logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-03-27 14:03:23 - Zarządzenie Nr 1.2017 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (2.11 MB)
2017-03-27 14:09:19 - Zarządzenie Nr 2.2017 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (635.09 kB)
2017-03-27 14:10:26 - Zarządzenie Nr 4.2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.06 MB)
2017-03-27 14:15:12 - Zarządzenie Nr 5.2017 z dnia 31.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zawidowie. (1.05 MB)
2017-03-27 14:50:49 - Zarządzenie Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w gminie miejskiej Zawidów. (5.46 MB)
2017-03-27 14:59:28 - Zarządzenie Nr 7.2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upo (871.64 kB)
2017-03-27 15:03:35 - Zarządzenie Nr 8.2017 z dnia 13.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.98 MB)
2017-03-27 15:09:06 - Zarządzenie Nr 9.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (10.65 MB)
2017-03-27 15:23:15 - Zarządzenie Nr 10.2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej (1.46 MB)
2017-03-27 15:24:56 - Zarządzenie Nr 11.2017 z dnia 22.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzanie Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (368.26 kB)
2017-03-27 15:32:03 - Zarządzenie Nr 12.2017 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wysokości kosztów wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta Zawidowa uczęszczającego do przedszkola publicznego w Za (474.52 kB)
2017-03-27 15:37:22 - Zarządzenie Nr 13.2017 z dnia 23.02.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawidów (1.07 MB)
2017-03-27 15:38:40 - Zarządzenie Nr 14.2017 z dnia 27.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (302.98 kB)
2017-03-27 15:41:27 - Zarządzenie Nr 15.2017 z dnia 28.02.2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1017.48 kB)
2017-03-27 15:52:47 - Zarządzenie Nr 16.2017 z dnia 13.03.2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2016 (19.26 MB)
2017-03-27 15:56:43 - Zarządzenie Nr 17.2017 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zawidowie do wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamie (307.67 kB)
2017-03-27 15:59:52 - Zarządzenie Nr 18.2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszko (723.32 kB)
2017-04-21 10:34:21 - Zarządzenie Nr 19.2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.79 MB)
2017-04-21 10:35:39 - Zarządzenie Nr 20.2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Zawidowa. (297.12 kB)
2017-04-21 10:40:49 - Zarządzenie Nr 22.2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (1.30 MB)
2017-04-21 10:44:50 - Zarządzenie Nr 23.2017 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania zniszczonych/uszkodzonych druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów (427.93 kB)
2017-04-21 10:48:28 - Zarządzenie Nr 24.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.17 MB)
2017-04-21 10:53:41 - Zarządzenie Nr 25.2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (421.10 kB)
2017-04-21 11:19:56 - Zarządzenie Nr 26.2017 z dnia 13.04.2017 r. zmieniające w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu adm. publ. (303.60 kB)
2017-04-21 11:24:44 - Zarządzenie Nr 27.2017 z dnia 19.04.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (250.87 kB)
2017-04-21 11:28:56 - Zarządzenie Nr 28.2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2017 (1.01 MB)

Ilość odwiedzin: 157
Nazwa dokumentu: Rok 2017
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 13:39:32
Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 13:39:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-21 11:28:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner