logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:56:25
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:55:39
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:53:58
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:51:23
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:50:49
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:49:31
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:49:01
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:48:05
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:47:29
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:47:02
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:42:35
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:41:41
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:40:19
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:37:32
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:37:05
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:32:30
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:26:52
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:25:41
Kontrole wewnętrzne Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:21:55
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:15:19
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:10:52
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:08:40
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 13:04:57
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 12:28:14
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 12:26:39
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 12:24:39
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 12:22:08
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 12:04:25
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 11:37:24
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 11:32:55
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 11:20:20
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-25 11:19:11
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-06-17 14:41:32
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Ewa Blin 2021-06-17 09:09:47
Rok 2021 Ewa Blin 2021-06-16 13:19:15
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2021-06-09 09:20:20
Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk Ewa Blin 2021-06-09 09:12:11
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2021-06-04 08:57:05
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-06-02 13:43:33
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-06-02 13:43:07
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-01 13:44:25
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-06-01 13:18:50
Postępowania do 130.000 zł Ewa Blin 2021-05-31 15:07:27
Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Marcin Rogacki 2021-05-31 14:50:15
Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk Ewa Blin 2021-05-31 14:13:24
Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk Ewa Blin 2021-05-31 14:11:41
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-05-31 14:00:26
Postępowania do 130.000 zł Ewa Blin 2021-05-31 13:59:41
Postępowania do 130.000 zł Ewa Blin 2021-05-31 13:58:33
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2021-05-24 12:52:29
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-05-21 12:50:38
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-05-21 12:21:45
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-20 10:27:42
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-20 10:27:33
2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-20 10:03:39
2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-20 10:03:18
2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-20 10:01:52
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-19 15:09:11
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-19 15:09:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-05-19 15:07:38
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:13:09
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:11:51
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:11:34
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:10:02
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:09:44
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:09:01
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:08:33
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:08:16
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:07:36
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:07:18
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2021-05-18 13:06:56
Sprawozdania z realizacji budżetu Izabela Matuszczyk 2021-05-18 11:44:59
Sprawozdania z realizacji budżetu Izabela Matuszczyk 2021-05-18 11:43:22
Sprawozdania z realizacji budżetu Izabela Matuszczyk 2021-05-18 11:42:14
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-17 13:03:25
Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Marcin Rogacki 2021-05-17 12:42:04
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-17 11:51:07
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-17 11:20:22
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-17 11:10:55
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-05-17 11:06:24
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marcin Rogacki 2021-05-14 09:08:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-05-13 14:12:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-05-13 14:10:58
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020 Marcin Rogacki 2021-05-12 08:37:25
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2021-05-06 13:52:58
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:30:02
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:29:57
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:26:07
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:20:51
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:19:40
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:17:59
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:16:43
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:12:33
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:06:21
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:02:41
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-04-30 13:01:29
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zawidów za 2020 r. Izabela Matuszczyk 2021-04-30 12:55:23
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-04-30 09:47:16
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-04-29 14:55:08
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-04-29 14:34:25
Remont korytarza na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Marcin Rogacki 2021-04-29 13:38:58
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2021-04-28 14:46:29
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2021-04-28 14:43:43
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2021-04-28 14:40:52
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-23 10:36:32
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-04-19 15:34:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-04-19 15:33:01
Informacje nt. wody Ewa Blin 2021-04-13 13:46:17
Informacje nt. wody Ewa Blin 2021-04-13 13:45:32
Informacje nt. wody Ewa Blin 2021-04-13 13:44:01
Informacje nt. wody Ewa Blin 2021-04-13 13:42:46
Informacje nt. wody Ewa Blin 2021-04-13 13:41:29
Informacje nt. wody Ewa Blin 2021-04-13 13:39:02
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2021-04-12 14:47:12
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-12 11:57:59
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-12 11:57:53
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-12 11:48:48
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-12 11:48:36
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-09 10:29:51
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-09 10:29:44
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-04-07 17:03:13
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-04-01 10:53:55
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-04-01 10:03:51
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-04-01 09:58:18
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Ewa Blin 2021-03-31 12:46:07
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-03-31 11:36:11
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-03-31 11:33:46
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-03-31 11:12:35
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-03-31 11:09:33
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-30 13:13:04
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-30 13:09:44
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-30 13:07:25
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-30 13:05:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-30 13:03:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-03-24 15:54:13
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-24 13:54:34
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-24 13:51:45
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie Ewa Blin 2021-03-24 13:51:26
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-03-24 13:27:46
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2021-03-23 14:25:57
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2021-03-16 14:51:35
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2021-03-05 13:17:42
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2021-03-05 13:04:58
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2021-03-05 13:04:54
Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie Izabela Matuszczyk 2021-03-05 09:58:14
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-03-02 11:41:57
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-03-02 11:39:25
Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Ewa Blin 2021-02-25 14:06:44
Interpelacja radnej Danuty Lachowicz Izabela Matuszczyk 2021-02-24 10:08:38
Interpelacja radnej Danuty Lachowicz Izabela Matuszczyk 2021-02-24 10:04:00
Interpelacja radnej Danuty Lachowicz Izabela Matuszczyk 2021-02-24 10:03:25
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-17 13:06:57
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-17 13:06:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-02-17 13:04:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-02-17 13:01:10
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-16 09:51:43
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Ewa Blin 2021-02-15 15:28:04
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-02-11 09:40:16
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2021-02-11 09:39:52
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2021-02-10 15:02:08
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Marcin Rogacki 2021-02-09 11:32:47
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Marcin Rogacki 2021-02-09 11:31:06
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Ewa Blin 2021-02-08 10:44:20
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-04 13:48:30
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-04 13:26:17
Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie Ewa Blin 2021-02-04 11:48:23
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-02 10:39:56
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-02-02 10:36:37
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Marcin Rogacki 2021-02-01 11:34:45
NSP 2021 Marcin Rogacki 2021-02-01 11:34:02
NSP 2021 Marcin Rogacki 2021-02-01 11:33:26
NSP 2021 Marcin Rogacki 2021-02-01 11:32:16
POWSZECHNY SPIS ROLNY Marcin Rogacki 2021-02-01 09:20:22
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-29 13:32:41
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-29 13:32:22
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-29 13:29:09
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-29 13:17:22
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-01-27 13:52:27
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-01-27 13:43:20
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-26 11:22:58
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-26 11:20:54
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 Marcin Rogacki 2021-01-25 11:18:12
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-21 15:05:57
Uchwały podjęte w roku 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-21 14:32:11
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-01-21 13:46:24
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-01-21 13:40:29
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2021-01-21 13:34:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2021-01-18 15:14:01
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-18 15:03:37
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku Ewa Blin 2021-01-18 13:19:37
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-15 13:23:23
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-15 13:01:16
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-15 12:52:18
Wieloletnia Prognoza Finansowa Izabela Matuszczyk 2021-01-15 12:30:06
Budżet miasta 2021 Marcin Rogacki 2021-01-15 12:08:10
Budżet miasta 2021 Marcin Rogacki 2021-01-15 12:06:24
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2021-01-14 13:21:17
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-14 08:57:03
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-14 08:55:45
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-13 08:45:01
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-13 08:32:47
Rok 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-11 15:54:52
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku Ewa Blin 2021-01-08 12:58:56
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Marcin Rogacki 2021-01-08 11:43:05
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-01-08 09:17:03
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-01-08 08:53:27
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2021-01-08 08:48:21
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku Ewa Blin 2021-01-08 08:22:22
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku Ewa Blin 2021-01-08 08:21:37
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2021 roku Ewa Blin 2021-01-08 08:21:11
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 Izabela Matuszczyk 2021-01-07 12:07:50
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2021-01-07 11:31:53
Podatki i opłaty lokalne Marcin Rogacki 2021-01-05 08:20:13
Podatek od nieruchomości Marcin Rogacki 2021-01-05 08:18:27
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Marcin Rogacki 2021-01-05 08:16:03
Podatek od nieruchomości Marcin Rogacki 2021-01-05 08:08:15
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Krzysztof Pawelec 2021-01-04 15:35:44
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-12-30 10:21:19
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-12-30 10:20:34
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-12-30 10:20:12
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-12-30 10:19:24
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Ewa Blin 2020-12-30 07:34:42
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-29 14:42:58
Informacje nt. wody Ewa Blin 2020-12-23 09:36:32
Budżet miasta 2021 Izabela Matuszczyk 2020-12-21 16:07:32
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-21 16:03:47
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-21 15:59:05
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-16 12:58:11
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-16 12:55:18
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-12-14 13:14:29
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-12-14 13:13:57
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-12-14 13:13:29
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Marcin Rogacki 2020-12-14 11:05:37
Utwardzenie pobocza ulicy Dworcowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2020-12-11 12:07:31
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2020-12-10 11:20:15
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2020-12-10 11:14:27
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-10 09:57:37
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-10 09:56:43
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-12-09 14:50:38
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Marcin Rogacki 2020-12-04 14:23:38
Interpelacja radnego Andrzeja Majewskiego Izabela Matuszczyk 2020-12-01 14:24:15
Interpelacja radnego A. Majewskiego Izabela Matuszczyk 2020-12-01 10:11:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-11-25 11:27:07
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-24 10:00:59
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-24 10:00:42
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-23 16:00:02
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-23 15:59:47
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-23 15:59:34
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-23 15:26:33
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-02 12:38:39
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-11-02 12:33:08
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-10-30 13:45:50
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-10-30 13:38:38
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-10-30 13:32:30
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-10-30 13:17:41
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-10-30 13:16:39
INFORMACJE I KOMUNIKATY Anna Traczyk 2020-10-30 13:15:54
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-10-30 13:02:28
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-10-30 13:02:26
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-10-30 12:22:36
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-10-30 12:17:21
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-10-30 11:46:16
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-10-30 11:05:08
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-10-28 17:38:32
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-10-28 17:38:26
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-10-28 17:35:51
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-10-27 12:17:32
Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 Anna Traczyk 2020-10-27 12:12:18
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-10-23 08:19:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-10-16 13:50:01
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-10-09 13:36:37
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-10-09 13:32:09
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-10-01 08:43:30
Rok 2020 Anna Traczyk 2020-09-30 14:16:20
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-30 13:40:12
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-30 13:26:35
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-30 13:02:00
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-30 12:26:31
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-30 12:16:48
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-09-29 08:40:57
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-09-29 08:40:53
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-28 15:17:38
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-28 15:15:15
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-28 15:07:14
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-28 14:30:07
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-28 11:43:31
Przebudowa schodów i skweru przy ul. Zgorzeleckiej w Zawidowie Anna Traczyk 2020-09-25 14:05:51
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Anna Traczyk 2020-09-25 13:54:29
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-09-22 10:11:48
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-09-22 10:10:49
Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 Marcin Rogacki 2020-09-21 15:55:08
na/w 2021 r. Marcin Rogacki 2020-09-21 15:52:31
na/w 2021 r. Marcin Rogacki 2020-09-21 15:49:48
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-09-17 08:47:25
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-09-17 08:46:49
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-09-17 08:45:12
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Krzysztof Pawelec 2020-09-16 13:59:59
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Krzysztof Pawelec 2020-09-16 13:55:47
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Krzysztof Pawelec 2020-09-16 13:53:12
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 11:23:00
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:36:40
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:34:55
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:32:29
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:24:25
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:22:34
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:17:58
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 09:06:00
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 08:58:19
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 08:36:48
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-09-16 08:33:28
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Anna Traczyk 2020-09-14 13:36:37
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-09-11 12:20:47
Gospodarka mieszkaniowa Anna Traczyk 2020-09-10 15:08:38
POWSZECHNY SPIS ROLNY Anna Traczyk 2020-09-10 07:14:49
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Krzysztof Pawelec 2020-09-04 13:51:50
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-08-31 09:28:27
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-08-25 09:32:35
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-08-25 09:27:50
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Anna Traczyk 2020-08-21 13:19:05
Rok 2020 Anna Traczyk 2020-08-21 09:57:45
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-20 13:52:02
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2020-08-12 10:31:41
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Anna Traczyk 2020-08-10 15:25:51
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Anna Traczyk 2020-08-10 15:24:59
Petycje Anna Traczyk 2020-08-10 14:30:49
Petycje Anna Traczyk 2020-08-10 14:29:38
Petycje Anna Traczyk 2020-08-10 14:28:12
Petycje Anna Traczyk 2020-08-10 14:26:40
Petycje Anna Traczyk 2020-08-10 14:25:22
Petycje Anna Traczyk 2020-08-10 12:45:38
Sporządzanie i dostarczanie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego dla siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie Krzysztof Pawelec 2020-08-06 09:31:51
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-06 08:01:12
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-06 07:57:08
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-04 12:31:46
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-08-04 11:16:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2020-07-31 14:10:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2020-07-31 13:54:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2020-07-31 13:49:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2020-07-31 12:41:16
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-07-31 10:52:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2020-07-29 14:53:09
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2020-07-27 16:03:02
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2020-07-27 16:02:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2020-07-27 15:59:24
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-07-15 11:59:29
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-07-14 14:05:23
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marcin Rogacki 2020-07-14 13:01:28
Gospodarka komunalna Anna Traczyk 2020-07-14 09:40:14
Gospodarka komunalna Anna Traczyk 2020-07-14 09:36:34
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-07-14 07:35:57
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2020-07-10 10:58:46
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-07-10 09:24:26
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-07-03 12:52:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Anna Traczyk 2020-07-02 13:04:39
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-07-02 10:52:43
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-07-02 10:15:56
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Anna Traczyk 2020-06-30 11:47:30
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-30 11:15:32
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-06-29 12:55:40
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-26 11:13:31
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-25 13:28:37
Informacje nt. wody Anna Traczyk 2020-06-25 12:54:12
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-06-24 14:04:13
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2020-06-24 14:02:21
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2020-06-24 11:24:48
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:28:10
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:24:28
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:15:16
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:13:19
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:08:42
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:07:59
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 12:07:29
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:53:31
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:52:03
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:44:59
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:41:20
2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:37:21
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:34:20
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:33:37
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:32:26
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-06-23 11:30:53
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-06-22 13:23:57
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-22 12:55:47
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-06-22 12:35:36
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-18 11:42:59
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-16 14:58:52
Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek schodowych w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszk Anna Traczyk 2020-06-16 14:20:56
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - II etap Anna Traczyk 2020-06-16 13:31:36
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Anna Traczyk 2020-06-16 11:01:27
POWSZECHNY SPIS ROLNY Anna Traczyk 2020-06-16 10:59:37
POWSZECHNY SPIS ROLNY Anna Traczyk 2020-06-16 10:33:16
POWSZECHNY SPIS ROLNY Krzysztof Pawelec 2020-06-16 09:39:32
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-16 06:57:04
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-16 06:55:32
Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Zawidowie Anna Traczyk 2020-06-15 10:03:52
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-12 14:41:06
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-12 07:32:10
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-12 07:30:54
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2020-06-09 09:43:59
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-08 13:31:17
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-08 13:30:19
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-08 13:07:31
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-08 12:05:35
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-05 12:15:56
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-05 10:18:30
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-05 08:27:34
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-04 14:24:31
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-04 07:37:34
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-04 07:36:13
Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. Marcin Rogacki 2020-06-04 07:35:43
Interpelacja radnej Danuty Lachowicz Izabela Matuszczyk 2020-05-29 13:55:39
Interpelacja radnej Danuty Lachowicz Izabela Matuszczyk 2020-05-29 13:54:23
Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Zawidowie Anna Traczyk 2020-05-28 14:30:23
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2020-05-28 14:11:12
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - II etap Anna Traczyk 2020-05-26 10:38:05
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - II etap Anna Traczyk 2020-05-22 10:44:48
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - II etap Anna Traczyk 2020-05-18 12:32:36
Informacje nt. wody Anna Traczyk 2020-05-15 08:47:13
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-05-15 08:39:30
Podatek od nieruchomości Izabela Matuszczyk 2020-05-11 10:33:34
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-05-11 10:17:59
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-05-11 08:47:07
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-05-07 11:48:22
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-05-06 15:28:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-04-30 17:42:26
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-04-30 17:41:23
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-04-30 17:35:39
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-04-30 17:35:04
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-04-30 17:26:11
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-04-30 17:25:17
Ważne Instytucje Marcin Rogacki 2020-04-30 12:18:13
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-04-24 13:06:51
Petycje Anna Traczyk 2020-04-24 13:04:26
Petycje Anna Traczyk 2020-04-24 13:03:14
Petycje Anna Traczyk 2020-04-24 11:55:42
Petycje Anna Traczyk 2020-04-23 11:49:28
Opłata od posiadania psów Marcin Rogacki 2020-04-21 08:03:23
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w 2020 roku Anna Traczyk 2020-04-20 12:14:46
Dostawa komputerów przenośnych i tabletów dla Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zawidowie Anna Traczyk 2020-04-20 08:51:39
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-04-20 08:08:41
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-04-14 10:43:08
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-04-09 14:11:42
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-04-08 12:42:16
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2020-04-07 15:05:54
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2020-03-31 12:43:52
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2020-03-31 12:43:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2020-03-30 14:06:56
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-03-27 11:25:58
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-03-27 11:25:37
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-03-27 11:17:58
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-03-27 11:17:09
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-03-27 10:56:38
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-03-27 10:31:37
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Anna Traczyk 2020-03-26 14:17:24
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Anna Traczyk 2020-03-26 14:10:03
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-03-24 11:20:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Anna Traczyk 2020-03-23 09:48:00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2020-03-17 12:11:08
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2020-03-17 08:37:27
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-03-11 12:56:55
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-03-04 09:37:18
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-03-04 09:06:06
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2020-02-28 10:11:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-25 13:32:37
Produkcja, oznakowanie i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza po Anna Traczyk 2020-02-25 12:52:44
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-02-25 07:25:22
Gospodarka komunalna Anna Traczyk 2020-02-21 07:30:19
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-02-19 15:07:54
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-02-19 14:42:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Anna Traczyk 2020-02-18 09:22:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Anna Traczyk 2020-02-13 12:44:37
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przebudowa oświetlenia drogowego.. Anna Traczyk 2020-02-13 10:37:12
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap z podziałem na części: Część I Wymiana przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających. Część II Przebudowa oświetlenia drogowego Anna Traczyk 2020-02-13 10:33:21
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-10 13:48:01
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-10 13:46:48
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-10 13:20:14
Uchwały podjęte w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-10 13:13:22
Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie Izabela Matuszczyk 2020-02-10 11:07:42
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-02-10 09:01:13
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-02-10 09:00:26
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. Marcin Rogacki 2020-02-10 08:59:52
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2020-02-10 08:56:37
Wybory ławników 2020-2023 Marcin Rogacki 2020-02-10 08:56:15
Budżet miasta 2020 r. Izabela Matuszczyk 2020-02-07 14:07:31
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-02-07 14:01:10
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-02-07 13:57:34
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-02-07 13:56:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-07 13:20:25
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-02-07 11:08:09
Informacje nt. wody Anna Traczyk 2020-02-07 11:04:22
Rok 2020 Izabela Matuszczyk 2020-02-06 10:48:39
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2020-02-03 14:23:10
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-01-31 09:48:01
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-01-30 12:59:32
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-01-30 12:59:06
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-01-30 12:47:33
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-01-30 12:37:42
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2020-01-30 12:35:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Anna Traczyk 2020-01-30 11:56:05
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2020-01-30 09:18:52
Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie Izabela Matuszczyk 2020-01-29 15:37:27
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2020-01-29 15:27:05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-01-29 11:21:52
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-01-28 13:22:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Izabela Matuszczyk 2020-01-28 13:18:53
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Marcin Rogacki 2020-01-27 10:46:57
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2020-01-22 13:24:06
Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Anna Traczyk 2020-01-14 12:17:28
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przebudowa oświetlenia drogowego.. Anna Traczyk 2020-01-14 11:58:30
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2020-01-09 14:19:01
Budżet miasta 2020 r. Izabela Matuszczyk 2020-01-08 10:13:54
Budżet miasta 2020 r. Izabela Matuszczyk 2020-01-08 09:44:26
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2020-01-07 08:46:05
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2020-01-07 08:32:19
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2020-01-03 14:07:41
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2020-01-03 14:02:11
Konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2020 roku Anna Traczyk 2020-01-03 11:50:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 Marcin Rogacki 2020-01-03 10:31:32
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2020-01-02 14:04:15
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Anna Traczyk 2020-01-02 13:31:07
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-01-02 11:44:50
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-01-02 11:43:52
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-01-02 11:00:37
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2020-01-02 10:59:52
Informacje ODPADY KOMUNALNE Anna Traczyk 2020-01-02 10:51:47
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2020-01-02 09:50:06
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przebudowa oświetlenia drogowego.. Marcin Rogacki 2019-12-30 11:47:25
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przebudowa oświetlenia drogowego.. Anna Traczyk 2019-12-24 08:35:05
Informacje nt. wody Anna Traczyk 2019-12-24 08:13:22
Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/18 Krzysztof Pawelec 2019-12-23 13:57:28
Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/35 Krzysztof Pawelec 2019-12-23 13:56:42
Ogłoszenie o I ustym przeatrgu nieograniczonym dz. nr 524/35 Krzysztof Pawelec 2019-12-23 13:56:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2019-12-23 10:32:22
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 790.000,00 zł Anna Traczyk 2019-12-20 12:25:39
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-12-20 11:04:39
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap z podziałem na części: Część I Wymiana przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających. Część II Przebudowa oświetlenia drogowego Anna Traczyk 2019-12-18 13:31:54
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-12-17 14:32:31
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przebudowa oświetlenia drogowego.. Anna Traczyk 2019-12-13 14:06:51
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-12-13 13:14:10
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap z podziałem na części: Część I Wymiana przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających. Część II Przebudowa oświetlenia drogowego Anna Traczyk 2019-12-13 13:10:08
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2019-12-11 13:55:02
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Anna Traczyk 2019-12-11 12:36:41
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 790.000,00 zł Anna Traczyk 2019-12-10 14:10:05
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Anna Traczyk 2019-12-10 13:45:52
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-12-10 13:22:58
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap. Anna Traczyk 2019-12-09 13:34:13
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie – I etap z podziałem na części: Część I Wymiana przyłączy, hydrantów i zasuw odcinających. Część II Przebudowa oświetlenia drogowego Anna Traczyk 2019-12-06 13:09:22
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Anna Traczyk 2019-11-29 13:17:05
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Anna Traczyk 2019-11-28 12:31:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2019-11-27 14:34:33
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-11-22 12:00:13
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przetarg drugi Anna Traczyk 2019-11-21 14:05:35
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap. Przetarg drugi Anna Traczyk 2019-11-19 12:50:27
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2019-11-07 08:03:32
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-11-06 14:11:00
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2019-11-06 11:30:39
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2019-11-06 11:30:24
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2019-11-06 11:26:19
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2019-11-06 11:24:54
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2019-11-06 11:22:21
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-11-06 11:21:30
Tablica ogłoszeń Anna Traczyk 2019-11-05 11:43:04
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap Anna Traczyk 2019-11-05 10:06:24
Wyniki konsultacji Izabela Matuszczyk 2019-11-04 12:27:01
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap Anna Traczyk 2019-10-31 13:17:07
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap Anna Traczyk 2019-10-31 09:27:10
Gospodarka komunalna Anna Traczyk 2019-10-30 12:14:38
Gospodarka komunalna Anna Traczyk 2019-10-30 11:59:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-10-25 09:54:23
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-10-25 09:53:56
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-10-25 09:39:34
Zapytania i wioski Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2019-10-24 11:04:04
Zapytania i wioski Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2019-10-24 11:04:00
Interpelacje Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Izabela Matuszczyk 2019-10-24 11:02:39
Burmistrz Miasta Krzysztof Pawelec 2019-10-23 07:31:09
Burmistrz Miasta Krzysztof Pawelec 2019-10-23 07:30:34
II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-10-22 07:04:33
Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-10-22 07:03:28
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-10-21 15:45:10
Budżet miasta 2019 r. Izabela Matuszczyk 2019-10-21 13:13:46
Budżet miasta 2019 r. Izabela Matuszczyk 2019-10-21 13:13:32
Budżet miasta 2019 r. Izabela Matuszczyk 2019-10-21 13:05:28
Budżet miasta 2019 r. Izabela Matuszczyk 2019-10-21 12:41:16
Budżet miasta 2019 r. Izabela Matuszczyk 2019-10-21 10:52:31
Sprawozdania z realizacji budżetu Izabela Matuszczyk 2019-10-21 10:28:15
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-21 10:23:19
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2019-10-21 10:03:29
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2019-10-21 10:00:52
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-10-17 14:55:55
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-10-17 14:54:48
II publiczny przetarg nieograniczony - dz. nr 912/6 przy ul. H. Sienkiewicza Marcin Rogacki 2019-10-17 14:48:29
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Rogacki 2019-10-17 14:47:17
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Rogacki 2019-10-17 14:08:00
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Rogacki 2019-10-17 14:07:36
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w wariancie podstawowym położona przy ul. Cichej w Zawidowie na terenie działki nr 430/11, AM-7, Obr Marcin Rogacki 2019-10-17 14:06:43
Otwarta Strefa Aktywności w wariancie podstawowym położona przy ul. Cichej w Zawidowie na terenie działki nr 430/11, AM-7, Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-10-17 14:06:15
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo Marcin Rogacki 2019-10-17 14:05:49
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo - etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - P Marcin Rogacki 2019-10-17 14:05:20
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wydzielenia klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacy Marcin Rogacki 2019-10-17 14:04:59
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz. nr 173, 174/1, 193 (Obr. II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeski Marcin Rogacki 2019-10-17 14:04:15
Sporządzanie i dostawa dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczanego do siedziby Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-10-17 14:03:42
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2019-10-17 14:03:16
Opracowanie logotypu dla projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (wraz z przekazaniem do Marcin Rogacki 2019-10-17 14:02:43
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2019-10-17 14:01:20
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Marcin Rogacki 2019-10-17 14:00:53
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Marcin Rogacki 2019-10-17 14:00:31
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-10-17 14:00:07
Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie - I etap Anna Traczyk 2019-10-17 12:53:43
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Anna Traczyk 2019-10-17 12:39:07
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Anna Traczyk 2019-10-17 12:38:33
Zapytanie i interpelacje radnej Elżbiety Wójcik Izabela Matuszczyk 2019-10-16 11:59:15
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-10-16 10:14:44
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-15 10:14:39
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-15 10:09:03
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-15 10:02:42
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 14:36:26
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 14:28:16
Rok 2019 Anna Traczyk 2019-10-08 14:15:48
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Anna Traczyk 2019-10-08 13:34:36
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 13:02:06
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 12:31:26
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 12:21:08
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 11:32:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-10-08 10:58:10
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-10-07 15:40:20
II publiczny przetarg nieograniczony - dz. nr 912/6 przy ul. H. Sienkiewicza Marcin Rogacki 2019-10-07 14:35:19
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-10-04 11:27:24
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-10-01 09:28:46
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-09-30 14:50:24
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-09-24 15:08:29
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-09-24 06:44:29
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Rogacki 2019-09-17 15:01:23
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-09-16 12:43:07
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2019-09-09 14:45:20
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/2 Marcin Rogacki 2019-09-04 12:20:39
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/3 Marcin Rogacki 2019-09-04 12:13:12
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej 429/2 Marcin Rogacki 2019-09-04 12:13:02
I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/6 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:12:53
I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/7 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:12:41
I ustny przetarg ograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 78/8 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:12:29
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/21 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:12:17
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 912/6 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:12:04
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 524/34 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:11:53
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 Marcin Rogacki 2019-09-04 12:11:41
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:11:26
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:11:10
I publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 34/18 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:10:58
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-09-04 12:08:08
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Niepodległości 6 Marcin Rogacki 2019-09-04 12:07:50
I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże) Marcin Rogacki 2019-09-04 12:07:33
I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże) Marcin Rogacki 2019-09-04 12:07:23
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/26 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:07:11
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/25 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:07:01
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/9 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:06:46
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/8 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:06:32
III publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-09-04 12:05:44
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-09-04 08:18:13
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Krzysztof Pawelec 2019-09-02 14:55:38
Informacje nt. wody Krzysztof Pawelec 2019-09-02 12:55:45
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2019-08-30 14:04:20
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2019-08-30 13:49:57
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2019-08-30 13:47:08
II nabór na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-08-28 11:09:40
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-08-26 10:46:43
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-08-26 10:26:28
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Rogacki 2019-08-22 14:12:10
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Marcin Rogacki 2019-08-21 15:05:26
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-08-21 10:58:43
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. Marcin Rogacki 2019-08-21 08:59:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-08-21 08:47:03
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Izabela Matuszczyk 2019-08-20 14:46:24
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Zawidów i Gminy Sulików do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Izabela Matuszczyk 2019-08-20 14:44:15
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-08-16 10:00:41
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-08-16 09:23:07
Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości Marcin Rogacki 2019-08-08 14:46:28
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2019-07-31 14:50:11
Sprawozdania z realizacji budżetu Marcin Rogacki 2019-07-30 08:18:50
Budżet Marcin Rogacki 2019-07-30 08:18:01
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-07-24 11:42:38
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-07-22 09:13:48
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w wariancie podstawowym położona przy ul. Cichej w Zawidowie na terenie działki nr 430/11, AM-7, Obr Krzysztof Pawelec 2019-07-19 14:22:57
Otwarta Strefa Aktywności w wariancie podstawowym położona przy ul. Cichej w Zawidowie na terenie działki nr 430/11, AM-7, Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-07-11 11:04:43
Otwarta Strefa Aktywności w wariancie podstawowym położona przy ul. Cichej w Zawidowie na terenie działki nr 430/11, AM-7, Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-07-10 13:10:04
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Ewa Blin 2019-07-04 12:13:13
Nabór: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-07-03 15:23:22
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:50:55
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:48:33
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:47:36
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:46:16
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:43:37
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:42:25
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:41:43
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:40:28
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:39:09
Struktura organizacyjna Krzysztof Pawelec 2019-07-03 14:37:34
Podatek od środków transportowych Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:42:33
Podatek leśny Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:40:56
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:39:21
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:37:05
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:36:36
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:36:12
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2019-07-03 11:34:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Ewa Blin 2019-07-02 09:23:47
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-06-28 13:23:45
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-06-28 12:59:43
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo Ewa Blin 2019-06-27 14:51:46
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-06-27 14:38:33
2019 Izabela Matuszczyk 2019-06-27 14:34:28
2019 Izabela Matuszczyk 2019-06-27 14:09:14
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-06-27 13:29:47
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2019-06-24 13:00:25
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Ewa Blin 2019-06-19 14:49:48
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2019-06-19 12:52:05
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-06-19 08:07:30
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo - etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - P Ewa Blin 2019-06-14 09:41:14
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Izabela Matuszczyk 2019-06-14 09:31:02
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Ewa Blin 2019-06-13 14:43:11
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Ewa Blin 2019-06-13 14:42:15
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo - etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - P Marcin Rogacki 2019-06-13 13:11:40
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2019-06-12 13:59:43
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2019-06-12 13:57:34
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wydzielenia klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacy Marcin Rogacki 2019-06-12 13:22:16
WYBORY ŁAWNIKÓW Izabela Matuszczyk 2019-06-07 13:21:39
Wybory ławników 2020-2023 Izabela Matuszczyk 2019-06-07 13:03:54
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo - etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - P Ewa Blin 2019-06-06 12:51:07
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo - etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - P Ewa Blin 2019-06-06 12:51:02
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Ewa Blin 2019-06-05 13:37:25
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-06-05 11:05:29
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-06-05 10:05:48
Dostawa komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu pn. "Witka - Smeda - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskeigo - etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - P Ewa Blin 2019-06-03 15:23:31
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marcin Rogacki 2019-06-03 14:06:15
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wydzielenia klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatek w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacy Ewa Blin 2019-05-30 15:03:09
Opracowanie logotypu dla projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (wraz z przekazaniem do Ewa Blin 2019-05-30 14:59:27
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-05-30 09:47:52
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 Ewa Blin 2019-05-30 09:47:11
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 524/34 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-05-30 09:45:47
Informacje nt. wody Ewa Blin 2019-05-30 09:19:26
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-05-26 15:54:25
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-05-24 10:56:06
Struktura organizacyjna Ewa Blin 2019-05-23 09:28:36
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-05-17 12:09:19
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-05-16 14:51:42
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-05-16 08:40:32
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-05-09 08:41:05
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2019-05-07 07:33:55
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2019-05-07 07:33:35
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 915/21 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-05-06 15:57:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-05-06 14:57:32
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-30 14:33:22
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2019-04-30 14:07:00
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-04-30 13:52:31
Budżet miasta 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-29 15:32:09
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-29 14:57:50
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-29 14:45:32
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-26 14:30:38
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 524/34 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-04-25 13:38:10
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 524/34 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-04-25 13:36:51
Informacje nt. wody Ewa Blin 2019-04-25 11:04:14
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2019-04-24 14:21:17
Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2018r Izabela Matuszczyk 2019-04-24 13:57:07
Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2018r Izabela Matuszczyk 2019-04-24 13:55:15
Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2018r Izabela Matuszczyk 2019-04-24 13:50:57
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-04-24 10:54:46
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-04-24 10:28:06
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-04-24 09:53:22
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Ewa Blin 2019-04-24 07:51:37
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-23 10:05:06
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-18 08:03:48
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-17 12:55:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-04-17 10:27:02
Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów Ewa Blin 2019-04-12 13:46:19
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz. nr 173, 174/1, 193 (Obr. II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeski Ewa Blin 2019-04-10 14:44:17
I ustny przetarg nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-04-09 13:04:36
I publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 34/18 Obr. I Zawidów Ewa Blin 2019-04-09 12:58:21
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-09 12:54:10
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-09 11:52:48
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-09 11:37:29
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-09 10:55:35
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-09 10:09:54
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-09 09:39:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2019-04-09 08:12:28
Budżet Marcin Rogacki 2019-04-09 07:28:40
Informacje nt. wody Ewa Blin 2019-04-08 09:35:19
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Ewa Blin 2019-04-04 10:33:51
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Ewa Blin 2019-04-04 10:33:32
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Ewa Blin 2019-04-04 10:33:18
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-04 10:27:17
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz. nr 173, 174/1, 193 (Obr. II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeski Ewa Blin 2019-04-03 13:15:21
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie Ewa Blin 2019-04-03 13:09:35
Informacje nt. wody Ewa Blin 2019-04-03 12:07:42
Interpelacja radnej Moniki Rokickiej w sprawie toalety na targu miejskim Izabela Matuszczyk 2019-04-02 14:34:18
Interpelacja radnej Moniki Rokickiej w sprawie toalety na targu miejskim Izabela Matuszczyk 2019-04-02 14:31:53
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-04-02 13:14:13
Interpelacja radnej Moniki Rokickiej w sprawie toalety na targu miejskim Izabela Matuszczyk 2019-04-01 16:09:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2019-04-01 15:54:12
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-04-01 12:40:47
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-03-27 15:20:32
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-03-27 15:01:43
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-03-27 14:23:00
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2019-03-27 13:59:46
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I" Marcin Rogacki 2019-03-27 12:09:05
Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Ewa Blin 2019-03-26 11:22:06
Petycje Izabela Matuszczyk 2019-03-22 13:27:03
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-03-22 12:51:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Ewa Blin 2019-03-18 14:53:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Ewa Blin 2019-03-18 14:52:05
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Ewa Blin 2019-03-14 12:22:06
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Ewa Blin 2019-03-14 12:21:18
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Ewa Blin 2019-03-13 10:46:26
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr 173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego-etap I Ewa Blin 2019-03-12 14:51:20
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz.nr 173,174/1,193(Obr.II Ostróżno) w Zawidowie w ramach projektu pn.„Witka-Smeda–turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego - etap Ewa Blin 2019-03-12 14:50:28
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz. nr 173, 174/1, 193 (Obr. II Ostróżno) w Zawidowie w ramach  projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czesk Ewa Blin 2019-03-12 14:50:05
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na dz. nr 173, 174/1, 193 (Obr. II Ostróżno) w Zawidowie w ramach  projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czesk Ewa Blin 2019-03-12 14:47:50
Zamówienia publiczne Ewa Blin 2019-03-12 14:43:17
Petycje Izabela Matuszczyk 2019-03-12 09:30:59
Informacje nt. wody Ewa Blin 2019-03-11 15:47:16
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-03-11 14:31:32
Budżet Marcin Rogacki 2019-03-11 13:33:17
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2019-03-08 13:04:04
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2019-03-08 11:36:06
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2019-03-08 11:27:44
Informacje ODPADY KOMUNALNE Ewa Blin 2019-03-08 11:26:43
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2019-03-04 15:17:04
Interpelacja radnej Danuty Lachowicz w spr. uruchomienia programu "czyste miasto" Izabela Matuszczyk 2019-03-01 13:56:46
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-02-28 13:26:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-02-28 13:20:46
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. Marcin Rogacki 2019-02-28 09:38:56
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2019-02-28 09:36:08
MOPS: Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń społecznych Marcin Rogacki 2019-02-25 14:21:58
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Ewa Blin 2019-02-25 14:10:59
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie Ewa Blin 2019-02-25 14:06:33
Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2018 r. Izabela Matuszczyk 2019-02-20 12:58:04
2018 Izabela Matuszczyk 2019-02-19 13:57:08
Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji - 2018 r. Izabela Matuszczyk 2019-02-19 13:52:10
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2019-02-18 13:27:39
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2019-02-18 13:26:47
MOPS: Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń społecznych Marcin Rogacki 2019-02-12 10:35:35
Uchwały podjęte w roku 2019 Izabela Matuszczyk 2019-02-11 12:34:58
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie Marcin Rogacki 2019-02-08 07:38:06
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. Marcin Rogacki 2019-02-06 12:48:01
Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Marcin Rogacki 2019-02-06 09:11:09
Opracowanie logotypu dla projektu pn. „Witka-Smeda – turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – etap I" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (wraz z przekazaniem do Marcin Rogacki 2019-02-04 14:12:21
Rok 2019 Izabela Matuszczyk 2019-02-04 09:53:29
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-01-30 16:03:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2019-01-30 14:11:36
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2019-01-30 11:39:10
Rok 2019 Ewa Blin 2019-01-25 16:36:44
Rok 2019 Ewa Blin 2019-01-25 16:35:47
Informacje nt. wody Ewa Blin 2019-01-24 10:23:41
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2019-01-23 14:36:21
Wniosek radnego Andrzeja Pilarskiego z dnia 21 grudnia 2018 r Izabela Matuszczyk 2019-01-21 08:28:23
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2019-01-15 11:47:57
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2019-01-15 10:30:21
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2019-01-15 09:45:48
Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Marcin Rogacki 2019-01-15 06:52:47
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2019-01-10 13:42:32
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2019-01-10 13:41:18
I publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 314/18 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2019-01-09 14:26:08
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Ewa Blin 2019-01-04 12:41:58
Opłata od posiadania psów Ewa Blin 2019-01-04 12:34:33
Podatek od środków transportowych Ewa Blin 2019-01-04 12:34:00
Podatek leśny Ewa Blin 2019-01-04 12:32:11
Podatek rolny Ewa Blin 2019-01-04 12:26:30
Podatek od nieruchomości Ewa Blin 2019-01-04 12:20:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Izabela Matuszczyk 2019-01-04 09:18:04
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2019-01-04 08:14:56
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2019-01-02 11:49:10
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marcin Rogacki 2018-12-31 11:20:41
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2018-12-31 11:18:32
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-12-31 10:02:54
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Marcin Rogacki 2018-12-22 11:03:24
Budżet Marcin Rogacki 2018-12-20 15:27:03
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2018-12-19 08:36:43
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2018-12-19 08:33:17
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-12-18 12:42:15
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-12-13 10:34:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Ewa Blin 2018-12-10 15:24:58
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Ewa Blin 2018-12-07 13:34:32
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-12-07 09:09:20
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Pr Marcin Rogacki 2018-12-07 08:53:28
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-12-03 14:43:31
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-12-03 08:30:32
Komisja Rewizyjna Marcin Rogacki 2018-11-29 10:17:11
Komisja Rewizyjna Marcin Rogacki 2018-11-29 07:08:06
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marcin Rogacki 2018-11-29 07:06:54
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Marcin Rogacki 2018-11-29 07:04:54
Komisja Budżetu i Finansów Marcin Rogacki 2018-11-29 07:00:59
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2018-11-29 06:56:35
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-11-28 09:44:32
Imienny wykaz głosowania radnych-Kadencja 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-11-26 15:24:35
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-11-26 15:24:03
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-11-26 14:19:50
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-11-26 11:43:08
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Izabela Matuszczyk 2018-11-26 11:42:28
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2015 Izabela Matuszczyk 2018-11-26 11:03:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-11-23 13:53:07
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2018-11-21 09:42:19
Komisja Rewizyjna Marcin Rogacki 2018-11-21 09:38:31
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marcin Rogacki 2018-11-21 09:38:19
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Marcin Rogacki 2018-11-21 09:37:53
Komisja Budżetu i Finansów Marcin Rogacki 2018-11-21 09:37:40
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2018-11-21 09:16:49
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Marcin Rogacki 2018-11-20 11:50:05
Informacje nt. wody Ewa Blin 2018-11-16 09:01:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2018-11-15 14:21:14
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-11-14 13:37:15
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2018-11-14 13:36:17
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marcin Rogacki 2018-11-13 06:44:58
Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI Marcin Rogacki 2018-11-13 06:39:21
Marcin Rogacki 2018-11-13 06:25:04
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Szybów 2a/5 w Zawidowie Izabela Matuszczyk 2018-11-09 13:33:39
Skarbnik Miasta Marcin Rogacki 2018-11-08 13:19:37
Skarbnik Miasta Marcin Rogacki 2018-11-08 13:17:29
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-11-08 13:16:25
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-11-08 13:15:53
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-11-08 13:13:47
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-11-08 13:05:46
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-11-07 09:02:15
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-11-07 08:10:30
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-26 06:23:03
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-10-25 12:38:35
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-19 09:48:35
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-19 09:45:37
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2018-2019 Ewa Blin 2018-10-18 14:11:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ewa Blin 2018-10-18 14:11:31
I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże) Marcin Rogacki 2018-10-18 08:57:33
I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych (pod garaże) Marcin Rogacki 2018-10-18 08:56:21
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zawidowie przy ul. Niepodległości 6 Marcin Rogacki 2018-10-18 08:54:55
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-10-17 13:20:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-10-16 12:56:57
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-10-12 13:11:41
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-10-12 10:39:48
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-12 06:20:03
Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami Izabela Matuszczyk 2018-10-11 09:10:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-10-10 15:03:01
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-10 12:54:36
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-10 12:52:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-10-10 09:02:49
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Ewa Blin 2018-10-05 11:49:14
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Ewa Blin 2018-10-05 11:48:08
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Ewa Blin 2018-10-05 11:45:16
Postępowania poniżej 30 tyś. EURO Ewa Blin 2018-10-05 11:40:58
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-02 14:43:12
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-01 19:23:49
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-10-01 14:32:29
Informacje nt. wody Ewa Blin 2018-10-01 09:32:09
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-28 13:32:54
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-28 11:16:12
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-09-28 11:00:39
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-27 14:56:52
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-09-25 12:23:07
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-24 10:49:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2018-09-21 12:45:49
Tablica ogłoszeń Ewa Blin 2018-09-17 12:19:00
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-14 08:59:06
Informacje nt. wody Ewa Blin 2018-09-14 08:07:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-09-13 14:33:14
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-12 11:49:31
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-12 11:38:54
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-09-11 17:50:31
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-09-07 12:58:42
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-09-03 14:50:17
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-09-03 12:23:25
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-09-03 09:37:33
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-08-31 11:55:23
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-30 13:46:19
„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2018 r.” oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów” Marcin Rogacki 2018-08-29 07:55:41
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2018-08-29 07:55:14
Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie - zapytanie Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa Marcin Rogacki 2018-08-29 07:54:58
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-08-29 07:54:42
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2018 roku Marcin Rogacki 2018-08-29 07:54:19
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2017-2018 Marcin Rogacki 2018-08-29 07:54:03
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjn Marcin Rogacki 2018-08-29 07:53:47
Remont instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:53:28
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 249.350,00 zł na finansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne dot. Przebudowy ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:53:05
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjny Marcin Rogacki 2018-08-29 07:52:06
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:48:54
Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2018-08-29 07:48:31
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:48:12
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł Marcin Rogacki 2018-08-29 07:47:48
Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie” Marcin Rogacki 2018-08-29 07:47:27
Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną Marcin Rogacki 2018-08-29 07:47:05
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instala Marcin Rogacki 2018-08-29 07:46:48
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg Marcin Rogacki 2018-08-29 07:46:20
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - II przetarg Marcin Rogacki 2018-08-29 07:45:53
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:45:28
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki Marcin Rogacki 2018-08-29 07:42:24
Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty Marcin Rogacki 2018-08-29 07:42:05
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:41:40
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-29 07:41:21
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej Marcin Rogacki 2018-08-29 07:41:01
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym Marcin Rogacki 2018-08-29 07:40:34
Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta Marcin Rogacki 2018-08-29 07:39:58
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-08-29 07:15:22
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-08-28 13:39:07
Wykaz urzędników wyborczych Marcin Rogacki 2018-08-28 13:06:52
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-08-28 12:44:39
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-08-28 12:07:10
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-08-28 07:24:36
Informacje nt. wody Ewa Blin 2018-08-24 10:29:50
Informacje nt. wody Ewa Blin 2018-08-24 10:18:21
Wybory samorządowe 2018 Marcin Rogacki 2018-08-23 15:20:37
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Ewa Blin 2018-08-23 14:34:57
Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty Marcin Rogacki 2018-08-10 12:58:10
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki Marcin Rogacki 2018-08-10 11:54:36
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-08-08 12:17:34
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-08-08 12:00:25
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-08-08 09:51:02
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki Marcin Rogacki 2018-08-08 07:13:35
Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty Marcin Rogacki 2018-08-08 07:13:04
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-08-06 14:25:13
Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty Marcin Rogacki 2018-08-06 11:18:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Ewa Blin 2018-08-02 10:29:28
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-08-02 09:50:06
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-08-02 09:44:25
Zastępca Kierownika USC Marcin Rogacki 2018-08-02 09:38:46
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-07-26 09:00:29
Struktura organizacyjna psz@zawidow.eu 2018-07-26 08:28:18
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:13:48
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:13:17
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:12:36
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:12:16
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:11:57
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:11:40
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:11:09
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:10:30
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:09:48
Marcin Rogacki 2018-07-26 08:09:16
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-07-25 14:15:42
Tablica ogłoszeń Krzysztof Pawelec 2018-07-25 13:57:40
Tablica ogłoszeń Krzysztof Pawelec 2018-07-25 13:50:54
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-07-25 13:11:23
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki Marcin Rogacki 2018-07-25 13:08:26
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostki Marcin Rogacki 2018-07-25 13:07:34
Nabór kandydatów na stanowisko ds. kadr i oświaty Marcin Rogacki 2018-07-25 13:07:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-07-20 09:56:32
Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2018-07-19 14:27:16
Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-07-19 14:26:29
Tablica ogłoszeń Izabela Matuszczyk 2018-07-17 12:34:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-07-10 14:39:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-07-09 14:31:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-07-09 14:03:30
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-07-09 13:14:06
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-07-09 12:16:49
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-07-05 13:41:50
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-07-05 13:03:16
Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Izabela Matuszczyk 2018-07-03 13:23:24
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2018-07-02 11:53:42
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2018-07-02 11:47:46
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2018-07-02 11:46:19
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2018-07-02 11:44:10
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2018-07-02 11:43:00
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2018-07-02 11:42:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2018-06-29 13:13:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2018-06-29 13:12:51
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-06-27 08:51:32
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-06-27 08:38:47
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/6 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-27 07:49:26
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/7 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-27 07:48:55
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 891/9 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-27 07:48:21
Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-27 07:47:20
Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów - III Marcin Rogacki 2018-06-27 07:46:46
Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-27 07:46:17
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 891/9, 913/7, 913/8, 913/9, 915/25, 915/26, Marcin Rogacki 2018-06-27 07:45:31
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 913/6, 902/6, 915/25, 915/26 Marcin Rogacki 2018-06-27 07:44:48
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25 i 915/26 Marcin Rogacki 2018-06-27 07:43:58
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25, 915/26 i 718/16 Marcin Rogacki 2018-06-27 07:43:23
Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2018-06-25 16:08:51
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-06-22 12:01:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-06-22 11:41:08
Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2018-06-20 13:48:00
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-06-20 10:44:06
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2018-06-20 07:27:43
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-06-20 07:26:28
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2018-06-19 13:51:53
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-06-19 13:14:20
Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Krzysztof Pawelec 2018-06-15 13:03:46
Bankowa obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2018-06-15 06:06:37
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/6 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-14 12:44:05
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2018-06-14 11:58:35
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-06-14 11:09:53
II publiczny przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki niezabudowanej 913/7 Obr. I Zawidów Marcin Rogacki 2018-06-12 13:56:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2018-06-08 13:50:37
2018 Izabela Matuszczyk 2018-06-05 14:21:47
2018 Izabela Matuszczyk 2018-06-05 14:21:12
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-06-04 16:00:45
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-06-04 14:54:11
„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2018 r.” oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów” Marcin Rogacki 2018-06-04 12:51:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2018-06-01 09:37:59
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Izabela Matuszczyk 2018-05-25 13:55:56
Budżet Izabela Matuszczyk 2018-05-24 09:22:21
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2018-05-22 09:20:52
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marcin Rogacki 2018-05-21 10:20:08
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-05-21 09:14:29
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-05-15 12:09:44
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-05-15 11:55:52
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Marcin Rogacki 2018-05-14 09:47:45
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-05-11 09:39:35
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2018-05-11 09:38:49
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-05-04 11:34:00
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2018-04-30 12:06:09
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2018-04-26 13:10:19
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2018-04-26 13:04:42
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej Marcin Rogacki 2018-04-25 12:56:38
Budżet Marcin Rogacki 2018-04-24 10:53:31
Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości należności cywilnoprawnych i egzekucji sądowej Marcin Rogacki 2018-04-24 09:55:54
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-04-23 16:35:51
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-04-19 14:48:18
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2018-04-19 14:47:21
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-04-19 07:16:47
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-04-19 07:16:16
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-04-19 07:15:00
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2018-04-19 07:14:25
Zespół Szkół Marcin Rogacki 2018-04-18 14:46:28
Uruchomienie konsultacji Projektu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020 Izabela Matuszczyk 2018-04-17 15:04:48
Uruchomienie konsultacji Projektu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2018-2020Z Izabela Matuszczyk 2018-04-17 14:58:43
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym Marcin Rogacki 2018-04-11 12:31:33
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł Marcin Rogacki 2018-04-06 09:47:00
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym Marcin Rogacki 2018-04-05 16:20:45
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-04-05 11:36:31
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-04-05 11:33:40
Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowany stanowiący własność Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2018-03-29 11:14:35
Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie - zapytanie Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa Marcin Rogacki 2018-03-27 13:42:24
Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie - zapytanie Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa Marcin Rogacki 2018-03-27 13:41:42
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym Marcin Rogacki 2018-03-23 14:56:27
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym Marcin Rogacki 2018-03-23 14:44:21
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2018-03-19 13:22:28
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2018-03-16 11:30:09
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł Marcin Rogacki 2018-03-16 11:27:59
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-03-08 08:47:09
Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta Marcin Rogacki 2018-03-06 13:03:46
Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta Marcin Rogacki 2018-03-06 13:01:31
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-03-06 11:38:36
Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Zawidowie” Marcin Rogacki 2018-03-02 09:04:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2018-03-01 14:51:01
Nabór kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych - Biuro Obsługi Klienta Marcin Rogacki 2018-02-26 13:33:46
Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną Marcin Rogacki 2018-02-23 08:04:55
Budżet Marcin Rogacki 2018-02-23 07:28:16
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-02-22 11:27:03
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-02-22 09:11:26
Budżet Marcin Rogacki 2018-02-22 07:22:48
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-02-21 09:33:11
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-02-13 13:27:32
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2018-02-13 13:21:08
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2018-02-12 09:00:36
Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną Marcin Rogacki 2018-02-08 12:56:17
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-02-06 10:54:11
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-02-05 13:12:35
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-02-05 13:12:15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-02-05 13:11:36
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-02-05 13:11:14
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną” realizowanego w ramach Prog Marcin Rogacki 2018-02-05 13:09:39
Wyniki konkursu ofert Izabela Matuszczyk 2018-02-02 09:38:49
Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną Marcin Rogacki 2018-01-31 11:29:20
Budżet Marcin Rogacki 2018-01-30 08:22:51
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2018-01-29 15:56:09
Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną Marcin Rogacki 2018-01-29 11:41:54
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-01-29 10:27:53
Rok 2018 Izabela Matuszczyk 2018-01-29 10:21:42
2018 Izabela Matuszczyk 2018-01-29 10:14:31
Informacje AZBEST Izabela Matuszczyk 2018-01-29 10:13:29
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-25 14:29:58
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-25 14:28:05
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-25 14:23:53
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-25 14:17:53
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-25 13:49:23
Uchwały podjęte w roku 2018 Izabela Matuszczyk 2018-01-25 12:20:01
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-24 14:43:25
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-24 14:38:36
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2018-01-24 14:25:15
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2018-01-24 14:18:15
Przebudowa dróg wewnętrznych Miłosza i Prusa w Zawidowie w celu zmiany kategorii na drogę gminną Marcin Rogacki 2018-01-24 14:13:31
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-01-19 13:22:40
Informacje AZBEST Marcin Rogacki 2018-01-19 13:20:56
Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Marcin Rogacki 2018-01-18 09:28:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2018-01-12 12:54:47
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2018 roku Marcin Rogacki 2018-01-12 06:11:13
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Izabela Matuszczyk 2018-01-10 07:55:54
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Izabela Matuszczyk 2018-01-10 07:54:40
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Izabela Matuszczyk 2018-01-08 13:28:44
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2018-01-05 08:22:36
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2018-01-03 14:21:54
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2018-01-02 13:14:43
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2018-01-02 10:13:31
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instala Marcin Rogacki 2018-01-02 08:14:27
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-12-28 10:47:30
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-12-28 09:15:39
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2018 r. Izabela Matuszczyk 2017-12-27 10:40:58
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-12-19 10:48:23
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instala Marcin Rogacki 2017-12-15 13:08:06
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instala Marcin Rogacki 2017-12-15 06:39:11
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Marcin Rogacki 2017-12-15 06:38:53
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-12-14 08:24:05
Budżet Marcin Rogacki 2017-12-11 08:58:56
Budżet Marcin Rogacki 2017-12-11 08:56:56
KARTY USŁUG Marcin Rogacki 2017-12-08 12:37:58
Załatwianie spraw obywateli Marcin Rogacki 2017-12-08 12:35:15
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-11-28 11:25:36
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-11-27 14:21:26
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-11-27 12:42:47
DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” Marcin Rogacki 2017-11-16 06:56:44
DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” Marcin Rogacki 2017-11-15 13:56:55
DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” Marcin Rogacki 2017-11-15 13:56:09
DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” Marcin Rogacki 2017-11-15 13:55:32
DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” Marcin Rogacki 2017-11-15 13:53:50
DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” Marcin Rogacki 2017-11-15 13:53:31
DOTACJE - zmiana systemu ogrzewania Marcin Rogacki 2017-11-15 13:51:25
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-11-14 09:45:56
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-11-10 13:13:54
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2017-2018 Marcin Rogacki 2017-10-26 10:25:23
Remont instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-10-26 10:24:12
na/w 2018 r. Izabela Matuszczyk 2017-10-25 13:25:26
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-10-20 06:14:23
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-10-10 13:23:40
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjn Marcin Rogacki 2017-10-10 08:26:09
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-10-05 13:12:30
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-10-04 10:19:08
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2017-10-04 10:18:27
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2017-10-04 10:17:44
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2017-10-04 10:09:36
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2017-10-04 10:08:45
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-10-03 10:02:45
REJESTR UMÓW Marcin Rogacki 2017-09-21 12:00:11
REJESTR UMÓW Marcin Rogacki 2017-09-21 11:59:27
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-09-21 11:51:38
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2017-09-20 09:20:54
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2017 roku Marcin Rogacki 2017-09-20 09:20:35
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2017-09-20 09:20:22
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-09-20 09:19:59
Sporządzanie i dostawa dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczanego do siedziby Szkoły w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-09-20 09:19:18
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjny Marcin Rogacki 2017-09-20 09:18:53
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjn Marcin Rogacki 2017-09-20 09:18:33
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjn Marcin Rogacki 2017-09-20 09:17:46
na/w 2018 r. Izabela Matuszczyk 2017-09-18 13:50:11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 249.350,00 zł na finansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne dot. Przebudowy ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-09-18 11:07:10
na/w 2017 Marcin Rogacki 2017-09-15 07:58:03
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Marcin Rogacki 2017-09-15 07:57:36
2017 Marcin Rogacki 2017-09-15 07:56:18
Rok 2018 Marcin Rogacki 2017-09-15 07:55:57
Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017 Marcin Rogacki 2017-09-15 07:54:01
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Marcin Rogacki 2017-09-15 07:53:12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 Marcin Rogacki 2017-09-15 07:52:38
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r. Marcin Rogacki 2017-09-15 07:51:40
Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017 Marcin Rogacki 2017-09-15 07:51:03
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Marcin Rogacki 2017-09-15 07:50:14
Konkurs na realizację zadań publicznych Marcin Rogacki 2017-09-15 07:49:30
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjny Marcin Rogacki 2017-09-15 07:34:25
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 249.350,00 zł na finansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne dot. Przebudowy ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-09-11 15:14:40
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 249.350,00 zł na finansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne dot. Przebudowy ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-09-11 15:13:16
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-08-31 14:37:47
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-08-31 13:52:58
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjny Marcin Rogacki 2017-08-31 11:57:33
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg Marcin Rogacki 2017-08-31 08:14:04
Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów w ramach projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjny Marcin Rogacki 2017-08-30 18:38:51
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-08-29 12:24:34
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-08-29 12:21:00
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2017-08-29 08:26:40
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-08-28 14:46:39
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-08-22 12:05:06
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-08-07 10:02:13
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-08-04 12:45:32
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg Marcin Rogacki 2017-08-03 15:15:16
Budżet Izabela Matuszczyk 2017-08-02 12:38:12
Budżet Izabela Matuszczyk 2017-08-02 12:26:34
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg Marcin Rogacki 2017-08-01 12:55:25
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-07-31 08:29:42
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg Marcin Rogacki 2017-07-25 11:40:04
Budżet Marcin Rogacki 2017-07-20 12:16:18
Petycje Marcin Rogacki 2017-07-20 08:12:25
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-07-20 07:42:01
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - III przetarg Marcin Rogacki 2017-07-19 12:32:02
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - II przetarg Marcin Rogacki 2017-07-17 14:49:07
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie - II przetarg Marcin Rogacki 2017-07-14 12:36:06
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-07-12 10:40:13
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-07-12 09:45:57
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-07-12 09:39:03
Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości Marcin Rogacki 2017-07-07 12:43:50
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-07-07 11:55:54
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-07-04 14:42:02
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2017-07-03 13:56:41
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-06-29 14:02:54
Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. administracji szkolnej Marcin Rogacki 2017-06-27 07:39:15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - specjalista ds. administracji szkolnej ZSzSPiG w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-06-27 07:38:52
Nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Kultury w Zawidowie (stanowisko nieurzędnicze) Marcin Rogacki 2017-06-27 07:37:47
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji szkolnej w Zespole Szkół w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-06-27 07:37:38
Zastępca Kierownika USC Marcin Rogacki 2017-06-27 07:32:41
Kierownik USC Marcin Rogacki 2017-06-27 07:32:29
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marcin Rogacki 2017-06-26 10:59:22
REJESTR UMÓW Marcin Rogacki 2017-06-23 11:40:41
REJESTR UMÓW Marcin Rogacki 2017-06-23 11:40:21
Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022 Marcin Rogacki 2017-06-22 06:13:02
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-06-20 08:40:03
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Marcin Rogacki 2017-06-20 07:46:28
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-06-19 13:04:38
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-06-19 12:42:18
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-06-19 10:57:12
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-06-19 10:37:56
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 891/9, 913/7, 913/8, 913/9, 915/25, 915/26, Krzysztof Pawelec 2017-06-14 11:38:56
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-06-14 10:31:08
Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. administracji szkolnej Marcin Rogacki 2017-06-12 09:19:31
Kierownik USC Marcin Rogacki 2017-06-12 07:14:42
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-06-06 10:37:40
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-06-05 14:49:45
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - specjalista ds. administracji szkolnej ZSzSPiG w Zawidowie Izabela Matuszczyk 2017-06-05 12:58:37
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-05-29 09:13:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2017-05-24 10:12:19
2017 Izabela Matuszczyk 2017-05-23 11:18:26
2017 Izabela Matuszczyk 2017-05-23 11:09:43
2017 Izabela Matuszczyk 2017-05-23 10:14:54
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-05-16 11:04:34
Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty Marcin Rogacki 2017-05-12 08:20:40
Petycje Marcin Rogacki 2017-05-09 10:58:26
Petycje Marcin Rogacki 2017-05-08 10:34:42
Petycje Marcin Rogacki 2017-05-08 10:33:32
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-05-04 13:11:03
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2017-05-04 13:10:09
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2017-04-28 12:12:14
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2017-04-28 12:11:41
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2017-04-28 11:31:49
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2017-04-26 12:12:35
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2017-04-26 11:57:25
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2017-04-26 11:56:34
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-04-21 11:28:59
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-04-21 11:22:10
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2017-04-13 11:00:24
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2017-04-13 10:28:26
Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty Marcin Rogacki 2017-03-29 12:14:23
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-03-27 15:59:58
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-03-27 15:42:13
Rok 2017 Izabela Matuszczyk 2017-03-27 14:39:14
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-03-27 12:37:20
Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty Marcin Rogacki 2017-03-24 10:32:10
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Izabela Matuszczyk 2017-03-23 10:42:59
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-03-22 09:47:32
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-03-22 08:35:33
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2017-03-15 12:03:32
Petycje Marcin Rogacki 2017-03-14 14:37:20
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-03-13 15:43:53
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2017-03-13 15:43:22
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-03-13 13:07:20
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-03-13 13:04:59
Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty Marcin Rogacki 2017-03-13 11:18:01
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2017-03-09 12:15:39
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-03-06 09:12:55
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2017-02-28 12:28:25
Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie Izabela Matuszczyk 2017-02-22 13:55:31
Plan pracy Rady Miejskiej na 2008r., 2009r., 2010r., 2011r. 2012r., 2013r., 2014r. Marcin Rogacki 2017-02-22 13:45:33
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2017-02-22 13:44:31
Uchwały podjęte w roku 2017 Marcin Rogacki 2017-02-22 13:40:15
Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-02-21 12:24:51
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-02-21 11:44:02
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-02-21 10:43:13
Uchwały podjęte w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-02-21 10:31:44
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-02-21 08:17:52
Budżet Marcin Rogacki 2017-02-21 08:16:19
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2017-02-13 11:22:43
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2017-02-13 10:08:53
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2017-02-06 08:24:40
Budżet Marcin Rogacki 2017-02-03 11:39:39
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-02-02 07:53:56
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2017-02-01 20:23:43
Podatek od nieruchomości Marcin Rogacki 2017-01-31 14:08:05
Podatki i opłaty lokalne Marcin Rogacki 2017-01-31 14:03:52
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2017-01-31 14:01:57
Gospodarka komunalna Marcin Rogacki 2017-01-31 14:00:32
Gospodarka komunalna Marcin Rogacki 2017-01-31 13:59:39
Budżet Marcin Rogacki 2017-01-23 10:05:07
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2017-01-20 12:25:11
Nabór na partnerów projektu pt: Termomodernizacja budynków w gminie miejskiej Zawidów Marcin Rogacki 2017-01-20 08:46:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2017-01-19 09:55:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2017-01-19 09:54:53
Postępowania dotyczące środowiska Marcin Rogacki 2017-01-18 13:38:37
Postępowania dotyczące środowiska Marcin Rogacki 2017-01-18 13:38:27
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2017-01-10 11:26:17
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2017-01-10 11:22:38
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Izabela Matuszczyk 2017-01-10 10:55:11
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Izabela Matuszczyk 2017-01-10 10:54:52
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Izabela Matuszczyk 2017-01-10 10:53:43
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 Izabela Matuszczyk 2017-01-05 09:03:58
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2017-01-04 13:46:40
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2017-01-04 13:07:24
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2017-01-04 12:20:06
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) Krzysztof Pawelec 2017-01-04 12:19:40
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2017-01-04 10:50:59
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2017-01-04 10:02:44
Opłata targowa Krzysztof Pawelec 2017-01-04 08:23:15
Opłata od posiadania psów Krzysztof Pawelec 2017-01-04 08:22:29
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2017-01-04 08:15:54
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2017-01-04 08:08:23
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-01-03 11:29:40
Remont dachu budynku przy ul. Strzeleckiej 10 w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-01-03 11:29:28
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej – Curie w Zawidowie” Marcin Rogacki 2017-01-03 11:29:13
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rewitalizacji Parku Miejskiego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2017-01-03 11:29:02
Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Niecałej Marcin Rogacki 2017-01-03 11:28:50
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2017-01-03 11:28:40
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2017-01-03 11:28:29
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy ulicy Niecałej w mieście Zawidów wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2017-01-03 11:28:16
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy rynku (ulica Plac Zwycięstwa) oraz ulicy Jana Pawła II w mieście Zawidów wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2017-01-03 11:28:05
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-01-03 11:27:19
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Marcin Rogacki 2017-01-03 11:27:09
Przebudowa ulicy Niecałej w Zawidowie Marcin Rogacki 2017-01-03 11:27:00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2017-01-02 12:11:07
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2017-01-02 12:08:19
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2017-01-02 12:07:35
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2017-01-02 12:05:38
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Marcin Rogacki 2017-01-02 12:05:16
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Marcin Rogacki 2017-01-02 10:29:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2016-12-29 14:38:19
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-12-27 14:50:31
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2017 roku Marcin Rogacki 2016-12-22 13:02:39
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-12-19 12:24:06
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Marcin Rogacki 2016-12-19 11:31:35
Budżet Marcin Rogacki 2016-12-19 07:28:28
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2016-12-16 10:41:46
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Marcin Rogacki 2016-12-14 15:11:42
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-12-14 12:52:19
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-12-12 14:54:51
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-12-07 09:50:02
Nabór na stanowisko urzędnicze - koordynacja Systemu Informacji Przestrzennej i rewitalizacji miasta Marcin Rogacki 2016-11-30 14:59:24
Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Marcin Rogacki 2016-11-30 11:46:47
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-11-29 13:01:00
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-11-28 11:52:41
Nabór na stanowisko urzędnicze - koordynacja Systemu Informacji Przestrzennej i rewitalizacji miasta Marcin Rogacki 2016-11-28 11:17:47
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-11-25 14:22:41
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-11-25 08:11:02
Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2017 Izabela Matuszczyk 2016-11-24 11:53:22
Konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2017 Izabela Matuszczyk 2016-11-21 10:32:38
Wyniki konsultacji Izabela Matuszczyk 2016-11-18 10:47:50
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-11-10 09:47:42
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-11-09 14:29:31
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-11-09 13:47:35
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-11-09 12:49:48
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-11-09 12:48:45
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-11-09 12:47:32
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-10-27 11:06:06
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-10-24 11:14:02
Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022 Marcin Rogacki 2016-10-21 10:37:25
Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022 Marcin Rogacki 2016-10-21 10:36:44
Marcin Rogacki 2016-10-21 10:34:48
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-10-21 10:26:05
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2016-10-21 09:46:05
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-10-20 14:27:29
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2016-10-20 08:53:24
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-10-20 08:51:49
Konsultacje projektu Programu współpracy Izabela Matuszczyk 2016-10-20 08:22:11
Budżet Marcin Rogacki 2016-10-19 12:56:49
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-10-18 11:55:07
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki 2016-10-18 11:54:49
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2016-10-13 08:15:54
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Krzysztof Pawelec 2016-10-11 14:58:02
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Krzysztof Pawelec 2016-10-11 14:40:48
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2016-10-06 11:31:20
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-10-04 14:48:06
Tablica ogłoszeń Marcin Rogacki 2016-09-26 14:12:13
Nabór na partnerów projektu pt: Termomodernizacja budynków w gminie miejskiej Zawidów Marcin Rogacki 2016-09-21 20:48:59
Przebudowa ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-09-20 14:36:54
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-09-13 14:44:22
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rewitalizacji Parku Miejskiego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-09-02 08:18:09
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-09-01 11:04:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-08-29 15:24:04
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2016-08-29 09:20:48
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Marcin Rogacki 2016-08-24 14:59:52
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-08-23 15:06:46
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rewitalizacji Parku Miejskiego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-08-18 10:00:55
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rewitalizacji Parku Miejskiego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-08-18 09:59:55
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej – Curie w Zawidowie” Marcin Rogacki 2016-08-17 14:59:10
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-08-17 11:32:33
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-08-16 13:55:35
Przemurowanie kominów w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 3 w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-08-16 13:54:22
Przebudowa ulicy Niecałej w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-08-16 09:39:15
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Marcin Rogacki 2016-08-11 14:00:01
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2016 roku Marcin Rogacki 2016-08-05 10:03:02
Odbudowa ulicy Cmentarnej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+040 [powódź czerwiec 2013r.] Marcin Rogacki 2016-08-05 10:02:19
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Zawidów Marcin Rogacki 2016-08-05 10:01:30
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2016-08-05 10:00:59
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2015-2016 Marcin Rogacki 2016-08-05 10:00:44
Rozszerzenie zakresu zadania pn. "Remont ulicy Wilczej w Zawidowie" Marcin Rogacki 2016-08-05 10:00:28
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 Marcin Rogacki 2016-08-05 10:00:15
Sporządzanie i dostarczanie dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, do siedziby Zespołu Szkół w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-08-05 10:00:02
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M.C. Skłodowskiej Marcin Rogacki 2016-08-05 09:59:50
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap Marcin Rogacki 2016-08-05 09:59:36
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-08-05 09:59:19
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2016-08-05 09:58:41
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2016-08-05 09:58:23
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2016-08-05 09:58:02
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2016-08-05 09:57:47
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej – Curie w Zawidowie” Marcin Rogacki 2016-07-29 12:42:58
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej – Curie w Zawidowie” Marcin Rogacki 2016-07-29 12:40:13
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-07-29 12:26:24
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-07-28 12:32:27
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-07-28 11:01:52
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-07-28 10:56:14
Przebudowa ulicy Niecałej w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-07-26 14:11:29
Marcin Rogacki 2016-07-26 13:17:45
Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Niecałej Marcin Rogacki 2016-07-26 13:13:06
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Marcin Rogacki 2016-07-26 09:34:16
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-07-25 15:32:24
Budżet Krzysztof Pawelec 2016-07-22 09:02:45
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Izabela Matuszczyk 2016-07-20 12:55:52
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Izabela Matuszczyk 2016-07-19 11:40:07
Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Niecałej Krzysztof Pawelec 2016-07-15 13:30:55
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Krzysztof Pawelec 2016-07-15 13:30:19
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Krzysztof Pawelec 2016-07-15 13:29:38
Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie Krzysztof Pawelec 2016-07-15 13:29:04
Tablica ogłoszeń Krzysztof Pawelec 2016-07-13 11:03:41
Przebudowa ulicy Niecałej w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-07-05 14:59:05
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-07-05 14:56:02
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2016-07-05 13:42:45
WYBORY i REFERENDUM Marcin Rogacki 2016-07-05 13:41:05
Godziny otwarcia Marcin Rogacki 2016-07-04 14:11:21
2016 Izabela Matuszczyk 2016-06-29 14:42:17
2016 Izabela Matuszczyk 2016-06-29 14:11:42
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-06-27 13:46:02
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-06-27 13:22:18
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2016-06-27 13:17:53
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-06-22 13:21:50
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-06-16 12:04:20
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-06-16 11:18:20
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2016-06-13 13:05:30
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-06-10 08:01:47
Tablica ogłoszeń Izabela Matuszczyk 2016-06-07 11:18:37
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-05-20 10:53:10
Petycje Marcin Rogacki 2016-05-19 07:51:48
Petycje Marcin Rogacki 2016-05-19 07:50:29
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-05-17 10:08:41
Petycje Marcin Rogacki 2016-05-16 15:17:55
Godziny urzędowania Marcin Rogacki 2016-05-16 11:21:19
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-05-05 12:06:51
Ważne Instytucje Marcin Rogacki 2016-05-05 12:04:24
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2016-05-05 12:02:24
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2016-05-05 11:59:36
Marcin Rogacki 2016-05-05 11:54:40
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-05-05 08:41:07
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-05-05 07:57:01
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-05-05 07:50:41
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-28 12:27:56
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2016-04-28 12:21:56
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-28 12:20:29
Skarbnik Miasta Marcin Rogacki 2016-04-27 14:52:05
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki 2016-04-27 14:50:58
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2016-04-27 14:49:31
Marcin Rogacki 2016-04-27 14:45:04
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25 i 915/26 Marcin Rogacki 2016-04-27 14:16:48
Redakcja Biuletynu Marcin Rogacki 2016-04-27 14:13:39
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-04-27 08:35:11
Budżet Marcin Rogacki 2016-04-22 08:19:01
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2016-04-22 08:17:24
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-04-20 14:54:55
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-20 08:09:27
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 14:38:41
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 14:34:47
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 14:13:41
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 13:32:11
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-04-18 12:59:01
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:43:59
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:43:22
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:42:46
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:41:32
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:41:06
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:31:01
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 12:29:30
Petycje Marcin Rogacki 2016-04-18 08:09:37
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-04-14 13:55:10
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-04-04 11:00:41
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-03-31 10:48:28
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-03-30 10:31:19
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-03-25 11:09:54
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. czynszów i gospodarki mieszkaniowej Marcin Rogacki 2016-03-24 11:29:11
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. czynszów i gospodarki mieszkaniowej Marcin Rogacki 2016-03-22 12:34:11
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-03-21 14:26:19
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent w MOPS w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-03-16 09:01:57
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-03-10 11:13:16
Budżet Marcin Rogacki 2016-03-09 10:39:33
Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta Marcin Rogacki 2016-03-07 11:41:03
Budżet Marcin Rogacki 2016-03-07 07:37:07
Rok 2016 Izabela Matuszczyk 2016-03-04 11:06:17
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-03-03 09:10:09
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-02-29 10:15:48
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent w MOPS w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-02-27 08:18:31
Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta w MOPS w Zawidowie Marcin Rogacki 2016-02-26 11:52:34
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2016-02-11 12:46:10
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Izabela Matuszczyk 2016-02-11 12:44:21
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2016-02-09 15:01:18
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-02-08 13:59:34
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-02-08 13:43:56
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-02-08 12:48:03
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-02-08 12:45:31
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2016-02-08 12:44:57
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Izabela Matuszczyk 2016-02-05 13:50:00
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2016-02-04 12:58:50
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2016-02-04 12:58:35
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2016-02-04 11:33:06
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Marcin Rogacki 2016-02-03 09:58:39
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2015 roku Marcin Rogacki 2016-02-03 09:58:28
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2016-02-03 09:58:17
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2016-02-01 11:06:22
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2016-01-27 10:36:38
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 547/2, 915/25 i 915/26 Marcin Rogacki 2016-01-26 09:26:45
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2016-01-21 12:15:53
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy ulicy Niecałej w mieście Zawidów wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-01-19 11:12:14
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy ulicy Niecałej w mieście Zawidów wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-01-19 08:40:50
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przebudowy rynku (ulica Plac Zwycięstwa) oraz ulicy Jana Pawła II w mieście Zawidów wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2016-01-19 08:40:10
Postępowania dotyczące środowiska Marcin Rogacki 2016-01-15 13:31:50
Organizowanie zgromadzeń Marcin Rogacki 2016-01-14 13:43:21
Organizowanie zgromadzeń Marcin Rogacki 2016-01-14 09:06:34
Budżet Marcin Rogacki 2016-01-13 09:01:34
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-12 11:33:44
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-12 11:33:32
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-12 10:20:31
Opłata targowa Krzysztof Pawelec 2016-01-12 10:16:45
Podatek od środków transportowych Krzysztof Pawelec 2016-01-12 10:14:22
Podatek leśny Krzysztof Pawelec 2016-01-12 10:12:35
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-12 10:11:29
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2016-01-12 10:10:27
Podatek leśny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:22:29
Opłata od posiadania psów Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:20:26
Podatek leśny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:20:00
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:19:32
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:18:26
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:15:01
Podatek od środków transportowych Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:14:31
Opłata targowa Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:13:03
Opłata od posiadania psów Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:11:59
Podatek od środków transportowych Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:11:15
Podatek leśny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:07:27
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:04:26
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 10:02:53
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 09:59:34
Podatek rolny Krzysztof Pawelec 2016-01-11 09:57:52
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2016-01-11 09:51:07
Opłata za śmieci Krzysztof Pawelec 2016-01-11 09:34:31
Podatki i opłaty lokalne Krzysztof Pawelec 2016-01-11 09:28:53
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2016-01-08 13:13:01
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2016 roku Marcin Rogacki 2016-01-07 11:03:31
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-12-30 13:20:14
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2015-12-28 12:29:43
Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi Izabela Matuszczyk 2015-12-23 11:57:34
Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014 Marcin Rogacki 2015-12-22 09:55:28
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Marcin Rogacki 2015-12-22 09:46:26
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-12-21 13:43:14
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-12-21 13:41:28
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2015-12-11 13:27:39
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-12-09 14:50:01
Budżet Marcin Rogacki 2015-12-04 12:36:04
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-12-04 12:21:13
Zabytki Krzysztof Pawelec 2015-12-02 11:28:21
Zabytki Krzysztof Pawelec 2015-12-02 11:27:58
Marcin Rogacki 2015-12-02 10:24:47
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-12-02 10:17:58
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-12-02 10:17:21
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Marcin Rogacki 2015-12-02 09:56:20
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-27 10:45:04
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-27 09:56:16
Podatek od nieruchomości Izabela Matuszczyk 2015-11-26 11:34:30
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-25 14:59:39
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-25 14:24:34
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2015-11-25 13:35:45
Podatek od nieruchomości Izabela Matuszczyk 2015-11-25 13:03:28
Podatek od nieruchomości Izabela Matuszczyk 2015-11-25 13:01:12
Podatek od nieruchomości Izabela Matuszczyk 2015-11-25 12:49:34
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2015-11-13 12:05:50
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2015-11-13 09:10:48
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-11-10 14:56:40
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-11-10 14:55:18
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-11-10 14:21:13
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-11-09 10:04:36
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-04 14:59:43
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: działki: 3/4, 3/5, 3/10 Marcin Rogacki 2015-11-04 12:44:45
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 547/2, 915/25 Marcin Rogacki 2015-11-04 12:44:31
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-03 15:10:46
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-11-03 14:24:29
Rozszerzenie zakresu zadania pn. "Remont ulicy Wilczej w Zawidowie" Marcin Rogacki 2015-11-03 12:27:07
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-10-30 10:36:12
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2015-10-30 10:07:31
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-30 08:10:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-10-28 12:20:04
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-27 12:43:54
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-24 17:12:41
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-23 10:33:06
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-10-23 08:23:02
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-10-23 08:16:01
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-22 10:36:24
Budżet Krzysztof Pawelec 2015-10-21 10:37:27
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2015-2016 Marcin Rogacki 2015-10-19 14:12:27
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów 2015-2016 Marcin Rogacki 2015-10-19 14:11:56
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-15 08:54:26
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-14 14:33:22
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-12 12:36:59
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-12 12:36:37
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-12 11:02:51
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 Krzysztof Pawelec 2015-10-06 12:11:44
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 Krzysztof Pawelec 2015-10-06 12:11:41
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 Krzysztof Pawelec 2015-10-06 12:11:31
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-10-05 12:31:53
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-09-30 11:21:06
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 Marcin Rogacki 2015-09-30 10:11:24
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-09-25 13:01:46
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2015-09-25 12:14:52
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-09-25 09:59:44
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-09-25 08:48:01
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-09-24 14:13:53
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-09-24 09:42:30
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-23 08:30:26
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-23 08:29:55
Postępowania dotyczące środowiska Krzysztof Pawelec 2015-09-22 14:35:14
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-18 09:07:40
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-17 11:30:59
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-14 13:00:38
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-14 10:39:44
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-14 10:03:03
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-08 11:57:25
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-08 11:49:49
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-09-04 17:32:37
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2015-09-03 09:26:38
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M.C. Skłodowskiej Marcin Rogacki 2015-09-02 08:46:08
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-01 13:06:20
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-01 13:05:11
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-01 13:04:28
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-01 13:03:32
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-09-01 13:02:27
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-08-28 10:29:59
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2015-08-28 10:29:00
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2015-08-28 10:27:54
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-08-27 10:28:09
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-08-27 10:23:21
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M.C. Skłodowskiej Marcin Rogacki 2015-08-27 10:10:16
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-08-27 09:44:35
Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2015-08-27 09:41:44
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-08-27 09:38:50
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-08-27 09:38:37
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-08-27 09:32:54
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-08-27 09:08:56
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-08-26 15:02:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Izabela Matuszczyk 2015-08-25 12:12:51
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M.C. Skłodowskiej Krzysztof Pawelec 2015-08-24 14:35:33
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2015-08-24 10:30:38
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-08-17 10:54:17
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-08-17 09:18:13
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-08-13 07:23:47
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-08-12 10:03:22
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-08-11 11:06:23
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2015-08-07 10:22:17
Marcin Rogacki 2015-08-03 08:47:19
Dowody osobiste Marcin Rogacki 2015-08-03 08:42:39
Meldunki Marcin Rogacki 2015-08-03 08:42:17
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego Marcin Rogacki 2015-08-03 08:41:33
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Marcin Rogacki 2015-08-03 08:41:25
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Marcin Rogacki 2015-08-03 08:41:14
Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą Marcin Rogacki 2015-08-03 08:41:03
Marcin Rogacki 2015-08-03 08:40:29
Marcin Rogacki 2015-08-03 08:40:11
Marcin Rogacki 2015-08-03 08:39:39
Marcin Rogacki 2015-08-03 08:38:08
Uznanie dziecka Marcin Rogacki 2015-08-03 08:37:59
Sporządzenie aktu zgonu Marcin Rogacki 2015-08-03 08:37:47
Sporządzenie aktu urodzenia Marcin Rogacki 2015-08-03 08:37:37
Małżeństwa, narodziny, zgony Marcin Rogacki 2015-08-03 08:37:24
Marcin Rogacki 2015-08-03 08:29:14
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-30 09:11:23
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-24 10:20:03
Wyboru do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-24 10:18:37
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-21 15:06:24
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-21 15:01:41
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-21 14:53:12
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-07-20 12:32:10
Budżet Marcin Rogacki 2015-07-20 12:30:36
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Krzysztof Pawelec 2015-07-17 09:39:06
Decyzje Krzysztof Pawelec 2015-07-17 09:29:43
Decyzje Krzysztof Pawelec 2015-07-17 09:25:57
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-07-16 12:55:12
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-07-16 11:23:26
Rok 2015 Izabela Matuszczyk 2015-07-16 11:16:26
Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014 Izabela Matuszczyk 2015-07-09 13:52:09
Wybory ławników 2016-2019 Izabela Matuszczyk 2015-07-01 10:30:18
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-06-30 10:26:20
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2015-06-29 14:39:49
Odbudowa ulicy Cmentarnej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+040 [powódź czerwiec 2013r.] Marcin Rogacki 2015-06-29 10:23:39
Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. Marcin Rogacki 2015-06-26 12:10:43
WYBORY Marcin Rogacki 2015-06-26 12:04:07
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap Marcin Rogacki 2015-06-26 11:41:02
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-06-26 09:41:50
Wybory ławników 2016-2019 Izabela Matuszczyk 2015-06-24 12:24:29
Wybory ławników 2016-2019 Izabela Matuszczyk 2015-06-24 10:41:02
Wybory ławników 2016-2019 Marcin Rogacki 2015-06-22 11:43:25
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Izabela Matuszczyk 2015-06-19 11:07:52
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-06-18 13:09:41
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-06-18 12:52:00
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-06-18 12:20:44
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2015-06-18 12:02:33
Odbudowa ulicy Cmentarnej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+040 [powódź czerwiec 2013r.] Izabela Matuszczyk 2015-06-18 10:03:54
Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014 Izabela Matuszczyk 2015-06-12 10:04:35
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-06-10 14:16:16
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-06-09 17:57:10
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-06-09 15:44:48
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-06-09 15:43:36
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-06-09 15:40:59
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-06-08 14:54:32
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2015-06-08 14:13:35
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-06-08 09:24:29
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-06-03 15:02:43
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-06-03 11:22:42
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-06-03 09:48:56
Gospodarka mieszkaniowa Marcin Rogacki 2015-05-29 10:04:54
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-28 14:18:55
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-05-28 07:17:52
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-05-27 14:48:59
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-05-27 14:46:19
Odbudowa ulicy Cmentarnej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+040 [powódź czerwiec 2013r.] Krzysztof Pawelec 2015-05-27 14:44:39
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-05-27 14:26:03
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-05-27 14:25:49
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Krzysztof Pawelec 2015-05-27 14:18:11
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-26 07:11:38
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-26 07:10:18
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-26 07:08:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2015-05-25 08:04:37
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-23 15:08:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Krzysztof Pawelec 2015-05-22 11:54:55
2015 Izabela Matuszczyk 2015-05-22 10:32:45
2015 Izabela Matuszczyk 2015-05-22 10:30:17
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-22 07:35:09
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-22 07:34:30
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2015-05-19 08:08:36
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2015-05-19 08:08:11
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-15 09:29:22
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-14 12:33:42
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-05-14 10:26:39
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-05-13 08:05:46
Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2014r Izabela Matuszczyk 2015-05-13 08:01:19
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-12 21:19:35
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-12 21:19:18
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-12 07:32:50
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-12 07:32:08
Dane podstawowe Krzysztof Pawelec 2015-05-11 11:16:56
Dane podstawowe Krzysztof Pawelec 2015-05-11 11:15:35
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-09 19:58:37
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2015-05-08 13:36:54
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Marcin Rogacki 2015-05-07 14:15:36
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2015-05-07 14:14:36
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2015-05-07 14:12:45
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2015-05-07 14:10:36
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 11:04:56
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 11:03:52
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 11:03:15
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 11:02:40
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 11:02:14
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 11:01:15
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 10:58:49
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 10:50:39
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-07 10:48:13
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2015-05-07 09:29:17
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-05-05 13:44:25
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2015-05-05 13:02:34
Rok 2015 Marcin Rogacki 2015-05-04 11:56:54
Rok 2015 Marcin Rogacki 2015-05-04 11:54:51
Rok 2015 Marcin Rogacki 2015-05-04 11:28:40
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-05-04 11:02:28
Izabela Matuszczyk 2015-04-29 11:58:02
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Izabela Matuszczyk 2015-04-29 11:52:39
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac Marcin Rogacki 2015-04-28 15:39:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Marcin Rogacki 2015-04-27 11:27:33
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2015-04-27 11:27:10
Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2015-04-27 11:27:02
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2015-04-27 11:26:52
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2015-04-27 11:26:41
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 103.000,00 zł na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2015-04-27 11:26:30
Bezpieczny plac zabaw na ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2015-04-27 11:26:20
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Zawidów Marcin Rogacki 2015-04-27 11:26:10
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2015-04-27 10:37:18
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2015-04-27 10:31:23
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2015-04-27 09:20:39
Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego w Zawidowie Marcin Rogacki 2015-04-27 09:19:40
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie - III ETAP Marcin Rogacki 2015-04-27 09:19:32
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2015-04-27 09:19:04
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie. I etap Dostawa materiałów niezbędny Marcin Rogacki 2015-04-27 09:18:54
Odbudowa ul. Jana Pawła II od km 0+000 do km 0+070 Marcin Rogacki 2015-04-27 09:18:30
Odbudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+230 Marcin Rogacki 2015-04-27 09:18:22
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych - postępowanie UNIEWAŻNIONE Marcin Rogacki 2015-04-27 09:18:12
Remont ulicy Wilczej w Zawidowie realizowany w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Marcin Rogacki 2015-04-27 09:18:00
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-23 13:45:07
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-22 12:42:37
Budżet Marcin Rogacki 2015-04-22 10:47:45
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-22 10:19:43
Podatki i opłaty lokalne Marcin Rogacki 2015-04-21 08:36:26
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-20 14:02:47
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-20 11:10:56
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-04-20 08:38:09
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-17 10:00:45
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-17 09:52:06
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-04-16 14:57:48
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2015-04-16 08:56:56
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-15 13:11:48
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-15 13:08:49
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-04-14 14:39:14
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-04-14 14:32:37
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-04-07 09:27:18
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-03-30 12:29:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-03-25 11:02:24
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Izabela Matuszczyk 2015-03-25 09:18:09
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2015-03-24 14:06:04
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-03-24 12:30:08
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-03-19 12:24:00
Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-03-19 11:50:53
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-03-19 09:59:39
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:49:30
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:48:45
Wymiana dowodów osobistych w latach 2003-2007 Marcin Rogacki 2015-03-18 12:47:27
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych Marcin Rogacki 2015-03-18 12:47:10
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Marcin Rogacki 2015-03-18 12:46:56
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty Marcin Rogacki 2015-03-18 12:46:41
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Marcin Rogacki 2015-03-18 12:46:29
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat Marcin Rogacki 2015-03-18 12:46:16
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat Marcin Rogacki 2015-03-18 12:46:05
Dowody osobiste Marcin Rogacki 2015-03-18 12:45:50
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:45:31
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:45:15
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:45:04
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:44:42
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:44:30
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:44:16
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:43:57
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:43:42
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:43:25
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:42:39
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:42:19
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:41:59
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:41:34
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:41:14
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:40:45
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:40:21
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:39:38
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:38:59
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:38:36
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:38:06
Marcin Rogacki 2015-03-18 12:37:15
Wybory Prezydenta RP - 10.05.2015 r. Marcin Rogacki 2015-03-16 08:42:03
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów Krzysztof Pawelec 2015-03-06 10:56:41
Budżet Marcin Rogacki 2015-03-03 11:14:15
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2015-02-27 13:12:51
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-02-24 14:21:33
Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji - 2014 r. Izabela Matuszczyk 2015-02-23 12:56:30
Oświadczenia złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji Izabela Matuszczyk 2015-02-23 12:36:59
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-02-23 10:36:27
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2015-02-20 10:51:26
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2015-02-20 10:38:19
Marcin Rogacki 2015-02-19 12:25:25
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2015-02-19 12:08:05
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2015-02-19 10:46:29
Budżet Marcin Rogacki 2015-02-19 10:37:54
Uchwały podjęte w roku 2015 Izabela Matuszczyk 2015-02-10 13:38:47
Uchwały podjęte w roku 2016 Izabela Matuszczyk 2015-02-10 12:47:42
2015 Krzysztof Pawelec 2015-02-10 12:45:41
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-02-09 11:11:08
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2015-02-09 10:16:49
Zastępca Kierownika USC Marcin Rogacki 2015-02-09 09:56:55
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-02-09 09:56:43
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2015-02-09 09:38:48
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-02-05 14:59:47
Kontrola zarządcza Izabela Matuszczyk 2015-02-03 14:37:43
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2015-02-03 12:13:03
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2015-02-03 12:12:29
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2015-01-29 13:24:40
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2015-01-28 13:33:21
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Zawidów Marcin Rogacki 2015-01-27 11:46:52
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2015-01-22 11:39:20
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2015-01-21 10:46:43
Budżet Izabela Matuszczyk 2015-01-20 14:04:53
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2015-01-20 14:03:08
Budżet Marcin Rogacki 2015-01-20 11:15:41
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2015 roku Marcin Rogacki 2015-01-20 08:29:44
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2015-01-20 07:49:54
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2015-01-13 09:16:32
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2015-01-13 08:35:54
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:55:01
Opłata targowa Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:48:38
Opłata od posiadania psów Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:48:23
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:47:48
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:47:26
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:46:11
Opłata targowa Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:36:37
Opłata od posiadania psów Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:36:14
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2015-01-09 10:35:34
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2015-01-08 14:23:20
Wyniki konsultacji Izabela Matuszczyk 2014-12-18 10:11:39
Wyniki konsultacji Izabela Matuszczyk 2014-12-18 10:10:55
Wyniki konsultacji Izabela Matuszczyk 2014-12-18 10:07:58
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2014-12-17 09:33:14
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2014-12-15 10:19:45
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-12-12 08:34:34
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-12-11 08:53:18
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-12-10 10:38:18
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-12-09 15:10:12
Budżet Marcin Rogacki 2014-12-09 11:59:04
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-08 10:54:10
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-08 10:53:31
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-08 10:53:12
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-08 10:52:49
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-08 10:50:18
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-08 10:49:03
Komisja Budżetu i Finansów Marcin Rogacki 2014-12-08 10:35:35
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2014-12-05 12:40:12
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marcin Rogacki 2014-12-05 07:21:10
Komisja Rewizyjna Marcin Rogacki 2014-12-05 07:20:17
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Marcin Rogacki 2014-12-05 07:19:39
Komisja Budżetu i Finansów Marcin Rogacki 2014-12-05 07:18:40
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-05 07:15:17
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2014-12-05 07:11:36
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Izabela Matuszczyk 2014-12-03 11:39:42
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Krzysztof Pawelec 2014-12-03 11:33:48
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Krzysztof Pawelec 2014-12-03 11:33:08
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Krzysztof Pawelec 2014-12-03 11:20:14
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-12-03 08:59:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-11-26 11:32:52
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2014-11-24 10:18:45
Konsultacje projektu Programu współpracy Izabela Matuszczyk 2014-11-19 14:42:39
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-11-18 09:22:36
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-11-16 09:07:54
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-11-16 09:06:47
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-11-14 15:45:10
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-11-14 11:16:27
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2014-11-14 10:43:25
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2014-11-13 13:07:43
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-11-12 13:01:46
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-11-06 11:01:43
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-11-06 10:45:48
Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Krzysztof Pawelec 2014-11-05 11:50:59
Marcin Rogacki 2014-10-30 08:56:45
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-10-29 07:26:44
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-28 14:11:33
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2014-10-28 07:10:01
Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2014-10-28 07:09:39
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-24 12:26:47
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-23 13:28:47
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-23 12:37:12
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-23 12:11:15
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-22 08:48:50
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-21 15:21:10
Budżet Marcin Rogacki 2014-10-21 10:21:04
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Krzysztof Pawelec 2014-10-20 13:58:07
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-17 18:35:08
Zapewnienie noclegów i wyżywienia w dniach 12-15 maja 2014r. dla 40 uczniów i 8 opiekunów (grupa mieszana) - w ramach projektu Marcin Rogacki 2014-10-17 10:01:26
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2014-10-17 10:01:14
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-10-17 10:01:03
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2014 roku Marcin Rogacki 2014-10-17 10:00:52
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy miejskiej Zawidów Marcin Rogacki 2014-10-17 10:00:30
Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2014-10-17 09:57:13
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-16 08:18:26
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Krzysztof Pawelec 2014-10-14 14:46:34
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Krzysztof Pawelec 2014-10-14 10:57:23
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2014-10-08 09:55:45
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-07 18:47:55
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-10-03 15:15:59
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-30 12:49:01
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-29 13:21:27
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-29 09:25:17
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-09-26 13:25:21
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-09-26 11:19:46
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-09-26 08:43:26
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-25 12:33:11
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2014-09-25 10:43:35
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-24 07:47:23
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Krzysztof Pawelec 2014-09-12 11:35:54
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-10 08:27:05
Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury Marcin Rogacki 2014-09-10 08:22:36
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-09-04 14:48:57
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-03 11:32:31
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie - III ETAP Marcin Rogacki 2014-09-03 11:31:05
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie. I etap Dostawa materiałów niezbędny Marcin Rogacki 2014-09-03 11:30:41
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-01 12:27:09
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-01 11:21:22
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-09-01 08:12:47
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-08-29 09:17:54
Wybory samorządowe 16.11.2014 r. Marcin Rogacki 2014-08-27 08:51:56
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2014-08-26 08:34:36
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-22 10:50:37
Wybory samorządowe 2014 r. Marcin Rogacki 2014-08-21 13:11:06
Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-20 10:09:20
Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-14 13:46:37
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 12:42:43
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 12:38:04
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 12:01:58
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 11:55:40
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 11:50:34
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 11:25:48
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-13 11:21:50
Wybory samorządowe 2014 r. Marcin Rogacki 2014-08-13 10:20:47
Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-11 11:54:34
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-08 10:10:47
Gospodarka komunalna Marcin Rogacki 2014-08-08 09:52:17
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2014-08-07 12:42:27
Zastępca Kierownika USC Marcin Rogacki 2014-08-07 12:39:13
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-06 09:18:23
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-08-06 08:25:24
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-04 11:10:32
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-08-04 10:09:24
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-01 16:41:25
Usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-08-01 16:35:12
Informacje nt. wody Krzysztof Pawelec 2014-07-24 09:08:13
Budżet Krzysztof Pawelec 2014-07-18 13:20:04
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-07-18 11:19:32
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie - III ETAP Krzysztof Pawelec 2014-07-15 13:14:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-07-08 09:35:27
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-07-04 09:35:06
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-07-03 14:20:45
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2014-06-26 14:09:11
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie - III ETAP Marcin Rogacki 2014-06-25 10:12:20
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2014-06-23 14:51:42
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2014-06-23 07:46:52
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-06-17 12:49:50
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-06-17 12:24:42
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-06-17 12:01:07
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2014-06-16 09:54:17
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2014-06-16 09:45:09
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2014-06-16 09:36:50
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2014-06-16 09:31:23
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-06-12 11:43:44
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2014-06-11 11:07:46
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-06-03 11:24:07
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-06-03 11:15:52
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-06-02 13:55:02
Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie. I etap Dostawa materiałów niezbędny Marcin Rogacki 2014-06-02 10:40:10
Podatki i opłaty lokalne Marcin Rogacki 2014-05-29 08:15:51
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-28 10:02:45
Odbudowa ul. Jana Pawła II od km 0+000 do km 0+070 Marcin Rogacki 2014-05-27 14:14:16
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-24 21:09:24
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-24 21:06:54
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-24 21:06:10
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-24 21:03:59
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-22 11:49:27
Odbudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+230 Marcin Rogacki 2014-05-20 13:22:00
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-05-20 12:02:43
Bezpieczny plac zabaw na ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-05-20 07:26:30
Odbudowa ul. Jana Pawła II od km 0+000 do km 0+070 Marcin Rogacki 2014-05-19 09:19:49
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2014-05-16 08:21:40
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2014-05-15 10:24:03
Postępowania poniżej 14 tyś. EURO Marcin Rogacki 2014-05-09 11:06:33
Odbudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+230 Marcin Rogacki 2014-05-09 11:04:21
Odbudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+230 Marcin Rogacki 2014-05-09 10:46:27
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-09 10:14:35
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-08 14:01:45
Bezpieczny plac zabaw na ulicy Parkowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-05-06 12:54:28
Burmistrz Miasta Zawidowa zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Rogacki 2014-05-06 12:34:05
Burmistrz Miasta Zawidowa zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Rogacki 2014-05-06 12:32:51
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-05 11:55:52
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-05-05 10:27:28
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2014-04-28 14:48:58
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2014-04-28 09:36:49
Odbudowa ul. Jana Pawła II od km 0+000 do km 0+070 Marcin Rogacki 2014-04-25 20:06:08
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-04-25 10:29:11
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych Marcin Rogacki 2014-04-25 09:38:49
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Zawidów Izabela Matuszczyk 2014-04-24 13:24:42
Budżet Marcin Rogacki 2014-04-23 12:35:23
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-04-23 07:30:24
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-04-17 14:51:35
Odbudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej w Zawidowie od km 0+000 do km 0+230 Marcin Rogacki 2014-04-17 11:28:35
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2014-04-14 12:54:20
Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Odbudowa 335 m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego,Niepodległości,Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2014-04-14 12:53:44
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2014-04-14 12:53:05
Odbudowa nawierzchni ul. Lubańskiej od km 0+010 do km 0+070 o dł. 60m Marcin Rogacki 2014-04-14 12:52:32
Odbudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 0,4238km; ul. Szeroka od km 0+000 do km 0+185, ul. Zgorzelecka od km 0+000 do km 0+188,8 ul. Tęczowa od km 0+000 do km 0+050 Marcin Rogacki 2014-04-14 12:47:51
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2014-04-14 12:47:10
Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-04-14 12:46:36
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2014-04-14 12:45:54
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów oraz aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zaw Marcin Rogacki 2014-04-14 12:45:19
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-04-14 08:47:06
Postępowania dotyczące środowiska Marcin Rogacki 2014-04-14 07:49:15
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2014-04-08 20:25:32
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-04-08 13:30:37
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2014-04-03 12:19:53
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-04-02 13:51:30
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-04-02 13:49:21
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-04-01 13:58:07
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-03-27 10:52:17
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-03-18 12:46:40
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-03-18 12:28:07
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-03-18 12:18:32
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2014-03-17 11:29:27
Kontrola zarządcza Marcin Rogacki 2014-03-14 09:08:23
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-03-13 12:47:45
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-03-10 09:58:55
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-03-07 12:07:41
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2014-03-07 07:29:32
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-03-06 10:34:11
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-03-03 10:25:04
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. Marcin Rogacki 2014-02-27 07:46:22
Budżet Marcin Rogacki 2014-02-26 14:46:52
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2014-02-25 08:07:00
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-02-21 08:04:02
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-02-18 07:50:25
Zapewnienie noclegów i wyżywienia w dniach 12-15 maja 2014r. dla 40 uczniów i 8 opiekunów (grupa mieszana) - w ramach projektu Marcin Rogacki 2014-02-12 10:41:16
Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Marcin Rogacki 2014-02-11 11:52:14
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2014-02-11 11:50:55
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2014-02-11 10:19:36
Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury Marcin Rogacki 2014-02-07 13:24:10
Plan pracy Rady Miejskiej na 2008r., 2009r., 2010r., 2011r. 2012r., 2013r., 2014r. Izabela Matuszczyk 2014-02-05 11:49:13
Uchwały podjęte w roku 2014 Izabela Matuszczyk 2014-02-05 11:46:51
Plan pracy Rady Miejskiej na 2008r., 2009r., 2010r., 2011r. 2012r., 2013r. Marcin Rogacki 2014-02-05 09:54:09
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-02-04 14:11:54
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-02-04 14:11:49
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2014-01-31 09:25:07
Rok 2014 Izabela Matuszczyk 2014-01-31 09:11:10
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2014-01-29 10:59:16
Gospodarka mieszkaniowa Krzysztof Pawelec 2014-01-29 09:12:36
Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury Marcin Rogacki 2014-01-28 13:26:41
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-01-23 08:03:28
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawidowie i Ośrodka Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2014-01-23 08:02:34
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-01-22 14:36:03
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2014-01-22 14:32:32
Budżet Krzysztof Pawelec 2014-01-21 11:30:50
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2014-01-20 13:56:16
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2014-01-17 08:09:59
Podatek od nieruchomości Krzysztof Pawelec 2014-01-14 07:48:08
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2014-01-09 13:36:24
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Krzysztof Pawelec 2014-01-09 08:02:37
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2013-12-30 12:56:24
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-12-19 11:36:04
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-12-18 13:07:01
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2013-12-12 06:58:53
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-12-11 11:39:00
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2014 roku Marcin Rogacki 2013-12-10 12:54:16
Gospodarka mieszkaniowa Marcin Rogacki 2013-12-06 11:06:59
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-12-04 14:29:01
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-12-04 14:18:13
Budżet Marcin Rogacki 2013-12-03 07:27:29
Budżet Izabela Matuszczyk 2013-12-02 09:51:06
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2014 roku Marcin Rogacki 2013-11-26 13:55:43
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-11-20 13:36:38
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-11-07 08:13:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-11-07 08:10:51
Postępowania dotyczące środowiska Marcin Rogacki 2013-11-06 12:18:30
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-11-04 14:36:51
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy miejskiej Zawidów Marcin Rogacki 2013-10-31 10:26:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-10-31 09:18:32
Gospodarka komunalna Marcin Rogacki 2013-10-31 08:40:41
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy miejskiej Zawidów Marcin Rogacki 2013-10-29 10:33:29
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Krzysztof Pawelec 2013-10-24 08:04:12
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-22 14:50:18
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-22 13:55:28
Budżet Marcin Rogacki 2013-10-21 14:43:44
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy miejskiej Zawidów Marcin Rogacki 2013-10-17 12:43:24
Gospodarka mieszkaniowa Marcin Rogacki 2013-10-15 09:19:25
Gospodarka mieszkaniowa Marcin Rogacki 2013-10-15 08:58:45
Gospodarka mieszkaniowa Marcin Rogacki 2013-10-15 08:56:34
2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-10 13:37:29
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2013-10-09 11:58:40
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Krzysztof Pawelec 2013-10-04 13:10:43
Odbudowa nawierzchni ul. Lubańskiej od km 0+010 do km 0+070 o dł. 60m Krzysztof Pawelec 2013-10-04 09:18:54
2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-03 12:01:18
Ważne Instytucje Izabela Matuszczyk 2013-10-03 10:35:11
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-02 13:41:33
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-02 13:27:31
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-10-02 12:55:05
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-10-01 14:47:39
Odbudowa nawierzchni ul. Lubańskiej od km 0+010 do km 0+070 o dł. 60m Marcin Rogacki 2013-10-01 09:53:09
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-09-26 11:51:53
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2013-09-26 09:28:09
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2013-09-26 09:27:19
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-09-25 08:39:58
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2013-09-24 14:06:22
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Krzysztof Pawelec 2013-09-19 19:45:46
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Krzysztof Pawelec 2013-09-18 14:29:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Krzysztof Pawelec 2013-09-18 11:38:15
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2013-09-10 13:45:33
Odbudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 0,4238km; ul. Szeroka od km 0+000 do km 0+185, ul. Zgorzelecka od km 0+000 do km 0+188,8 ul. Tęczowa od km 0+000 do km 0+050 Krzysztof Pawelec 2013-09-10 13:26:51
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2013-09-10 09:49:59
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-09-06 08:24:18
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-09-05 14:51:06
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-09-04 07:51:55
Odbudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 0,4238km; ul. Szeroka od km 0+000 do km 0+185, ul. Zgorzelecka od km 0+000 do km 0+188,8 ul. Tęczowa od km 0+000 do km 0+050 Marcin Rogacki 2013-09-03 12:15:27
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2013-09-03 07:09:16
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2013-08-29 13:08:17
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-08-28 14:46:44
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-08-28 14:14:46
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2013-08-28 12:28:20
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2013-08-28 10:01:45
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-08-28 10:00:37
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-08-28 08:54:36
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-08-27 10:34:38
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 162.520,00 zł na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2013-08-16 10:38:03
Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa) Marcin Rogacki 2013-08-16 10:37:21
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-08-14 10:51:30
Odbudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 0,4238km; ul. Szeroka od km 0+000 do km 0+185, ul. Zgorzelecka od km 0+000 do km 0+188,8 ul. Tęczowa od km 0+000 do km 0+050 Marcin Rogacki 2013-08-09 15:02:09
Odbudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 0,4238km; ul. Szeroka od km 0+000 do km 0+185, ul. Zgorzelecka od km 0+000 do km 0+188,8 ul. Tęczowa od km 0+000 do km 0+050 Marcin Rogacki 2013-08-09 11:20:07
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 162.520,00 zł na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2013-08-02 12:31:35
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2013-08-02 10:17:29
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2013-07-31 14:59:04
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-07-30 10:43:22
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2013-07-25 10:40:52
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2013-07-25 10:24:43
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2013-07-24 14:07:36
Zamówienia Publiczne Marcin Rogacki 2013-07-24 11:35:06
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia Marcin Rogacki 2013-07-24 11:33:03
Zbywanie nieruchomości Marcin Rogacki 2013-07-24 11:30:01
Nieruchomości Marcin Rogacki 2013-07-24 11:27:58
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia Marcin Rogacki 2013-07-24 11:25:48
Wykazy nieruchomości Marcin Rogacki 2013-07-24 11:21:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 162.520,00 zł na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2013-07-24 11:19:11
Sprzedaż okien PCV Marcin Rogacki 2013-07-24 11:17:19
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zawidów, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania Marcin Rogacki 2013-07-24 11:17:04
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2013-07-24 11:16:48
Postępowania do 14 tyś. EURO Marcin Rogacki 2013-07-24 11:16:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 162.520,00 zł na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2013-07-24 11:15:42
Inne Marcin Rogacki 2013-07-24 11:13:53
Konkurs na realizację zadań publicznych Izabela Matuszczyk 2013-07-22 13:03:56
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-07-19 13:14:23
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych Marcin Rogacki 2013-07-08 14:50:11
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-07-05 10:43:10
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2013-07-05 10:29:43
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2013-07-05 10:29:06
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2013-07-05 10:28:37
Informacje ODPADY KOMUNALNE Marcin Rogacki 2013-07-05 10:28:12
Gospodarka odpadami komunalnymi Marcin Rogacki 2013-07-05 10:18:16
Gospodarka odpadami Marcin Rogacki 2013-07-05 10:17:38
Gospodarka odpadami Marcin Rogacki 2013-07-05 10:16:28
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-07-04 15:05:29
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-06-28 11:13:42
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2013-06-28 11:07:24
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-06-26 13:35:31
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-06-24 14:38:47
Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2013-06-21 12:38:30
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-06-21 09:28:10
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-06-20 12:34:28
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-06-19 07:50:53
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-06-14 13:09:00
Opłata za śmieci Izabela Matuszczyk 2013-06-14 12:37:35
Nieruchomości Marcin Rogacki 2013-06-14 08:58:40
Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2013-06-13 10:51:58
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2013-06-12 13:28:12
Prognoza pogody dla Gminy Marcin Rogacki 2013-06-12 12:52:06
Planowane wyłączenia energii elektrycznej Marcin Rogacki 2013-06-12 12:51:00
Redakcja Biuletynu Marcin Rogacki 2013-06-12 12:46:08
Redakcja Biuletynu Marcin Rogacki 2013-06-12 12:45:23
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2013-06-12 12:43:47
Marcin Rogacki 2013-06-12 12:41:20
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2013-06-12 12:40:09
Rejestry i ewidencje Marcin Rogacki 2013-06-12 12:39:50
Rejestry i ewidencje Marcin Rogacki 2013-06-12 12:39:10
Rejestry i ewidencje Marcin Rogacki 2013-06-12 12:38:36
Rejestry i ewidencje Marcin Rogacki 2013-06-12 12:37:59
Marcin Rogacki 2013-06-12 12:33:52
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2013-06-12 12:27:41
Związki członkowskie Marcin Rogacki 2013-06-12 12:24:45
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2013-06-12 12:23:20
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2013-06-12 12:16:25
Instytucje kultury Marcin Rogacki 2013-06-12 12:14:12
Zespół Szkół Marcin Rogacki 2013-06-12 12:13:46
Marcin Rogacki 2013-06-12 12:12:55
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2013-06-12 12:12:32
Instytucje kultury Marcin Rogacki 2013-06-12 12:11:58
Przedszkole Publiczne Marcin Rogacki 2013-06-12 12:10:51
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-06-11 10:04:30
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2013-06-10 10:30:12
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-06-10 07:33:17
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-06-06 12:09:48
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-05-29 10:19:35
Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2013-05-27 11:52:59
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2013-05-23 15:12:32
Opłata za śmieci Izabela Matuszczyk 2013-05-23 13:47:36
Opłata za śmieci Izabela Matuszczyk 2013-05-23 13:11:57
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-05-22 11:21:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2013-05-21 12:32:38
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-05-20 13:50:28
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-05-20 13:40:22
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-05-20 13:37:23
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-05-20 13:36:55
Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instal Marcin Rogacki 2013-05-20 13:35:24
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-05-17 09:43:51
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-05-17 09:35:38
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-05-15 13:30:49
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-05-13 08:09:26
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-05-13 08:07:25
Budżet Marcin Rogacki 2013-05-09 14:53:40
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-05-09 14:40:56
Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2013-05-09 08:04:25
Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2013-05-08 15:18:29
Gospodarka komunalna Krzysztof Pawelec 2013-05-08 14:42:00
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-04-29 15:01:56
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-04-29 14:57:04
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-04-29 14:56:46
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-04-29 12:46:18
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-04-29 12:14:05
Odbudowa 335m kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, główny kolektor deszczowy Marcin Rogacki 2013-04-26 14:37:43
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów oraz aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zaw Marcin Rogacki 2013-04-26 11:26:34
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-04-25 08:10:40
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-04-24 14:40:51
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-04-24 14:39:28
Nieruchomości Marcin Rogacki 2013-04-24 13:26:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-04-23 15:10:20
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-04-22 11:13:05
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-04-22 11:11:05
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów oraz aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zaw Marcin Rogacki 2013-04-18 11:43:27
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-04-11 14:15:56
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2013-04-10 10:45:33
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Marcin Rogacki 2013-04-10 09:54:23
Konkurs na realizację zadań publicznych Marcin Rogacki 2013-04-10 09:45:12
Nieruchomości Marcin Rogacki 2013-04-10 09:40:43
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-04-10 09:40:20
INFORMACJE Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Marcin Rogacki 2013-04-10 09:39:44
Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych Marcin Rogacki 2013-04-10 09:38:59
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wydzielenia klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatach w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewak Marcin Rogacki 2013-04-10 09:38:29
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2013-04-10 09:38:13
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów oraz aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zaw Marcin Rogacki 2013-04-10 09:37:40
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2013-04-09 15:14:09
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-04-03 09:06:08
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2013-03-25 17:28:32
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Marcin Rogacki 2013-03-25 17:27:17
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2013-03-25 17:26:51
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-03-25 10:59:57
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-03-25 09:15:48
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-03-18 10:37:55
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zawidów, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania Marcin Rogacki 2013-03-15 11:50:05
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zawidów, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania Marcin Rogacki 2013-03-14 09:24:01
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2013-03-11 14:36:53
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-03-07 14:14:59
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-03-06 10:18:44
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-03-06 08:21:26
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-27 11:26:33
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-27 11:24:50
Informacja dla osób niesłyszących Marcin Rogacki 2013-02-26 11:52:06
Kontrola zarządcza Marcin Rogacki 2013-02-26 08:50:33
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-26 08:47:45
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-02-26 08:11:45
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-26 07:48:03
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-02-25 11:10:31
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-23 21:30:02
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-02-22 13:58:32
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-02-21 14:19:59
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-15 13:28:20
Plan pracy Rady Miejskiej na 2008r., 2009r., 2010r., 2011r. 2012r., 2013r. Izabela Matuszczyk 2013-02-11 12:09:56
Plan pracy Rady Miejskiej na 2008r., 2009r., 2010r., 2011r. Izabela Matuszczyk 2013-02-11 11:58:06
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-02-11 11:55:18
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-02-11 11:51:45
Uchwały podjęte w roku 2013 Izabela Matuszczyk 2013-02-11 11:19:56
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-06 09:17:14
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-06 09:14:32
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-06 09:07:38
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-02-06 09:07:10
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2013-01-29 14:40:31
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-29 12:30:45
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-29 08:40:17
Komisja Rewizyjna Marcin Rogacki 2013-01-28 09:57:08
Budżet Marcin Rogacki 2013-01-28 08:45:02
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-28 08:02:18
Skład Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-01-24 12:58:09
Przewodniczący Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-01-24 12:56:49
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-01-24 12:46:36
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-01-24 12:26:09
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2013-01-24 11:51:23
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-24 11:10:09
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2013-01-24 10:57:31
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-01-24 09:05:27
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-23 09:54:51
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-23 09:54:34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-23 09:53:48
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-23 09:52:41
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2013-01-21 08:37:39
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-16 12:51:50
Rok 2013 Izabela Matuszczyk 2013-01-15 14:13:24
INFORMACJE Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Marcin Rogacki 2013-01-15 13:30:56
Nieruchomości Marcin Rogacki 2013-01-15 12:57:00
Opłata targowa Marcin Rogacki 2013-01-12 10:21:02
Opłata od posiadania psów Marcin Rogacki 2013-01-12 10:20:42
Podatek od nieruchomości Marcin Rogacki 2013-01-12 10:20:18
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-12 10:18:01
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2013-01-09 13:31:27
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2013-01-09 13:12:42
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2013-01-08 13:33:13
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2013-01-08 11:23:02
Podatki i opłaty lokalne Marcin Rogacki 2013-01-08 10:56:28
Budżet Marcin Rogacki 2013-01-08 08:43:16
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2013-01-04 12:18:34
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2013-01-04 10:38:56
Budżet Marcin Rogacki 2013-01-04 10:22:46
Budżet Marcin Rogacki 2013-01-04 10:22:24
Podatek od środków transportowych Marcin Rogacki 2013-01-02 13:35:14
Opłata targowa Marcin Rogacki 2013-01-02 13:33:22
Opłata od posiadania psów Marcin Rogacki 2013-01-02 13:21:40
Opłata od posiadania psów Marcin Rogacki 2013-01-02 13:21:09
Podatek od nieruchomości Marcin Rogacki 2013-01-02 13:20:40
Podatek od nieruchomości Marcin Rogacki 2013-01-02 13:19:25
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2012-12-31 08:57:30
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-12-28 13:33:47
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-12-28 13:02:40
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-12-28 09:50:41
Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych Marcin Rogacki 2012-12-28 09:45:30
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2012-12-27 09:07:58
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-12-21 11:37:08
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-12-21 11:26:34
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-12-21 09:36:09
Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych Marcin Rogacki 2012-12-20 14:50:30
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-12-18 08:57:16
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów i aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawid Marcin Rogacki 2012-12-18 07:36:35
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-12-18 07:35:48
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-12-18 07:34:31
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-12-18 07:33:50
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-12-18 07:33:31
Inne Marcin Rogacki 2012-12-18 07:33:08
Zamówienia Publiczne Marcin Rogacki 2012-12-18 07:32:20
Marcin Rogacki 2012-12-18 07:29:27
Marcin Rogacki 2012-12-18 07:27:56
Marcin Rogacki 2012-12-18 07:27:21
Plan miasta Marcin Rogacki 2012-12-18 07:27:02
Marcin Rogacki 2012-12-18 07:26:43
Marcin Rogacki 2012-12-18 07:26:13
Marcin Rogacki 2012-12-18 07:25:40
Ważne Instytucje Marcin Rogacki 2012-12-18 07:24:49
Marcin Rogacki 2012-12-18 01:36:54
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2012-12-18 01:31:53
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2012-12-18 01:25:59
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2012-12-18 01:21:55
Planowane wyłączenia energii elektrycznej Marcin Rogacki 2012-12-17 14:33:04
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2012-12-17 13:48:10
Marcin Rogacki 2012-12-17 13:33:49
Marcin Rogacki 2012-12-17 13:31:15
Ogłoszenia i Zarządzenia Burmistrza Miasta Marcin Rogacki 2012-12-17 13:30:56
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych Marcin Rogacki 2012-12-17 13:24:33
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2012-12-17 09:54:18
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r. Marcin Rogacki 2012-12-14 10:20:17
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-12-11 14:51:45
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-12-11 12:47:25
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-12-10 11:47:06
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2012-12-10 10:50:47
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-12-07 22:45:59
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-12-07 22:45:39
Budżet Marcin Rogacki 2012-12-07 12:48:14
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-12-07 12:40:43
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wydzielenia klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatach w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewak Marcin Rogacki 2012-12-07 11:17:40
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2012-12-05 14:37:17
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2012-12-05 07:35:43
Marcin Rogacki 2012-12-05 07:31:42
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-12-04 09:33:13
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Marcin Rogacki 2012-12-01 16:01:43
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-12-01 16:01:09
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-12-01 16:00:20
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki 2012-12-01 15:53:58
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki 2012-12-01 15:53:18
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2012-11-30 08:13:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-11-29 10:15:57
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-11-28 09:02:35
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-11-27 10:54:38
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-11-27 09:15:28
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-11-26 14:54:37
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-11-22 14:23:30
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-11-22 11:23:24
Instytucje kultury Marcin Rogacki 2012-11-22 10:57:29
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie wydzielenia klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenia klatach w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewak Marcin Rogacki 2012-11-20 13:43:06
Budżet Marcin Rogacki 2012-11-20 13:25:05
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2012-11-20 12:33:12
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-11-15 08:27:47
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-11-13 09:29:33
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2012-11-12 10:48:19
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-11-05 08:09:09
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-11-02 10:31:56
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-11-02 09:40:30
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-11-02 08:58:53
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2012-10-31 12:22:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-10-30 14:44:59
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-10-30 10:46:51
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-10-30 10:42:43
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2012-10-30 10:42:24
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-10-26 14:02:07
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-10-23 10:07:49
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-10-22 08:56:46
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-10-19 10:12:39
Budżet Marcin Rogacki 2012-10-19 10:07:53
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-10-18 11:44:45
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-10-17 10:43:57
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-10-09 15:11:19
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-10-08 14:01:10
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-10-05 13:33:48
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-09-26 13:56:42
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-09-25 13:24:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-09-25 12:04:15
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-09-25 12:03:10
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-09-25 11:26:29
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-09-25 08:48:11
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-09-25 08:43:43
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-09-24 13:50:08
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-09-24 13:13:47
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-09-24 10:47:50
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2012-09-24 08:38:57
Sprawozdania z działalności Burmistrza Izabela Matuszczyk 2012-09-24 08:19:34
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-09-20 09:59:00
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-09-20 09:51:54
Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-09-17 14:43:52
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-17 13:43:46
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-17 13:43:21
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-17 13:42:41
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-17 12:09:22
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-17 11:44:24
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawdów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-09-17 11:38:27
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawdów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-09-17 11:37:15
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-09-11 09:21:27
Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-09-10 13:49:54
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-09-10 13:45:57
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-07 13:21:52
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-07 13:20:44
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-07 13:19:19
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-07 13:16:27
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-09-07 13:15:49
Gospodarka komunalna Marcin Rogacki 2012-09-06 11:04:20
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2012-09-04 13:39:30
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2012-09-04 13:37:52
Przetarg drugi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.150.813,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-08-27 19:02:07
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.150.813,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-08-27 19:01:55
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi - przetarg drugi Marcin Rogacki 2012-08-27 19:01:43
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-08-27 19:01:26
Usuwanie skutków powodzi - odbudowa przepustu przy ul. Kolejowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 19:01:06
Usuwanie skutków powodzi - remont dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2012-08-27 19:00:55
Usuwanie skutków powodzi - odbudowa mostu na ul. Ostróżno w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 19:00:43
Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych oraz budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. B. Chrobrego przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie II etap. 2 przet Marcin Rogacki 2012-08-27 19:00:31
Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych oraz budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. B. Chrobrego przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie - I etap. 2 prze Marcin Rogacki 2012-08-27 19:00:19
Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych oraz budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie II etap Marcin Rogacki 2012-08-27 19:00:06
Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych oraz budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie - I etap Marcin Rogacki 2012-08-27 18:59:54
Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych oraz budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. B. Chrobrego przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 18:59:43
Remont kanału deszczowego od ul. Lubańskiej do ul. Granicznej w Zawidowie - I Etap od ul. Lubańskiej do ul. Zgorzeleckiej Marcin Rogacki 2012-08-27 18:59:33
Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 18:59:21
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zawidów - 13.12.2011r. Marcin Rogacki 2012-08-27 18:58:54
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zawidów Marcin Rogacki 2012-08-27 18:58:44
Dostawa sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie - 18.11.2011 Marcin Rogacki 2012-08-27 18:58:30
Dostawa sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie - 28.10.2011 Marcin Rogacki 2012-08-27 18:58:16
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów Marcin Rogacki 2012-08-27 18:58:05
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Zawidowie w ramach projektu Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Marcin Rogacki 2012-08-27 18:57:54
II - Zakup pomocy dydaktycznych do projektu Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów kla I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 18:57:41
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 404.134zł na zadania inwestycyjne Marcin Rogacki 2012-08-27 18:57:31
Zakup pomocy dydaktycznych do projektu Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów kla I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 18:57:15
Sprzedaż trzech wiat stalowych Marcin Rogacki 2012-08-27 18:56:52
Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Jelcz zabudowanego piaskarką z pługiem (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.) - II postępowanie Marcin Rogacki 2012-08-27 18:56:41
Sprzedaż samochodu ciężąrowego marki Jelcz zabudowanego piaskarką z pługiem (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.) Marcin Rogacki 2012-08-27 18:56:13
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów i aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawid Marcin Rogacki 2012-08-27 18:55:58
Konkurs ofert na wybór najemcy kawiarni w Ośrodku Kultury w Zawidowie Marcin Rogacki 2012-08-27 18:55:47
Prowadzenie usług w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji oraz prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach gminy miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnot mieszkaniowych w Marcin Rogacki 2012-08-27 18:55:32
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-08-27 10:57:37
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-08-17 13:26:57
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-08-17 12:38:35
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-08-17 12:35:45
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-08-17 12:33:58
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-08-09 10:43:31
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-08-07 10:53:01
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-08-03 08:52:20
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-07-30 10:43:21
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-07-30 10:00:49
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-07-30 09:51:51
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-07-30 09:37:33
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-07-30 09:31:27
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-07-27 12:42:50
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-07-27 12:42:29
Komisja Budżetu i Finansów Marcin Rogacki 2012-07-27 12:41:35
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-07-27 12:41:14
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-07-24 16:22:08
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:21:16
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:20:47
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:19:30
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:18:25
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:17:54
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:16:46
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:15:32
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:13:47
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-07-24 16:04:25
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-07-23 08:32:08
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-07-23 08:20:18
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-07-20 10:48:41
Budżet Marcin Rogacki 2012-07-20 08:50:31
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-07-17 14:40:51
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-07-17 13:30:15
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-17 08:00:52
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-17 08:00:23
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-17 07:54:51
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-17 07:51:54
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-16 08:14:32
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-16 08:13:35
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-12 11:07:55
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-12 11:07:36
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-12 11:06:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-07-09 08:50:55
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-07-06 09:44:15
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-07-06 09:33:17
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-06 09:25:41
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-07-06 09:15:23
Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014 Marcin Rogacki 2012-07-05 11:46:01
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-07-04 08:06:48
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-02 10:31:23
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-02 10:12:51
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-02 07:59:33
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-07-02 07:58:31
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-29 15:37:15
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-29 15:36:29
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-29 12:52:19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-28 10:23:08
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-06-27 10:37:55
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-06-27 10:29:42
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-27 10:29:21
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-06-25 12:58:41
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-06-25 10:26:49
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-06-25 10:19:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-25 10:15:21
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-22 13:56:59
Przetarg drugi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.150.813,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-22 13:27:19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-22 13:27:05
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-22 13:26:53
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-22 11:22:40
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-22 11:20:34
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-21 09:06:42
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Izabela Matuszczyk 2012-06-21 08:25:24
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-06-21 08:20:05
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-20 14:37:30
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-19 13:05:18
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-18 10:45:29
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-18 08:35:38
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-15 12:55:49
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-15 11:23:33
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-15 11:22:31
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-14 12:13:25
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-06-13 09:22:27
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych Izabela Matuszczyk 2012-06-13 09:18:04
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Izabela Matuszczyk 2012-06-13 09:11:53
Oświadczenie Sekretarza Miasta Izabela Matuszczyk 2012-06-13 09:09:58
Oświadczenie Skarbnika Miasta Izabela Matuszczyk 2012-06-13 09:09:10
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Izabela Matuszczyk 2012-06-13 09:08:20
2012 Izabela Matuszczyk 2012-06-12 13:44:38
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-06 12:53:50
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-06 12:51:58
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-06 10:22:47
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-06 09:25:36
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-06 09:25:01
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-06-06 09:01:26
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-06-05 10:20:19
Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014 Marcin Rogacki 2012-06-05 10:15:58
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-04 09:58:56
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-06-02 11:42:03
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-05-31 12:41:32
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-05-31 11:13:33
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-30 18:17:30
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-30 18:16:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-05-30 13:22:46
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-30 13:11:22
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-30 13:10:29
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-05-30 12:42:27
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-05-30 12:26:09
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-29 11:47:24
Rok 2012 Izabela Matuszczyk 2012-05-28 12:49:16
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-05-24 11:17:57
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-05-24 11:05:09
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-22 10:59:33
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-05-22 10:33:00
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-22 10:29:15
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-05-21 13:46:52
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-18 12:28:15
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-18 11:16:25
Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa Marcin Rogacki 2012-05-17 09:17:23
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-05-14 20:45:51
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-05-14 13:48:58
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-05-14 13:48:22
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki 2012-05-14 13:47:31
Zastępca Burmistrza Marcin Rogacki 2012-05-14 13:47:16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-05-14 13:11:56
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-05-14 11:00:08
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-09 13:16:58
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-05-09 10:09:27
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2012-05-04 09:58:20
Zastępca Burmistrza Marcin Rogacki 2012-05-02 18:20:24
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-05-02 18:19:12
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-05-02 18:18:33
Dane podstawowe Marcin Rogacki 2012-05-02 18:17:47
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-05-02 18:17:10
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-02 10:09:51
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-02 10:08:29
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r. Marcin Rogacki 2012-05-02 09:44:11
Komisja Budżetu i Finansów Marcin Rogacki 2012-04-25 19:51:24
Skład Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-04-25 19:50:59
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Rogacki 2012-04-25 19:47:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-04-24 11:17:20
Budżet Marcin Rogacki 2012-04-24 09:57:58
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-04-22 11:34:51
Burmistrz Miasta Marcin Rogacki 2012-04-22 11:34:17
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-04-19 09:01:14
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-04-19 08:30:32
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-04-19 07:56:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-04-18 14:42:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-04-11 10:54:23
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów i aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawid Marcin Rogacki 2012-04-05 14:19:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-04-05 14:17:17
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 674.416,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-04-05 14:12:15
Informacja dla osób niesłyszących Marcin Rogacki 2012-04-03 14:46:50
Informacja dla osób niesłyszących Marcin Rogacki 2012-04-03 13:19:22
Informacja dla osób niesłyszących Marcin Rogacki 2012-04-03 13:17:29
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-04-02 10:45:53
Informacja o wynikach naboru - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Marcin Rogacki 2012-04-02 08:56:54
Informacja o wynikach naboru - INFORMATYK 1/2 etatu Marcin Rogacki 2012-04-02 08:48:57
Nabór na stanowisko urzędnicze - INFORMATYK Marcin Rogacki 2012-04-02 08:47:28
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-03-29 13:33:39
Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej Izabela Matuszczyk 2012-03-29 12:35:50
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2012-03-27 13:38:27
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2012-03-27 13:05:24
Kontrole wewnętrzne Marcin Rogacki 2012-03-27 12:39:55
Kontrole zewnętrzne Marcin Rogacki 2012-03-27 12:36:06
Kontrole - wystąpienia pokontrolne Marcin Rogacki 2012-03-27 12:31:15
C 2012 Marcin Rogacki 2012-03-21 13:05:26
Formularz D 2012 Marcin Rogacki 2012-03-21 13:00:00
Formularz C 2012 Marcin Rogacki 2012-03-21 12:59:02
Formularz B 2012 Marcin Rogacki 2012-03-21 12:58:30
Formularz A 2012 Marcin Rogacki 2012-03-21 12:57:54
Formularz A Marcin Rogacki 2012-03-21 12:53:11
Rok 2012 Marcin Rogacki 2012-03-20 11:45:24
Rok 2012 Marcin Rogacki 2012-03-20 11:03:51
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów i aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawid Marcin Rogacki 2012-03-19 09:35:07
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Marcin Rogacki 2012-03-09 11:47:44
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-03-08 13:49:47
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-03-08 11:13:48
Postępowania dotyczące środowiska Marcin Rogacki 2012-03-02 13:17:18
Opracowanie aktualizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów i aktualizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawid Marcin Rogacki 2012-03-01 14:36:13
Konkurs na realizację zadań publicznych Marcin Rogacki 2012-03-01 14:27:44
Budżet Marcin Rogacki 2012-03-01 11:23:41
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-02-28 15:11:24
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi Marcin Rogacki 2012-02-23 18:37:21
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zawidów wraz z jednostkami organizacyjnymi - przetarg drugi Marcin Rogacki 2012-02-23 18:36:12
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.150.813,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-02-23 18:35:29
Przetarg drugi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.150.813,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Marcin Rogacki 2012-02-23 18:34:39
Zastępca Kierownika USC Marcin Rogacki 2012-02-23 18:32:33
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-02-23 18:32:15
Rok 2012 Marcin Rogacki 2012-02-23 13:04:33
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-02-23 07:40:40
Uchwały podjęte w roku 2012 Izabela Matuszczyk 2012-02-10 11:06:59
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych Marcin Rogacki 2012-02-10 09:20:13
Nabór na stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW LOKALNYCH Marcin Rogacki 2012-02-10 09:19:35
Nieruchomości Marcin Rogacki 2012-02-09 10:38:56
Informacje nt. wody Marcin Rogacki 2012-02-07 09:56:00
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-02-06 11:23:36
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-02-06 11:16:17
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-02-06 11:04:06
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-02-06 10:40:07
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 Izabela Matuszczyk 2012-02-06 10:22:46
Konkurs na realizację zadań publicznych Marcin Rogacki 2012-02-02 15:05:12
Struktura organizacyjna Marcin Rogacki 2012-02-01 11:04:59
Informacje AZBEST Marcin Rogacki