logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-03-27 14:03:23 - Zarządzenie Nr 1.2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (2.11 MB)
2017-03-27 14:09:19 - Zarządzenie Nr 2.2017 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (635.09 kB)
2017-03-27 14:10:26 - Zarządzenie Nr 4.2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.06 MB)
2017-03-27 14:15:12 - Zarządzenie Nr 5.2017 z dnia 31.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (1.05 MB)
2017-03-27 14:50:49 - Zarządzenie Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w gminie miejskiej Zawidów. (5.46 MB)
2017-03-27 14:59:28 - Zarządzenie Nr 7.2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upo (871.64 kB)
2017-03-27 15:03:35 - Zarządzenie Nr 8.2017 z dnia 13.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.98 MB)
2017-03-27 15:09:06 - Zarządzenie Nr 9.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (10.65 MB)
2017-03-27 15:23:15 - Zarządzenie Nr 10.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej (1.46 MB)
2017-03-27 15:24:56 - Zarządzenie Nr 11.2017 z dnia 22.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzanie Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (368.26 kB)
2017-03-27 15:32:03 - Zarządzenie Nr 12.2017 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Za (474.52 kB)
2017-03-27 15:37:22 - Zarządzenie Nr 13.2017 z dnia 23.02.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawidów (1.07 MB)
2017-03-27 15:38:40 - Zarządzenie Nr 14.2017 z dnia 27.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (302.98 kB)
2017-03-27 15:41:27 - Zarządzenie Nr 15.2017 z dnia 28.02.2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1017.48 kB)
2017-03-27 15:52:47 - Zarządzenie Nr 16.2017 z dnia 13.03.2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2016 (19.26 MB)
2017-03-27 15:56:43 - Zarządzenie Nr 17.2017 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zawidowie do wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamie (307.67 kB)
2017-03-27 15:59:52 - Zarządzenie Nr 18.2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszko (723.32 kB)
2017-04-21 10:34:21 - Zarządzenie Nr 19.2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.79 MB)
2017-04-21 10:35:39 - Zarządzenie Nr 20.2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Zawidowa. (297.12 kB)
2017-04-21 10:40:49 - Zarządzenie Nr 22.2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (1.30 MB)
2017-04-21 10:44:50 - Zarządzenie Nr 23.2017 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania zniszczonych/uszkodzonych druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów (427.93 kB)
2017-04-21 10:48:28 - Zarządzenie Nr 24.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.17 MB)
2017-04-21 10:53:41 - Zarządzenie Nr 25.2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (421.10 kB)
2017-04-21 11:19:56 - Zarządzenie Nr 26.2017 z dnia 13.04.2017 r. zmieniające w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (303.60 kB)
2017-04-21 11:24:44 - Zarządzenie Nr 27.2017 z dnia 19.04.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (250.87 kB)
2017-04-21 11:28:56 - Zarządzenie Nr 28.2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.01 MB)
2017-05-16 10:58:13 - Zarządzenie Nr 29.2017 z dnia 28.04.2017 r. zmieniające w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (321.35 kB)
2017-05-16 10:59:07 - Zarządzenie Nr 30.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.17 MB)
2017-05-16 11:00:58 - Zarzadzenie Nr 31.2017 z dnia 11.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (510.93 kB)
2017-06-19 12:38:07 - Zarządzenie Nr 32.2017 z dnia 19.05.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (966.02 kB)
2017-06-19 12:39:52 - Zarządzenie Nr 33.2017 z dnia22.05.2017r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (927.55 kB)
2017-06-19 12:43:07 - Zarządzenie Nr 34.2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (747.55 kB)
2017-06-19 12:44:25 - Zarzadzenie Nr 35.2017 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Mickiewicza w Zawidowie (289.43 kB)
2017-07-12 09:20:34 - Zarządzenie nr 35a.2017 z dnia 20.06.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Oliwii Liro ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (271.54 kB)
2017-07-12 09:22:02 - Zarządzenie Nr 36.2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zawidów oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem. (1.84 MB)
2017-07-12 09:22:59 - Zarządzenie Nr 37.2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (2.19 MB)
2017-07-12 09:25:27 - Zarządzenie Nr 38.2017 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (1.75 MB)
2017-07-12 09:27:25 - Zarządzenie Nr 39.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie" - II Przetarg (295.88 kB)
2017-07-12 09:28:25 - Zarządzenie Nr 40.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (675.89 kB)
2017-07-12 09:29:41 - Zarządzenie Nr 41.2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (2.92 MB)
2017-07-12 09:31:43 - Zarządzenie Nr 42.2017 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr.3.2016 BM Zawidowa z dnia 15.01.2016 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w (2.33 MB)
2017-07-12 09:34:30 - Zarządzenie Nr 43.2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/139/2017 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum (260.52 kB)
2017-07-12 09:35:22 - Zarządzenie Nr 44.2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.23 MB)
2017-07-12 09:42:50 - Zarządzenie Nr 46.2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (564.13 kB)
2017-07-12 09:44:31 - Zarządzenie Nr 47.2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (1.08 MB)
2017-07-12 09:45:51 - Zarządzenia Nr 48.2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.13 MB)
2017-08-04 12:23:18 - Zarządzenie Nr 49.2017 z dnia 18.07.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.14 MB)
2017-08-04 12:27:11 - Zarządzenie Nr 50.2017 z dnia 18.07.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej...dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg. (295.68 kB)
2017-08-04 12:37:51 - Zarządzenie Nr 51.2017 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planó finansowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 (16.47 MB)
2017-08-04 12:39:32 - Zarządzenie Nr 52.2017 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (917.34 kB)
2017-08-07 10:01:55 - Zarządzenie Nr 53.2017 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2 (3.53 MB)
2017-08-04 12:45:28 - Zarządzenie Nr 54.2017 z dnia 04.08.2017 w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy (283.11 kB)
2017-11-28 10:37:13 - Zarządzenie Nr 55.2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2017 (1.63 MB)
2017-11-28 10:38:53 - Zarządzenie Nr 56.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 3.2016 BM Zawidowa z dn.15.01.2016 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Z (624.49 kB)
2017-11-28 10:41:27 - Zarządzenie Nr 57.2017 z dnia 25.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 3.2016 BM Zawidowa z dn. 15.01.2016 r. dot wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Z (4.58 MB)
2017-11-28 10:43:30 - Zarządzenie Nr 59.2017 r. z dnia 14.09.2017 r. w sprawie uruchomienia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno (3.30 MB)
2017-11-28 10:44:21 - Zarządzenie Nr 60.2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (2.49 MB)
2017-11-28 10:46:01 - Zarządzenie Nr 61.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidów uczęszczającego do przedszkola publicznego w Zawidowie z (448.61 kB)
2017-11-28 10:52:10 - Zarządzenie Nr 62.2017 z dnia 28.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (538.11 kB)
2017-11-28 10:54:13 - Zarządzenie Nr 63.2017 z dnia 05.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (396.03 kB)
2017-11-28 10:55:04 - Zarządzenie Nr 64.2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.77 MB)
2017-11-28 10:59:34 - Zarządzenie Nr 65.2017 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy (277.73 kB)
2017-11-28 11:01:53 - Zarządznie Nr 66.2017 r. z dnia 17.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.63 MB)
2017-11-28 11:03:03 - Zarządzenie Nr 67.2017 z dnia 19.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 r. (2.03 MB)
2017-11-28 11:04:22 - Zarządzenie Nr 68.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.07 MB)
2017-11-28 11:06:16 - Zarządzenie Nr 69.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy m (651.13 kB)
2017-11-28 11:07:23 - Zarządzenie Nr 70.2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (260.20 kB)
2017-11-28 11:08:42 - Zarządzenie Nr 71.2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników mienia Gminy Zawidów wg stanu na dzień 31 października 2017 r. (1.20 MB)
2017-11-28 11:10:57 - Zarządzenie Nr 72.2017 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzieć służących ochronie powetrza, związanych z (1.06 MB)
2017-11-28 11:12:58 - Zarządzenie Nr 73.2017 z dnia 06.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów (721.74 kB)
2017-11-28 11:13:58 - Zarządzenie Nr 74.2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (3.81 MB)
2017-11-28 11:15:49 - Zarządzenie Nr 75.2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2018 (21.30 MB)
2017-12-28 10:16:52 - Zarządzenie Nr 76.2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.17 MB)
2017-12-28 10:19:34 - Zarządzenie Nr 77.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosków i umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą li (5.72 MB)
2017-12-28 10:21:53 - Zarządzenie Nr 78.2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (3.09 MB)
2017-12-28 10:39:06 - Zarządzenie Nr 79.2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (2.16 MB)
2017-12-28 10:40:04 - Zarządznie Nr 80.2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (927.87 kB)
2017-12-28 10:42:41 - Zarządzenie Nr 81.2017 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. dla zadania pn. Świadczenie usług w zakresie odbierania wsz (339.91 kB)
2017-12-28 10:43:57 - Zarządzenie Nr 82.2017 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (2.18 MB)
2017-12-28 10:45:33 - Zarządzenie Nr 83.2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do odbioru realizacji zadania pn.: "Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów". (410.20 kB)
2017-12-28 10:46:39 - Zarządzenie Nr 84.2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.11 MB)
2018-01-03 14:04:44 - Zarządzenie Nr 86.2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacji do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim i OSP w Zawidowie według stanu na dzień 3 (1.61 MB)
2018-01-03 14:16:54 - Zarządzenie Nr 87.2017 r. z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.44 MB)
2018-01-03 14:18:39 - Zarządzenie Nr 88.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (3.49 MB)

Ilość odwiedzin: 14921
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 13:39:32
Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 13:39:32
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 14:21:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner