logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
minus Informacje ODPADY KOMUNALNE
   minus Gospodarka komunalna
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-01-15 13:03:17 - Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (35.05 kB)
2011-12-21 11:30:31 - Lokalne punkty odbioru surowców wtórnych (20.70 kB)
2011-12-21 11:31:25 - Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (19.52 kB)
2011-12-21 11:32:10 - Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (20.62 kB)
2011-12-21 11:37:12 - Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (9.84 MB)
2011-12-21 11:43:09 - Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 (5.74 MB)
2012-01-09 09:00:19 - Informacja nt. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (27.74 kB)
2012-01-09 09:01:13 - Załącznik do informacji nt wpisu - wniosek (wersja WORD) (66.50 kB)
2012-01-09 09:01:57 - Załącznik do informacji nt. wpisu - oświadczenie (wersja WORD) (26.00 kB)
2012-01-12 05:20:51 - Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (20.38 kB)
2013-10-31 08:40:26 - Informacja o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do sk (233.82 kB)
2014-08-08 09:52:09 - Informacja o osiągniętcyh poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do sk (291.54 kB)
2015-01-29 13:24:33 - Wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w miesiącu styczniu 2015r. (33.00 kB)
2016-08-29 09:20:41 - Wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w miesiącu sierpniu 2016r. (32.00 kB)
2016-12-16 10:41:23 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawidów. (69.00 kB)

Ilość odwiedzin: 561
Nazwa dokumentu: Gospodarka komunalna
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Traczyk - podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Traczyk - podinspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawelec
Data wytworzenia informacji: 2011-12-21 11:32:00
Data udostępnienia informacji: 2011-12-21 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 10:41:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner