logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
plus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-02-21 10:16:50 - Uchwała Nr XXV/128/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (3.28 MB)
2017-02-21 10:36:09 - Uchwała Nr XXV/129/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiebiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miejskiej Zawidów w (1.77 MB)
2017-02-21 10:43:05 - Uchwała Nr XXV/130/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. (977.37 kB)
2017-02-21 11:40:05 - Uchwała Nr XXV/131/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie ora (446.22 kB)
2017-02-21 11:41:03 - Uchwała Nr XXV/132/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2017 r. (751.92 kB)
2017-03-22 09:14:39 - Uchwała Nr XXVI/133/2017 z dnia 09.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zawidowie (338.72 kB)
2017-03-22 09:17:34 - Uchwała Nr XXVI/134/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2017 roku". (1.46 MB)
2017-03-22 09:30:30 - Uchwała Nr XXVI/135/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2017 (994.04 kB)
2017-03-22 09:35:24 - Uchwała Nr XXVI/136/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2017 (516.30 kB)
2017-03-22 09:47:28 - Uchwała Nr XXVI/137/2017 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola publicznego w Zawidowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chro (314.70 kB)
2017-03-27 12:34:30 - Uchwała XXVII/138/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawidów na lata 2016-2022 (53.51 MB)
2017-03-27 12:37:10 - Uchwała XXVII/139/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. (1.02 MB)
2017-06-19 10:24:58 - Uchwała nr XXVIII/140/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (2.11 MB)
2017-06-19 10:26:06 - Uchwała Nr XXVIII/141/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.69 MB)
2017-06-19 10:50:33 - Uchwała Nr XXIX/142/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2016 (317.49 kB)
2017-06-19 10:52:02 - Uchwała Nr XXIX/143/2017 z dnia 06.06.2017 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2016 (3.44 MB)
2017-06-19 10:52:56 - Uchwała Nr XXIX/144/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (226.95 kB)
2017-06-19 10:54:40 - Uchwała Nr XXIX/145/2017 z dnia 06.06.207 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2017 (2.97 MB)
2017-06-19 10:56:25 - Uchwała Nr XXIX/146/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów (3.21 MB)
2017-06-19 10:57:09 - Uchwała XXIX/147/2017 z dnia 06.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (186.49 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2017
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 09:47:34
Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 09:47:34
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-19 10:57:12

Wersja do wydruku...

corner   corner