logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-05-25 08:04:33 - Zarządzenie BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży. (952.03 kB)
2015-08-25 12:12:47 - Zarządzenie Nr 64.2015 BM Zawidowa z dnia 19.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży. (1.53 MB)
2016-12-29 14:38:10 - Zarządzenie BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży. (1.18 MB)
2017-01-19 09:55:26 - Zarządzenie 1.2017 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży. (2.15 MB)
2017-05-24 10:06:51 - Zarządzenie 33.2017 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (938.13 kB)
2018-03-01 14:50:37 - Zarządzenie 20.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 885/29 przy ul. Z. Herberta (628.99 kB)
2018-06-01 09:37:50 - Zarządzenie 39.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (503.84 kB)
2018-06-08 13:50:11 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (359.55 kB)
2018-06-22 11:40:43 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (342.52 kB)
2018-06-29 13:13:50 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (282.78 kB)
2018-07-09 14:31:33 - Zarządzenie 54.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (542.70 kB)
2018-07-10 14:39:01 - Zarządzenie Nr 55.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (615.86 kB)
2018-07-20 09:53:45 - Zarządzenie Nr 57.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (627.09 kB)
2018-07-20 09:56:22 - Zarządzenie Nr 58.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców oraz udzielenia bonifikaty od (676.87 kB)
2018-08-02 10:28:54 - Zarządzenie nr 67.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym (507.08 kB)
2018-09-13 14:33:00 - Zarządzenie Nr 85.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (686.51 kB)
2018-09-21 12:45:39 - Zarządzenie Nr 87.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem ułamkowych czę (702.61 kB)
2018-10-10 09:02:45 - Zarządzenie Nr 89.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem ułamkowych czę (687.90 kB)
2018-10-10 14:57:22 - Zarządzenie Nr 90.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste (616.74 kB)
2018-10-10 14:59:02 - Zarządzenie Nr 91.2018 BM Zawidowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (880.56 kB)
2018-10-16 12:56:52 - Zarządzenie Nr 94.2018 BM Zawidowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym (499.13 kB)
2018-11-15 14:20:56 - Zarządzenie Nr 102.2018 Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (531.81 kB)
2018-12-10 15:24:47 - Zarządzenie Nr 110.2018 Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (527.35 kB)
2018-12-10 15:23:18 - Zarządzenie Nr 111.2018 Burmistrza Miasta Zawidowa z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (693.32 kB)
2019-01-30 14:11:28 - Zarządzenie Nr 6.2019 BM Zawidów w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców (689.64 kB)
2019-03-18 14:50:17 - Zarządzenie Nr 16.2019 Burmistrza Miasta Zawidów z dn. 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (934.37 kB)
2019-03-18 14:52:59 - Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Miasta Zawidów z dn. 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (538.68 kB)
2019-04-09 08:12:11 - Zarządzenie Nr Nr 19.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (644.71 kB)
2019-04-01 15:54:07 - Zarządzenie Nr 22.2019 BM Zawidów z dnia 01.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (585.17 kB)
2019-07-02 09:23:35 - Zarządzenie Nr 31.2019 BM Zawidowa z dnia 26.06.2019 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (792.26 kB)
2019-11-27 14:34:07 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (348.89 kB)
2019-12-23 10:32:08 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (78.22 kB)
2020-01-30 11:55:56 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (656.70 kB)
2020-02-13 12:44:31 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (382.35 kB)
2020-02-18 09:22:21 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (399.18 kB)
2020-03-30 14:06:44 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (67.98 kB)
2020-07-02 12:47:55 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (244.67 kB)
2020-07-02 12:51:03 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (238.94 kB)
2020-07-27 15:58:37 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (57.17 kB)
2020-07-29 14:52:52 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (51.88 kB)
2020-07-31 12:40:12 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego (81.55 kB)
2020-07-31 13:54:12 - Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych najemców (79.57 kB)
2020-07-31 14:01:21 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 31.07.2020 r. w sprawie sporządzania wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (88.34 kB)
2021-01-18 15:06:32 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetagu nieograniczonego (98.01 kB)
2021-01-18 15:08:04 - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu (113.37 kB)
2021-02-17 13:01:01 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego (110.78 kB)
2021-03-24 15:54:09 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ograniczonego (92.37 kB)
2021-04-19 15:32:57 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. (101.47 kB)
2021-05-13 14:10:52 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonego (95.43 kB)
2021-05-19 15:07:29 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ograniczonego (105.16 kB)

Ilość odwiedzin: 39533
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Frankiewicz - Podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-07-24 11:20:04
Data udostępnienia informacji: 2013-07-24 11:20:04
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-19 15:07:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner