logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
minus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
   plus ARCHIWUM
   minus Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/35
   minus Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/18
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. ARCHIWUM
2. Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/35
3. Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/18

Załączniki do pobrania: 2019-06-14 09:30:53 - I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/2 (620.63 kB)
2020-06-30 11:44:41 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 919/3 (542.38 kB)
2020-06-30 11:47:00 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 915/26 (535.10 kB)
2020-07-27 16:01:17 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 889 (138.34 kB)
2020-07-27 16:02:44 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 614 i 616 (126.93 kB)
2020-08-21 13:18:54 - Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 919/3 (51.64 kB)
2020-09-04 13:51:41 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 78/8 (142.89 kB)
2021-02-08 10:44:05 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidów o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 78/6, Obr. I (1.98 MB)
2021-03-16 14:50:33 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 915/22 (132.02 kB)
2021-03-16 14:51:18 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 915/23 (134.59 kB)
2021-03-23 14:25:49 - I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 912/6 (261.75 kB)
2021-03-31 12:46:03 - Odwołanie I publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej 912/6 (174.37 kB)
2021-04-28 14:40:44 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 613 i 615 (143.60 kB)
2021-04-28 14:43:07 - Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 915/22 (53.27 kB)
2021-04-28 14:43:38 - Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej nr 915/23 (54.03 kB)
2021-05-24 12:51:04 - Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 912/6 (138.21 kB)
2021-06-17 09:09:13 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidów o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 170/19, Obr. I Zawidów (401.35 kB)
2021-06-17 09:09:43 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidów o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 170/20, Obr. I Zawidów (403.72 kB)
2021-06-25 13:40:15 - Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 613 i 615 (50.05 kB)

Ilość odwiedzin: 22388
Nazwa dokumentu: Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Janina Macutkiewicz - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Macutkiewicz - inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-11-30 08:43:23
Data udostępnienia informacji: 2007-11-30 08:43:23
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-25 13:40:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner