.2017

08.08.2017

do 30.11.2017r.

ZPS.032.18.2017

08.08.2017

15.000,00 zł netto

19.

Biuro Projektowe MDS Projekt Dariusz Szołomicki                                       ul. Kulczyńskiego 3

 59-900 Zgorzelec

 

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania placu zabaw przy ulicy Konopnickiej w Zawidowie

15.2017

08.08.2017

 

do 31.08.2017r.

 

ZSP.032.19.2017

08.08.2017

2.500,00 zł netto

20.

Mariusz Korotusz

Usługi Elektryczne

ul. Zgorzelecka 41,

59-970 Zawidów

 

Remont instalacji elektrycznej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie.

 

16.2017

31.08.2017

 

do 30.09.2017r.

 

ZPS.032.20.2017

31.08.2017

11.000,00 zł brutto

Ilość odwiedzin: 10756
Nazwa dokumentu: REJESTR UMÓW
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23 11:34:26
Data udostępnienia informacji: 2017-06-23 11:34:26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 12:00:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner