logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
minus Postępowania do 130.000 zł
   plus Archiwum
   minus Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów
   minus Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap.
   minus Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie
   minus Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 790.000,00 zł
   minus Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2020 roku
   minus Produkcja, oznakowanie i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza po
   minus Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w 2020 roku
   minus Dostawa komputerów przenośnych i tabletów dla Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zawidowie
   minus Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - II etap
   minus Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Zawidowie
   minus Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk
   minus Sporządzanie i dostarczanie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego dla siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie
   minus Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
   minus Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie
   minus Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
   minus Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021
   minus Utwardzenie pobocza ulicy Dworcowej w Zawidowie
   minus Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku
   minus Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów
   minus Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie
   minus Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej
   minus Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej
   minus Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów
3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap.
4. Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie
5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 790.000,00 zł
6. Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2020 roku
7. Produkcja, oznakowanie i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza po
8. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w 2020 roku
9. Dostawa komputerów przenośnych i tabletów dla Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zawidowie
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - II etap
11. Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Zawidowie
12. Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk
13. Sporządzanie i dostarczanie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego dla siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie
14. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
15. Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie
16. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
17. Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021
18. Utwardzenie pobocza ulicy Dworcowej w Zawidowie
19. Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku
20. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów
21. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie
22. Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej
23. Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej
24. Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk

Ilość odwiedzin: 116555
Nazwa dokumentu: Postępowania do 130.000 zł
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Blin - Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Łężny - Burmistrz
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Blin
Data wytworzenia informacji: 2009-04-07 09:24:04
Data udostępnienia informacji: 2009-04-07 09:24:04
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 15:07:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner