logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 KOMUNIKATY
minus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Ogłoszenia Burmistrza Miasta
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
minus Zadania Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY
minus Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
minus Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r.
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
minus KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pdf)
minus KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (MS WORD)
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka komunalna
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów
minus Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Zawidów
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
 FINANSE
minus Budżet
 INNE
plus Przetargi
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Programu współpracy
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Uwaga zmiana terminu płatności za śmieci

Urząd Miejski w Zawidowie uprzejmie informuje, że począwszy od 1-go stycznia 2015 roku wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania  w kwocie wykazanej w deklaracji, za każdy miesiąc – w terminie do końca każdego miesiąca, tj. za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia 2015r., za miesiąc luty do 28 lutego 2015r., itd..

Serdecznie witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

 Gminy Miejskiej Zawidów 

 

 

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów
 
 
dziennik monitor dziennik 
 
  
ESPwniosek

 

logo

corner   corner